Tagarchief | Advocaat

15.De Grote Verwarring

Eindelijk de werkgever heeft het ziektegeld dan toch achteraf nog gestort, we hebben een beetje lucht…althans dat hopen we.
De week daarop krijg ik een telefoontje van ene Hr. N. hij zegt benaderd te zijn door de arbo dienst om in opdracht van de werkgever om Mediation te doen.
Daar kijken wij wel van op omdat hij nu vanaf mei heeft geweigerd dit te doen, waarom nu ineens wel vragen wij ons af….wat heeft hem doen veranderen van gedachte!!
De Mediator benadrukte dat hij onafhankelijk is, wat wij moeilijk geloven gezien de opdrachtgever.
Deze Mediator zegt dat hij een afspraak wil maken om bij ons thuis te komen om een beeld te krijgen van het conflict en om te kijken of een Mediation haalbaar is.
Wij vinden het wel vreemd dat, dat thuis moet gebeuren maar hebben er verder geen bezwaar tegen, tenslotte hebben we niets te verbergen.
Hij benadrukt meerdere malen dat hij onafhankelijk is en zegt als er een Mediation komt dat er geen juristen, advocaten of bedrijfsleider bij aanwezig mogen zijn.
Waarop ik hem toch gevraagd heb, of ik dan ook uit de markt geprezen ben en dat of ik ook niet mee mag komen.
Daar antwoordde hij op dat hij dat niet gezegd had dus dat ik daar vrij in ben.
Tenslotte is mijn man nog steeds niet opgeknapt en gebruikt medicijnen en heeft nog steeds af en aan die aanvallen, dus het is niet goed hem alleen op pad te laten gaan….vandaar mijn vraag aan de Mediator.
We spreken af dat hij dinsdag 27 juli middags bij ons langs komt.

Later die dag heb ik nog mail contact gehad met de advocaat om het één en ander duidelijk te krijgen van dingen die wij niet begrijpen en om haar mede te delen dat de Mediator bij ons thuis komt.
Maar advocaten  en juristen van de bond zijn steeds overbelast, dus de communicatie per mail wordt soms mis begrepen.
Ik kreeg een heel kort antwoord terug, wat niet bepaald aardig was en waar we niet veel wijzer van zijn geworden.
Ik heb best begrip dat ze het heel druk hebben en ja zij is de enigste waar we terecht kunnen met onze vragen maar soms is het echt moeilijk om alleen via de mail contact te hebben.
Zij reageerde echt kattig en geïrriteerd.
Nogmaals die dag heb ik opnieuw een mail gestuurd om de dingen helder te vragen aan haar, haar antwoord was twee regels.
Blijkbaar begrijpen wij al dat juristen taal en advocaten taal niet goed……we hebben haar volkomen verkeerd begrepen.
En hebben nu weer net als in het begin het gevoel dat we daar op een zijpad gezet worden…..we worden niets wijzer en komen geen steek vooruit.

 
23 Juli:
De Mediator komt vandaag voor het oriënterende gesprek, of het haalbaar is om de Mediation te doen.
Eerlijk gezegd heb nog mijn man of ik zelf een idee wat we kunnen verwachten hiervan, we hopen er het beste van.
Middags komt de Mediator, stelt zichzelf voor en gaat het één en ander uitleggen hoe Mediation in zijn werk gaat en dat hij een beëdigd Mediator is.
Hij vraagt van alles en wij geven hem zo uitvoerig mogelijk beeld van het conflict en waar de werkgever van mijn man toe in staat is.
Al zijn streken hebben we aan hem vertelt, dat moet ook wel volgens ons want anders kan hij geen beeld krijgen hoeveel ze mijn man aangedaan hebben na zijn ontslagaanzegging.
Uiteindelijk vraagt de Mediator wat mijn man denkt te bereiken met een gesprek met zijn werkgever.
Waarop mijn man antwoord, dat hij een eerlijk getuigschrift wil….wat hij verdient na al die jaren en dat hij verder alles wil krijgen waar hij wettelijk recht op heeft.
De Madiator schrijft en schrijft en legt ons uit dat hij alles in overweging zal nemen en ons nog zal laten weten of hij denkt dat Mediation haalbaar is.
Hij vraagt of er al een procedure is gestart tegen de werkgever, want volgens hem is het wel zo dat maar één ding tegelijk kan, en dat is of Mediation, of een procedure en niet beide tegelijk!
Vervolgens zegt hij als er sprake is van beide komt dat met elkaar in conflict.
Wij antwoorden beide dat we echt niet weten of de Procedure al in werking gesteld is, ….dat weten we namelijk ook echt niet.
Waarop hij zegt dat hij contact zal opnemen met de advocaat van de bond om te vragen hoe ver het staat.
Daarna vertrekt hij.
 
Dezelfde middag krijgen we een mail van de arbodienst met de volgende tekst……
 
Geachte heer ……..,
U staat ziek gemeld in I-active.
Het is tijd voor de volgende processtap: Evaluatie plan van aanpak door casemanager (week 14)
Omschrijving van processtap:
Het plan van aanpak wordt geevalueerd door de casemanager van Arbo Active en de medewerker. Indien nodig wordt het plan van aanpak bijgesteld middels een bijstellingsformulier van het UWV. Deze processtap is een verplicht onderdeel van Wet Verbetering Poortwachter.

Met Vriendelijke Groet,
Nu van deze brief begrijpen we helemaal niets, zeker niet nu er een Mediation opgestart wordt…..
Waarop ik terug gemaild aan de contactpersoon van de Arbo omdat er onder de mail geen naam stond,de tekst zet ik hier onder,
Geachte Hr. …,
Vandaag kregen wij een e-mail van Arbo …. met de volgende tekst, die ik onderaan deze mail zet.
Ik richt mij tot u omdat en wel onderaan staat “Met Vriendelijke groet, maar verder staat er geen naam.
Aan u wil ik vragen ons alstublieft uit te leggen wat deze mail betekent, omdat we er niets van begrijpen?
Volgens mij heeft mijn man geen casemanager.
Er staat ook: Deze processtap is een verplicht onderdeel van Wet Verbetering Poortwachter.
Wilt u dit alstublieft toelichten want niemand heeft hier iets over gezegd tegen mijn man of mij.

Graag hoor ik iets terug,
 
Het antwoord was kort en duidelijk…..hij schreef terug….
 
Geachte heer en mevrouw,
Onderstaand email is een automatisch gegenereerde email vanuit het verzuim volgsysteem. Omdat bij de heer Hulspas in het kader van zijn verzuimcase de zg. STECR-richtlijnen van toepassing zijn verklaard door de bedrijfsarts, kunt u deze email als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,
 
Tja zo gaat dat tegenwoordig bij een Arbodienst ze programmeren van te voren zulke berichten, of ze nu weten of dit wel van toepassing is voor de patiënt daar houden ze zich niet mee bezig iedereen krijgt hem gewoon op zijn bordje!!
 
Dezelfde dag schrijf ik nogmaals een mail naar onze advocaat, om nogmaals duidelijk te maken dat we haar laatste mail echt niet begrepen hebben.
Vervolgens informeer ik haar dat de Mediator is geweest en wat er besproken is.
Ook zeg ik haar dat deze gezegd heeft dat Mediation niet samen kan gaan met de Procedure volgens de Mediator
Ik bied haar ons excuus aan dat we niet begrepen hebben dat deze twee dingen niet samen kunnen gaan.
We hadden een meningsverschil met de advocaat vanwege dat we nog steeds de Mediation willen, vandaar ons excuus.
 
Tot onze verbazing schrijft ze een korte mail terug dat ze niet begrijpt waar die Mediator het over heeft en dat ze contact met hem zal opnemen.
Wat ons betreft is nu de verwarring compleet en begrijpen we helemaal niet meer hoe het steekt.

De tijd verstrekt verder van het ontslagtermijn en we horen en weten weinig.
Het is heel erg moeilijk al die onzekerheid en niet bevorderlijk voor de genezing van mijn man…..het duurt nu al zo heel lang……
Gelukkig wordt hij nog steeds begeleid door de arts en maarschappelijk werk, het maakt hem nog niet beter maar hij heeft er wel  steun aan.
Op deze manier gaat het nu al vanaf 14 maart….hoe lang gaat dit nog door??
We vrezen tot zeker het einde van het ontslagtermijn….en daarna…..!!!!
 
Het Gedicht “Verwarring en Onnodig Leed”, wat bij dit verhaal hoort
kunt u Hier…..Lezen.
 
Of en hoe er een Mediation komt leest u in het 16. Het Laatste Gesprek Voor……

11.Geen Ziektegeld

We krijgen geen rust, elke dag is er wel iets wat onze gedachte bezig houd.

 
15 Juni 2009-07-2009
Op deze dag krijgen we opnieuw een brief van zijn werkgever met de volgende tekst.

Wij hebben geen bericht ontvangen na ons schrijven van 9 juni jl.
Na intensievere informatie dij de Arbo dienst is gebleken dat uw ziektemelding van 11 mei
niet werd geaccepteerd, dus na uw verzoek aan ons op 12 mei jl. Had u minimaal 13 mei jl. uw werkzaamheden moeten hervatten, zodat wij vanaf deze datum het verzuim als ongeoorloofd  verzuim registreren met de bijbehorende opschortingen.
Alsnog nodigen wij u a.s donderdag 18 juni  ‘s morgens om 10.30 uur uit bij ons op kantoor nogmaals het één en ander te bespreken hoe het nu verder moet.
 
Wat valt er nu nog te bespreken met een werkgever die zo’n brief stuurt, terwijl mijn man zo ziek is.
Mijn man niet meer bij machte ook maar iets te doen, dus heb ik zelf contact opgenomen met onze advocaat, om te vragen wat ons nu te doen staat gezien mijn man deze confrontatie met dat heerschap niet meer aan kan.
Waarop zei antwoordde dat zij zelf de werkgever een antwoord zal geven op deze brief zodat mijn man dit niet nogmaals hoeft door te maken.
Zij schreef de werkgever het volgende antwoord.
 
Namens de heer H….. wil ik reageren op uw schrijven van 15 juni 2009.
In deze brief geeft u aan dat het u gebleken is dat de ziekmelding van 11 mei 2009 niet door de Arbo-dienst is geaccepteerd.
Volgens u had de heer H….. zich dus uiterlijk op maandag 13 mei op het bedrijf moeten melden voor het hervatten van zijn werkzaamheden.
Dit is echter onjuist. In hetzelfde mailbericht waarin de heer H….. zich ziek meldt, meldt hij u dat hij een deskundigenoordeel bij het UWV heeft aangevraagd.
Het gevolg van dit deskundigenoordeel is dat de heer Hulspas zijn werkzaamheden niet hoefde te hervatten per 13 mei 2009.
De heer H….. is namelijk van mening dat hij ook na 13 mei 2009 arbeidsongeschikt is. De heer H…… had zich niet per 11 mei 2009 ziek hoeven melden.
Tot op heden heeft het UWV helaas nog geen beslissing inzake het aangevraagde deskundigenoordeel genomen.
Zolang er geen beslissing is genomen, mag de heer H…… thuisblijven, hij is namelijk van mening dat hij ziek is.
Er is derhalve geen sprake van ongeoorloofd verzuim.
Het spreekt voor zich dat de heer H….. contact met u opneemt zodra hij de uitslag van het UWV heeft ontvangen.
 
Beide waren we heel dankbaar dat onze advocaat dit nu van ons over neemt, daar we haast niet meer kunnen en totaal opgebrand raken.
op deze manier krijgt mijn man ook totaal geen gelegenheid om een beetje tot zich zelf te komen , laat staan dat hij opgeknapt genoeg raakt om te gaan werken.
 
19 Juni 2009Onze advocaat heeft een paar dagen vrij gehad en zo juist hebben wij contact met haar gehad.
Ze zegt een brief gehad te hebben van de werkgever van mijn man, in de periode dat zij vrij was.
Bij het FNV hebben ze toen aan de werkgever laten weten dat onze advocaat een paar dagen vrij was en daarna wel zou reageren op die brief.
Dat is dan zo’n standaard bericht die ik zelf ook heb gekregen toen onze advocaat wel eens afwezig was als ik gemaild had naar haar.
Die brief van de werkgever dateert van 17 juni, toen zij vrij was en daar staat het volgende in.

 
Geachte Mevrouw…..
Het is juist dat Mevrouw H….ons een mail heeft doen toekomen aan de Beste Lezer, dit per 8 mei jl. de inhoud is u en ons dan ook verder bekend.
Echter wegens de zeer lange periode van uitblijven van communicatie, hebben we 9 juni jl.  en 15 juni jl. hierop moeten reageren, ook omdat wij met Regels van onze Arbo dienst en ziektekostenverzekering te maken hebben.
Het zou allemaal wat duidelijker en netter geweest zijn, indien de Heer H…., het UWV of u een bevestiging had gegeven of dit daadwerkelijk in behandeling is en in  welke periode de behandeling en eventuele uitslag mogen verwachten.
Het bevreemd ons dan ook dat er blijkbaar na 6 weken nog steeds niets is gebeurt.
en houden ons dan ook vast aan het schrijven van 15 juni jl.
We zien de heer H….. a.s donderdag om 10.30 bij ons op kantoor.
 
Tja, die brief kreeg onze advocaat dus te laat te zien, dus kon ze ons ook niet op tijd verwittigen.
En dat het Deskundigenoordeel zo lang op zich laat wachten, daar kunnen wij natuurlijk ook niets aan doen.
Uiteindelijk heeft onze advocaat ook vaak geprobeerd te bellen naar het UWV waar die uitslag nu bleef.
Ook zei is door het UWV dagen lang aan het lijntje gehouden en heeft toen ten einde raad ook een officiële klacht ingediend bij het UWV!
Ook onze huisarts die zag dat mijn man nu helemaal instortte heeft geprobeerd om contact te maken, hij kon het onrecht wat ons aangedaan wordt niet langer aanzien.
Zoals ik hier boven al schrijf, was de datum van dat mijn man daar weer op kantoor moest komen al verstreken.
De advocaat heeft dezelfde dag dat zij weer op kantoor was meteen geantwoord op die brief naar de werkgever toe.
Dat antwoord luidde als volgt.
 
Datum 19 juni 2009
Geachte heer, 
Namens mijn cliënt, de heer H….. wonende te Vlaardingen bericht ik u als volgt.
Zoals bij u bekend kon en kan de heer H….. zich niet vinden in de beslissing van de arbodienst om hem per 13 mei jl. als volledig arbeidsgeschikt te beschouwen.
Reeds op 6 mei 2009 heeft de heer H….. een deskundigenoordeel aangevraagd bij het UWV.
Gisteren, 18 juni 2009, ben ik, als gemachtigde van de heer H….., gebeld door de heer C…., verzekeringsarts van het UWV. De heer C…. gaf aan dat de heer H….. ook na 13 mei 2009 arbeidsongeschikt is.
De officiële beslissing zal binnenkort aan de heer H….. en aan u worden toegezonden. 

Vorenstaande heeft als gevolg dat er geen sprake mag zijn van een loonopschorting en ik verzoek u dan ook dringend voor een tijdige betaling van het volledige loon van de heer H….. zorg te dragen.

Voor de volledigheid deel ik u mee dat ik deze brief tevens naar uw advocaat, de heer D……., zend. 

Wij kregen een kopie van deze brief van onze advocaat, zodat we het ook meteen wisten dat die uitslag er nu aankomt.
En dat er eindelijk gerechtigheid geschied, dat die arts van het UWV wel degelijk geconstateerd heeft dat mijn man ziek is en arbeidsongeschikt.
We hebben samen een traan weg gepinkt van opluchting dat er eindelijk iemand is die mijn man gewoon geloofd!

Daarna is onze advocaat met vakantie gegaan ze heeft ons nog een mail gestuurd waar we ons kunnen vervoegen als we hulp nodig hadden.
Nu is voor ons de vraag of de werkgever nu eindelijk het ziektegeld gaat storten, want we hebben geen ziektegeld meer gekregen en onze spaarpot is maar klein.
Uiteindelijk zal hij het toch nu moeten gaan betalen denken wij!
Maar zoals u in mijn verhaal ook kan lezen is deze werkgever niet zo’n beste, dus we verwachten nog wel het één en ander.
Onze advocaat heeft gezegd dat als hij niet betaald wij dat onmiddellijk door moeten geven aan haar secretaresse.
We hopen heel hard dat dit niet nodig zal zijn natuurlijk maar hebben er weinig vertrouwen in.
 
20 Juni 2009
Op 20juni 2009 kregen we de officiële uitslag binnen van het Deskundigenoordeel dat was op zaterdag.
In deze brief staat ook dat er een kopie is gestuurd naar de werkgever en de desbetreffende arbodienst.
Dus beide zijn nu hier van op de hoogte.We kregen ook nog een tweede brief met een excuus van het UWV dat het zo heel lang geduurd heeft voor het Deskundigenoordeel rond was.
We weten niet wat er nu verder gaat gebeuren en wachten even af.

Het vervolg leest u in 12. STECR Richtlijnen……

7.Gesprek werkgever!

Gezien het gesprek wat we in het vooruitzicht hebben stijgt de spanning.

Wij beide hebben weinig vertrouwen, maar zullen toch ons best doen dit tot een goed einde te brengen.
Wel ben ik vast van plan om alle aantekeningen die we gemaakt hebben van die ellendige pesterijen mee te nemen.
Ik ben bang dat als ik dat niet doe ik zo zenuwachtig ben dat ik misschien niet meer uit mijn woorden kan komen, en voor mijn man wil ik mijn uiterste best doen dat er eindelijk gerechtigheid komt.
 

Dinsdag 12 Mei 2009:

We hebben beide bijna geen oog dicht gedaan en mijn man is verschillende keren onwel geworden morgens, waarschijnlijk is de spanning daar de oorzaak van.
De spanning en stress is enorm en hij voelt zich ellendig en ziek.
Als ik hem zie zitten weet ik mij geen raad, hij ziet er echt niet meer uit.

Om kwart over één zijn we samen op weg gegaan naar zijn werkgever op het bedrijf, daar we er om half twee moeten zijn en we zeker op tijd willen zijn.
Daar aangekomen zijn we naar het kantoor van de werkgever gebracht.
Tot mijn verbazing zat daar alleen de werkgever en de chef en er was niemand van arbodienst aanwezig.
Daar had ik totaal geen rekening mee gehouden, het voorstel is af gekomen van de arbodienst, dus eigenlijk nam ik gewoon aan dat er iemand van deze dienst bij aanwezig zou zijn.
Het eerste wat mij opviel was dat de werkgever de houding onmiddellijk aannam dat hij vind dat er helemaal geen conflict bestaat en hij zei dat ook meteen.
Deze ging onmiddellijk in de aanval naar onze kant toe, dat imijn man dan maar moest vertellen wat volgens hem een “vermeend conflict” zou zijn daar hij er geen ziet.
Dus mijn man zei hem dat er wel degelijk een conflict is en dat hij hem schandalig behandeld en heeft behandeld.
Het voorbeeld wat hij hem toen zei was de brief met het voorstel wat totaal anders was op papier als het voorstel wat hij mij mondeling gedaan had samen met zijn advocaat.

Hij zei hem dat hij het echt heel erg vindt dat daar in staat dat als het U.W.V mijn ontslagaanvraag niet goed keurt dat hij daarin gezet had dat we overeen waren gekomen dat hij dan toch ontslag zou nemen omdat hij dat nooit gezegd heeft.
De werkgever zei toen heel pissig, dat mijn dat wel gezegd had maar het is op zeker een leugen, hij zou dat toch nooit zeggen in de positie waarin hij verkeert met zijn leeftijd en medische achtergrond!
Waarop ik het zat werd en de chef aansprak omdat deze ook aanwezig was toen dat voorstel aan mijn man  gedaan is.
Deze begon te draaien en de werkgever aan te kijken waarop ik het hem nogmaals vroeg.
De chef  zei toen weleens waar met duidelijk tegenzin dat “nou ja, hij heeft het niet gezegd….maar we hebben dat op deze manier begrepen”.
Waarop de werkgever het woord nam en zei “maar bovendien is het voorstel op papier niet verkeerd en jullie advocaat had een bezwaar in horen te dienen naar onze advocaat.
Waarop ik zei, dat, dat helemaal niet kon omdat we nog geen advocaat hadden op dat moment, maar dat we zelf onmiddellijk de eerste werkdag (maandag 23 maart 2009)op aanwijzing van een meneer van de bond aangetekend aan zijn eigen advocaat  hebben laten weten dat mijn man niet akkoord gaat met het voorstel zoals hem is toegestuurd, daar het afwijkt van het mondelinge voorstel, en niet akkoord ga met de ontslag aanzegging.
De wekgever antwoordde toen “dan had je om uitstel moeten vragen” nadat ik er nog achter zei dat we ook geen tijd hadden gekregen om ook maar met iemand te overleggen.
In die brief staat immers dat hij uiterst maandag 23 maart terug moet zijn ondertekent en wel, en dat ik er met niemand over mag praten.
We hebben deze brief pas op vrijdagmiddag 20 maart gekregen en dan komt gelijk het weekend waarin ik nergens informatie kan vragen (zie eerste verslag).
Waarop de werkgever antwoordde letterlijk “de post hoort morgens bezorgd te worden, volgende vermeende incident”.
Hij wilde er duidelijk verder niets meer over zeggen!
Ik heb hem toen gevraagd waarom hij mijn man als een kleine jongen weg laat sturen, keer op keer terwijl hij al aan het werk was aan zijn werkbank.
Waarop hij antwoordde dat het als een volkomen verrassing kwam dat mijn man weer aan mijn werk was gegaan.
Ik zei hem dat ik dat niet begrijp daar er in de brief van zijn eigen advocaat staat dat als mijn man niet op het voorstel uiterst maandag zou ingaan hij zich onmiddellijk weer moet melden op zijn werk!
Wat hij ook gedaan heeft op dinsdag 24 maart daar we eerst naar de bond moesten voor een intake gesprek op maandag.
Hij zei daarop, dat mijn man dan maar eerst had moeten melden per telefoon, dat hij weer aan het werk zou gaan, en dat hij niet alles weet wat zijn advocaat in die brief heeft gezet.
Waarop ik zei dat het een hele vreemde zaak is als hij beweerd niet te weten wat er in die brief staat, omdat wij aannemen dat daar eerst over gesproken is tussen de werkgever en zijn advocaat.
Hij zei, hij blijft erbij dat ik eerst ook nog had moeten opbellen.
Een heel onzin verhaal vind ik, omdat hij zeker ook een kopie had gehad van deze brief lijkt mij!
Van de tweede dag dat mijn man naar huis is gestuurd beweert hij niets te weten terwijl de chef tegen mij beaamde dat, dat wel is gebeurt in dit zelfde gesprek.
Het gesprek werd grimmiger en grimmiger, daar hij steeds onwaarheden zei en deed of alles er niet toe doet.
Toen hij ons niet mee kreeg in zijn onwaarheden begon hij te vloeken en te schelden.
Hij begon ons toen met bedrijfcijfers om de oren te gooien waar we niets van snappen en zei dat er nog meer mensen ontslagen zullen worden.
Ook zei hij heel nadrukkelijk dat er een grote kans bestaat dat mijn man eind van de maand geen vakantiegeld uitbetaald krijgt, omdat dat er niet is.Ik ben er maar niet verder over gegaan, want steeds als ik iets probeer uit te leggen begint hij zijn stem te verheffen en laat mij niet uitpraten.
Voor het grootste deel is hij dan ook zelf alleen aan het woord.
Ik heb nog even geprobeerd om over het incident te praten van die koffie (Vervolg Verslag 3).
Maar dat was helemaal niet te doen, hij voelde zich enorm aangesproken en begon gelijk met grove woorden, ik begrijp dat wel een beetje want het is zijn dochter die daar bij betrokken was.
Hoewel mijn man nogmaals wel gezegd heeft nooit iemand uit te schelden met erge ziektes en dat ook niet gedaan heeft was hij totaal niet voor rede vatbaar en hoorde alleen zichzelf.
Hij zei zelfs dat het een gunst is koffie te krijgen en dat hij dat niet verplicht is.
Waarop ik hem attent maakte op de maatregelen brief die hij zelf aan mij gestuurd had met de koffietijden, maar dat veegde hij onmiddellijk van tafel.

Kort daar voor had mijn man namelijk de zoveelste maatregelen brief gekregen waarin precies staat wanneer wel en geen koffie gedronken mag worden.

Daarna begon hij nog over allerlei dingen in het verleden en zei “dat mijn man al eens gezegd zou hebben dat hij aan het solliciteren was naar een andere baan”, mijn man zou dat gezegd hebben….laat mij niet lachen!
Natuurlijk heeft hij dat niet gezegd en nooit gezegd, in zijn positie met mijn medische verleden was hij al blij om überhaupt een baan te hebben.
Zo beschuldigde hij hem van nog het één en ander, mijn man heeft nog geprobeerd zich zelf te verdedigen maar hij viel hem steeds in de rede dus hebben we uiteindelijk het hele gedoe van hem maar over ons heen laten komen en niets meer terug gezegd!

Op een gegeven moment toen hij uitgeraasd was zei hij geen tijd meer te hebben en heeft het gesprek beëindigd.
Waarop wij opstonden en naar buiten liepen, tot onze verbazing liep hij achter ons aan en hield ons buiten staande.
Hij zei toen “en als het dan niet helemaal goed zou zijn gegaan excuus daarvoor”.
En als hij weer werk had dat mijn man weer terug kon komen en dat hij het ook allemaal erg vond…enz…
Daarna zijn wij maar weg gelopen Zonder er verder op in te gaan, want tja na al die ellende en leugens en zijn gevloek en gescheld tijdens dat gesprek begrepen wij er nu helemaal niets meer van.
Deze man had in een korte tijd zoveel tegenstrijdige dingen gedaan en gezegd, voor mijn man en mij eigenlijk alles aan elkaar gelogen dat we beide dachten, Help…. hoeveel gezichten heeft deze man.

Onze angst dat dit een nutteloos gesprek zou worden is helaas uitgekomen.
Jammer genoeg zijn we ook niets wijzer geworden en thuis gekomen totaal leeg en uitgeput heeft mijn man geprobeerd een uurtje te slapen daar hij de hele nacht wakker was geweest, wat natuurlijk niet lukte omdat hij overloopt van emoties.

Achteraf hoorde we van onze advocaat dat dit helemaal geen Mediation
gesprek was, maar iets wat hij zelf op touw had gezet.
Blijkbaar heeft hij het advies van zijn eigen arbodienst opzij geschoven, hij wilde er zeker geen pottenkijker bij.Ik heb geen idee hoe we nu verder moeten en ben totaal moedeloos en raak van binnen echt op.
Ook ik kan niet eindeloos incasseren en mijn zenuwen gaan mij nu echt parten spelen.
In oktober vorig jaar ben ik mijn moeder verloren, ik mis haar nu dubbel hard, wat zou ik nog graag even met haar hier over gepraat hebben.
Vanaf nu kunnen we alleen wachten op de definitieve uitslag of het ontslag is goed gekeurd door het UWV, en wachten tot mijn man opgeroepen wordt voor het Deskundigenoordeel.
Hoe dit verder gaat kunt u lezen in, 8.Ontslag Goed Gekeurd…..