Tagarchief | STECR

14 Officiële uitslag arbo consult

In “13. Terug naar de Arbo Arts” heeft u kunnen lezen wat de arts van het arbo consult gezegd had en dat de papieren ter bevestiging van dit bezoek nog even langer op zich zouden laten wachten omdat hij het met het team moest bespreken.
Nu dat langer wachten werd plotseling ineens heel kort…wel te verstaan dezelfde dag nog.

 
1 Juli 2009
Middags met de mail krijgen we plotseling toch heel snel de officiële papieren binnen van het consult bij de arbo arts.
We hebben het gelezen….ONGELOOFLIJK….daar in gaat die arts zich opnieuw beroepen op de STECR richtlijnen en zegt honderd graden anders als die zelfde ochtend tegen ons!!!
We zaten aan onze stoel genageld niet in staat nog iets te zeggen, hoe kan dit toch mogelijk zijn, dat die arts in zo’n korte tijd twee totaal verschillende dingen zegt.
Hij zegt daarin nu opnieuw dat mijn man niet ziek is, dit is echt te zot voor woorden als ik er zelf niet bij was geweest had ik het niet kunnen geloven.
Het enigste wat hij wel beaamt is dat  de STECR richtlijnen nog steeds niet allemaal zijn opgevolgd
en daar bedoelt hij mee dat de werkgever al die weken heeft geweigerd de Mediation te doen terwijl wij daar wel op aangedrongen hebben.
En wat die STERC richtlijnen betreft, dat heb ik vorige hoofdstukken ook al uitgelegd….het overleg met zijn “team”moet ik nu aannemen is eigenlijk overleg met de werkgever.
Ik snap niet dat die man als arts dit met zijn geweten overeen kan komen om op zo’n manier arts te zijn, ik had altijd gedacht dat een arts ook een arbo arts integer te werk gaat….nu denk ik dat niet meer.
Volgens mij is dit een arts die zich laat ringeloren door de werkgever….maar ja daar wordt hij tenslotte ook door betaald….blijkbaar.

Mijn man vliegt de kamer uit na dit gelezen te hebben om tot zichzelf te komen en ik….ik ben ziedend op het systeem en de maatschappij ik heb er nu echt mijn buik vol van dat het mogelijk is dat mijn man zo behandeld wordt.
Hoe kan een arts zo liegen tegen ons die ochtend dat we bij hem op consult waren???
Het spreekt voor zich dat ik dit rapport gelijk heb door gestuurd naar onze advocaat met de nodige regels wat ik hier van vind.
De rest van de dag zijn we beide lam geslagen en weten niet meer wie we nu ooit nog moeten geloven.
Dezelfde avond wordt mijn man opnieuw weer helemaal niet lekker, de stress is hem te veel geworden.
De daar op volgende vijf dagen horen we niets van niemand niet ook onze advocaat daar horen we niets van.
We proberen zo goed we kunnen overeind te blijven maar het vertrouwen in deze maatschappij zakt steeds verder en verder.
We begrijpen beide deze wereld niet meer en voelen ons diep ellendig.
Worden we nu onterecht door iedereen in de steek gelaten vragen wij ons af….het wordt ons beide nu echt te veel.
 
3 Juli 2009 
We horen gelukkig iets van onze advocaat, ze mailt ons het volgende, 
 
Uw mails heb ik in goede orde ontvangen en ik ben inmiddels bezig met een advocaat (de heer M. H…….. van d… Advocaten). Deze advocaat heeft de zaak overgenomen van de heer D…… en is nu de gemachtigde van de werkgever. Het gesprek dat ik vanochtend heb gehad was vrij positief. Aanstaande maandag hoor ik hopelijk meer. 
Ik houd u op de hoogte
 
We zijn enorm opgelucht in  ieder geval iets van onze advocaat te horen en het klinkt positief, hoewel we ons gedegen voor houden nergens maar dan ook nergens meer op te rekenen.
Uiteindelijk na vijf afschuwelijke lange dagen na dat vernietigende rapport van die arbo arts,  krijgen we nogmaals een mail van onze advocaat.
 
7 Juli 2009
In de mail een kleine toelichting van onze advocaat, deze luidt als volgt:Bijgaande mail ontving ik zojuist. Ik ga er vanuit dat u binnen elke dagen over uw loon kan beschikken.

  
In de bijlage van die mail zit een brief van de advocaat van de werkgever van mijn man, hij schrijft,
 
Inmiddels heb ik de kwestie met mijn cliënte besproken.
Duidelijk is dat de bedrijfsarts en de UWV-arts het oneens zijn over de vraag of uw cliënt op 13 mei 2009 arbeidsgeschikt was. Mijn cliënte heeft besloten het oordeel van de UWV-arts te volgen en zal nog deze week het verschuldigde loon aan uw cliënt voldoen. Niettemin zal mijn cliënte het advies van de bedrijfsarts opvolgen en een mediationtraject opstarten. Mijn cliënte gaat ervan uit dat uw cliënt daar voor de volle honderd procent aan zal meewerken.
Met betrekking tot de mogelijke vordering wegens kennelijk onredelijk ontslag geef ik u nog mee dat het in eerste instantie niet de bedoeling van mijn cliënte is geweest een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische omstandigheden voor uw cliënt aan te vragen. Het huidige afspiegelingsbeginsel, in tegenstelling tot het daarvoor geldende anciënniteitbeginsel, heeft haar echter geen andere keuze gelaten. Samen met mijn cliënte ben ik dan ook van mening dat het ontslag feitelijk niet als kennelijk onredelijk kan worden gekwalificeerd.     
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Mediation…nu na al die weken wil hij die ineens wel terwijl hij al die tijd dat heeft geweigerd.
Hoewel …hij wil nu misschien zijn goede wil tonen na al die vuile streken en denkt dat, dat dan nog zal kunnen werken…….wij denken  dat dit veel te laat is maar zullen vanzelfsprekend onze volle medewerking daar aan verlenen.
Voor de rest, ach deze advocaat schrijft wat hem gedicteert wordt door de werkgever en daar is alles mee gezegd.
Onze advocaat heeft gelijk terug gereageerd op deze brief, het antwoord luidt als volgt,
 
Geachte heer, 
Graag wil ik reageren op uw mailbericht van hedenochtend. Ik ga er vanuit dat de heer ….. uiterlijk aanstaande vrijdag zijn loon over de maand juni op zijn rekening heeft staan. 
Voor wat betreft de procedure kennelijk onredelijk ontslag geeft u aan dat daar de heer ……. slechts door toepassing van het afspiegelingsbeginsel degene is geweest waarvoor ontslag is aangevraagd, en dit eigenlijk niet de keus van uw cliënte was, er geen sprake kan zijn van kennelijk onredelijkheid. Allereerst wil ik opmerken dat werkgever de gelegenheid heeft gehad om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel; zo is de heer …… bijvoorbeeld een vakman met veel ervaring.
Uw cliënte heeft niet voor deze mogelijkheid gekozen.
Ik ben van mening dat er wel degelijk gronden zijn voor een kennelijk onredelijk ontslag. Er is in dit geval sprake van een zeer lang dienstverband en weinig kansen op de arbeidsmarkt terwijl er op geen enkele wijze een financiële voorziening is getroffen. Dat werkgever de heer ……. liever niet had ontslagen staat hier los van. Deze stellingname trekt de heer …… overigens zeer in twijfel, maar dit terzijde.
 
FNV Bondgenoten zal derhalve namens de heer …… een procedure opstarten. Het spijt mij dat het niet mogelijk is gebleken een en ander in der minne te regelen.
 
Wij begrijpen uit deze mail wisseling, waar we een kopie van kregen dat we nu in ieder geval ziektegeld zullen krijgen….tenminste wij denken nu Eerst zien en dan Geloven!!
Wat we hier ook begrijpen is dat onze advocaat verschillende voorstellen heeft gedaan naar de werkgever toe en deze heeft ze blijkbaar allemaal af gewezen, maar ja daar kijken we niet meer van op.
Heel hard kwam bij ons wel aan dat onze advocaat schrijft, dat de werkgever alle gelegenheid heeft gehad om mijn man niet te ontslaan maar daar geen gebruik van heeft gemaakt.
We vinden het dan ook absoluut terecht dat het FNV een procedure opstart tegen de werkgever van mijn man….hij heeft haar toch immers verder geen andere keus over gelaten!
 
Op 9 juli stond uiteindelijk het achterstallige ziektegeld op onze rekening….wel een opluchting dat zeker.
We zijn dan ook onze advocaat zeer dankbaar dat in dit, gerechtigheid is geschied.
 
Het Gedicht wat bij dit verhaal hoort kunt u Hier…..Lezen.
Hoe dit verder gaat leest u in 15. De Grote Verwarring……

12. STECR richtlijnen

21 Juni 2009

 
Zoals ik in het laatste gedeelte van verhaal 11 ook schrijf, hebben we een officiële excuus brief gekregen van het UWV als antwoord op onze klacht.
Persoonlijk vind ik dit wel netjes, tenslotte is het ook zo dat ze in deze tijd een ontzettende hoge werkdruk hebben bij het UWV, nu er zo veel mensen ontslagen worden.
Maar wij blijven wel met de ellende zitten dat door dat lange weg blijven van het Deskundigenoordeel de werkgever  blijft weigeren om het ziektegeld uit te betalen.
En tja, wij zijn niet bemiddeld of hebben een grote spaarpot, dus wat nu…..
De komende maand  kunnen we wel van ons kleine spaarpotje de rekeningen betalen en we kunnen zo goedkoop mogelijk eten.
Maar als dit voort gaat duren kunnen we dit nooit opvangen.
 
Onze advocaat is met vakantie, maar heeft gezegd dat als het ziektegeld niet gestort is de laatste dag van de maand, dat we dat onmiddellijk moeten melden aan haar secretaresse.
En deze zorgt er dan voor dat onze advocaat het te horen krijgt.
We nemen zonder meer aan als dat het geval is, dat onze advocaat zeker in actie zal komen en hebben onze hoop op haar gevestigd.
Om eerlijk te zijn hopen we , ik denk tegen beter weten in dat die werkgever het ziektegeld nu gaat storten nu het oordeel van het UWV is dat mijn man wel degelijk arbeidsongeschikt is.
Maar zoals ik al eerder zei, deze werkgever is niet bepaald een beste dus we verwachten nog steeds dat hij misschien geen ziektegeld betaald.
 
We hebben daarom al onze rekeningen van de komende maand  bij elkaar gezocht en opgeteld, om te kijken of we genoeg hebben op de spaarrekening om deze te betalen.
Gelukkig is dat zo, hoewel er niet veel over blijft als we alles betaald hebben.
Voordat onze advocaat met vakantie ging, hebben we nog aan haar gevraagd via de mail of het mogelijk is om een tijdelijke bijstanduitkering aan te vragen indien we te kort komen.
Maar daar hebben we nog geen antwoord op gekregen.
Wij wonen in een huurhuis en je wordt er tegenwoordig snel uit je huis gezet als je de huur niet kan betalen en we weten niet hoe lang dit gaat duren vandaar toch deze vraag aan onze advocaat.
Eigenlijk is het van de zotte dat je door toedoen van zo’n werkgever het risico loopt om ook nog eens uit je huis gezet te worden.
We willen er in ieder geval alles aan doen om dit te voorkomen.
Maar toch is het een feit dat dit op die manier helemaal buiten je schuld om kan gebeuren.
Ik denk ook nu pas heel duidelijk dat er veel mensen misschien wel in dezelfde positie kunnen zitten als wij, en erger nog dat ze daardoor hun woning kwijt raken buiten hun eigen schuld om.

Het is een schande dat hier in Nederland de werknemers daar niet beter tegen beschermd worden.
Tegenwoordig lijkt het wel of ze van hogerhand in  Den Haag de werkgevers alle rechten geven en de werknemer weer Jan met de pet in de hand willen maken…echt schandalig.
Als de werkgever geen werknemers had die zich uit de naad werkt voor hen zijn ze toch zeker nergens…..
 
23 Juni 2009
 
Middags met de post horen we voor het eerst weer iets, deze keer tot onze verbazing opnieuw een uitnodiging van die arbodienst om op 1 Juli 2009 te komen op het spreekuur.
Opmerkelijk is, dat mijn man bij diezelfde arbo arts moet komen, als de vorige keer.
Dezelfde arts die toen zei dat volgens de STECR richtlijnen mijn man niet ziek gezien kan worden deze arts heeft de uitslag van het Deskundigenoordeel ook toe gestuurd gehad.
En….deze arts daar moet mijn man nu opnieuw naar toe………
Ik ben online eens even wezen kijken wat die STECR richtlijnen dan wel zijn, u kunt dat lezen op de onderstaande link.
 
Volgens mij een nogal onsympathieke regeling tegenover werknemers, gemaakt op het voordeel van werkgevers.
Door deze arbo dienst wel heel erg steriel gebruikt en zeker geen rekening gehouden met de diagnose van de huisarts en maatschappelijk werker.
Bij mij komt die regeling over, als dat je een burn-out hebt of overspannen bent en daar echt ziek van bent, dan ben je volgens hun gewoon in staat zo snel mogelijk weer te gaan werken.
In  het geval van mijn man was dat 14 dagen volgens die arts.
De meest opvallende alles zeggende regel die ik daar lees is en ik citeer hem letterlijk,
 
Werknemers en bedrijven kunnen eisen stellen aan de aanpak door arboprofessionals, meestal bedrijfsartsen.
 
Ik denk, deze zin hoef ik verder niet uit te leggen….deze spreekt voor zich!!
Als deze arts  die STECR richtlijnen nog steeds hanteert dan komen we bij die arbo arts geen steek verder.
Hoewel hij ook de mogelijkheid heeft om van die richtlijnen af te wijken, zoals ik daar gelezen heb is de vraag of hij daar gebruik van zal maken.
Aangezien werkgevers blijkbaar wettelijk het recht hebben zich daar in te mengen, zoals ik hier boven in die zin heb laten zien.
Wat blijft er dan voor rechten over voor de werknemers…weinig toch!!
Je voelt je aan de “goden”(werkgevers) overgeleverd en in het geval van mijn man is de werkgever de oorzaak dat hij zo ziek is geworden.
Niet vanwege het ontslag, maar vanwege hoe hij behandeld wordt de tijd daarna!
Volgens mij komt het er op neer, dat een arbo arts in zo’n geval nooit onpartijdig kan zijn, daar er inmenging van de werkgever wordt toe gestaan.
En ja, ik zei het al eerder, deze arts wordt betaald door de werkgever.
 
We hopen dat de arbo arts gebruik zal maken van het feit dat hij van de regeling mag afwijken.
Tenslotte weegt het Deskundigenoordeel toch zwaar mee in deze.
Of dat zo is zien we op 1 Juli als mijn man op spreekuur moet komen.
Hoe dit afloopt leest u in 13. Terug naar de Arbo Arts….