Mensonterende en lugubere plannen en wetten in de zorg!

zorgellende2

Mensonterende en lugubere plannen en wetten in de Zorg.

De laatste tijd verbaas ik mij steeds meer en meer wat dit kabinet van VVD en PvdA met de gedoogpartners SGP, ChristenUnie en D66 uitdenkt in de zorg. Mensonterende voorstellen die armoede en eenzaamheid brengen onder vele burgers, vooral onder de ouderen, gehandicapten en mensen met het minimum. Zelfs een voorstel van de Jong Democraten (D66) die denken het recht te hebben op de stoel van God te gaan zitten! Hier onder een overzicht van de voorstellen en akkoorden die de laatste tijd in de zorg tevoorschijn kwamen. Het zal zeker niet alles zijn, maar het geeft een beeld hoe verschrikkelijk fout en onmenselijk omgegaan wordt met de burgers van dit land. Als Nederlander, schaam ik mij echt dood voor het beleid wat in mijn eigen land gevoerd wordt!

De Kankerpolis:
De zorgplannen van Minister Edith Schippers (VVD) nemen naar mijn idee lugubere vormen aan. Zij pleit voor de invoering van de Kankerpolis, uiteraard spreekt het voor zich dat er aan deze extra polis natuurlijk ook een prijskaartje zit die voor armen mensen te duur is! De nieuwe polis gaat naar verluidt slechts dertig euro per maand kosten voor mensen die kunnen aantonen dat ernstige vormen van kanker niet in hun familie voorkomen.
Bron: Manco Magazine

Maximaal €80.000 voor een leven:
Jong Democraten ( D66) pleiten voor een prijsplafon wat een levensjaar maximaal mag kosten, daarmee gaan ze naar mijn mening zitten op de stoel van God.
Bron: The Post Online

Die maatregel is een onderdeel van het zorgplan dat de jongerenorganisatie op 14 september bij Een Vandaag presenteert, en op 19 september aan minister Schippers (VWS) overhandigt.
Bron: Jong Democraten

Dagelijkse Doucherecht ouderen en gehandicapten:
D66 en PvdA willen, met steun van D66, een passage uit de wet halen waarin onder meer het recht op een dagelijkse douche en hulp bij de gang naar het toilet is opgenomen.D66 en PvdA willen dat mensen dat zelf regelen in een afspraak met een zorgaanbieder. ‘Maatwerk’, noemden de partijen het. De PVV sprak van een ‘schande’!
Bron: Doucherecht

Dagelijkse Douchebeurt is inmiddels verdwenen door D66 en de PvdA!
Inmiddels heeft de PvdA en D66 hun zin gekregen en is de dagelijkse douchebeurt verdwenen, ik vraag mij af of de politici van de PvdA en D66 ook maar één keer in de week douchen…ik waag het te betwijfelen en vind het echt een schande dat zij dit door gedramd hebben. De gevolgen zijn vervuiling, vereenzaming en verpietering voor hoogbejaarden van ons land.
Bron: PvdA en D66 laten ouderen verder in de steek

De Armoedepolis ( Zorgverzekering):
De Armoedepolis waarvan Minister Edith Schippers ( VVD) beweert dat hij de tweedeling in de zorg niet groter maakt. Natuurlijk is dat niet de waarheid immers is het zo dat als je weinig geld hebt en de goedkope polis neemt wordt je beperkt in je keuzevrijheid en wanneer je de duurdere variant neemt omdat je meer kan betalen krijg je de keuzevrijheid wel. Dus terecht opnieuw een tweedeling in de zorg.
Bron: De Stentor.nl

Met Budgetpolis niet naar academisch ziekenhuis:
Nog meer tweedeling in de zorg, mensen die kiezen voor een budgetpolis kunnen niet terecht bij alle academische ziekenhuizen omdat de zorgverzekeraars daar geen contracten mee hebben afgesloten. Mensen die toch in een academisch ziekenhuis belanden als hun verzekering dat niet dekt, moeten een deel van de rekening zelf betalen. Dat kan fors oplopen volgens de NPCF.
Bron: Budgetpolis/Academisch Ziekenhuis

Mantelzorgers horen uit liefde hun baan op te zeggen:
Staatssecretaris Martin van Rijn ( PvdA) ontkent problemen mantelzorgers en zegt: “Mantelzorg kies je uit liefde”! Wanneer een mantelzorger voor een ouder en/of familielid gaat zorgen zal deze zijn baan op moeten zeggen en vele zullen dan in financiële problemen raken, Staatssecretaris Martin van Rijn vindt dat dit geen probleem mag zijn aangezien je mantelzorger wordt uit liefde. Een kromme redenering die nergens op slaat.
Bron: Joop.nl

Mantelzorgers vanaf 5 jaar oud?
Krijgen we mantelzorgers van vijf jaar oud? In een WMO protocol van een gemeente, las ik de richtlijnen om huishoudelijke hulp te kunnen krijgen. Ik citeer: ‘Van kinderen vanaf vijf jaar wordt verwacht dat zij taken kunnen verrichten zoals licht huishoudelijk werk, boodschappen doen, etc.’
Nog een schokkend regeltje: ‘Er wordt géén rekening gehouden met school of hobby van het kind dat mee moet helpen in huis.’ Tenenkrommend! Waar ligt de grens? Kleine kinderen moeten vooral kind kunnen zijn. Ze moeten kunnen spelen, leren, ontdekken, groeien.
Bron: Supportersbeurs 

Verzorgingshuizen sluiten:
Ruim 15.000 hoogbejaarden die een jaar geleden nog recht hadden op een bed in een verzorgingshuis moeten dit jaar noodgedwongen thuis blijven wonen. Honderden verzorgingshuizen sluiten. Sinds 1 januari komen ouderen met de indicatie zorgzwaartepakket (zzp) 3, het verzorgingshuis niet meer in. Dat zijn veelal 80-plussers die moeilijk ter been zijn, weleens iets vergeten, hulp nodig hebben bij het uit bed komen, bij het douchen of de maaltijd. In een verzorgingshuis zouden ze tot 12 uur hulp per week krijgen, maar volgens de nieuwe normen is ‘zzp 3’ gezond genoeg om met de nodige thuiszorg zelfstandig te blijven wonen. De groep ouderen die het verzorgingshuis niet meer inkomt, loopt de komende 4 jaar op van 15.000 tot 56.000 in 2018.
Bron: Algemeen Dagblad 

Kaalslag thuiszorg:
Duizenden ouderen, zieken en gehandicapten hebben de afgelopen weken van hun gemeenten te horen gekregen dat zij vanaf 1 januari volgend jaar geen of veel minder thuiszorg krijgen. Ze moeten maar een beroep doen op hun familie, buren of andere vrijwilligers. De gevolgen van de decentralisatie van grote delen van de zorg naar de gemeenten beginnen nu zichtbaar en voelbaar te worden en zal in 2015 een gigantisch maatschappelijk probleem veroorzaken.
Bron: Telegraaf

Eigen Bijdrage, kinderen psychische aandoening: 
Vanaf 1 januari moeten kinderen die als gevolg van een psychische aandoening niet langer thuis kunnen blijven en in een instelling verblijven, een eigen bijdrage betalen. Die kan volgens GGZ Nederland oplopen tot 1500 euro per jaar. Dit bedrag komt bovenop andere kosten die ouders moeten betalen wanneer hun kind behandeld wordt voor een psychische aandoening. Zij betalen vaak al reis- en verblijfskosten, aldus GGZ Nederland. GGZ Nederland heeft ‘ernstig bezwaar’ gemaakt tegen de eigen bijdrageregeling in de Jeugdwet.
Bron: Zorg Welzijn.nl

Tot slot zou ik willen zeggen, dit kabinet van VVD en PvdA met hun gedoogpartners SGP, ChristenUnie, CDA en D66 gaat maar door en door, naar mijn inzicht moet dit echt stoppen. Het is voor mijn gevoel meer dan genoeg geweest iedere burger van dit land dus ook ouderen, gehandicapten en mensen rond het minimum hebben recht op een menswaardig bestaan, wat de staat ze nu niet meer wil geven. Als Nederlander, schaam ik mij echt dood voor dit beleid en de beleidsmakers van dit land.

© Gre Hulspas 20-09-2014—update 15-02-2014

Basispakket + eigen Risico, een gigantische melkkoe voor Zorgverzekeraars.

zorg basis risico

ZORGVERZEKERAARS…1,4 MILJARD EURO WINST in 2013! 

BASISPAKKET + EIGEN RISICO, EEN ENORME MELKKOE VOOR DE ZORGVERZEKERAARS.

Zorgverzekeraars maken het erg bont, wat in het basispakket zit valt voor 80% ook onder het eigen risico!
Dus je betaalt ongeveer €95 voor het Basispakket en daarbij tot €360 ook nog eens zelf terwijl het ook in het basispakket wordt vermeldt.

Deze 4 vallen niet onder het eigen risico, althans nog wel!
1.Huisarts
2.Verloskundige hulp en kraamzorg
3.tandheelkunde (heel beperkt)
4.Dieetadvisering

Welke kosten vallen WEL onder het Eigen Risico:
1.behandeling en verblijf in het ziekenhuis
2.medisch specialistische hulp
3.geneesmiddelen
4.tand prothetische zorg
5.fysiotherapie en oefentherapie voor chronische aandoeningen (vanaf de 21e behandeling)
6.hulpmiddelen
7.medisch noodzakelijke geneeskundige hulp in het buitenland (hieronder valt ook een bezoek aan een huisarts in het buitenland)
8.(zieken)vervoer- ambulance
9.logopedie
10.ergotherapie
11.geestelijke gezondheidszorg

Dus bijna alles van het Basispakket valt ook onder het Eigen Risico bedrag!

Geen wonder dat bijna iedereen die ook maar iets heeft wat iets langer duurt zijn Eigen Risico totaal opmaakt en daarna financieel in de problemen komt.

Oftewel indien je Eigen Risico nog niet op is, kost het bijna niets voor de Zorgverzekeraar, op die eerste vier punten na die ik bovenaan heb gezet terwijl zij ook nog eens elke maand voor het Basispakket ongeveer €95 innen.

Je betaald eigenlijk je basispremie voor Jan met de korte achternaam, zo lang je eigen risico nog niet op is, geen wonder dat zorgverzekeraars zulke enorme winsten maken.

De Nederlandse zorgverzekeraars hebben vorig jaar 1,4 miljard euro winst gemaakt. Het overgrote deel van de winst werd gemaakt op de basisverzekering.

Bron: http://www.nu.nl/economie/3395280/zorgverzekeraars-maakten-14-miljard-winst.html

© Gre Hulspas 18-09-2014

Ouderen al totaal kaal geplukt, worden in 2015 de armoede in gesmeten!

groter

Ouderen al totaal kaal geplukt, worden in 2015 de armoede in gesmeten!

Een tijdje terug stuurde een goede vriend van mij, een ex burgemeester nu hoogbejaard en met pensioen deze e-mail met het dringende verzoek deze vooral te verspreiden.

Naar aanleiding van die e-mail maakte ik de volgende trieste balans op, over de asociale maatregelen die de ouderen nu al jaren lang zo hard treft zodat zij geen enkel vertrouwen meer hebben en voor de toekomst grote angst hebben.

Hier is het begin van zijn e-mail:
Onze bejaarden voelen zich verguisd in dit land en niet langer welkom met alles wat ze in Den Haag beslissen, zeker ook juist degene die hulpbehoevend zijn hebben steeds meer angst voor de toekomst. Treurig om te lezen, kijk goed wat er staat, dit is niet te geloven! Het is even lezen en je kwaad maken, maar het is wel waar! Maar wat doe je er aan in je eentje… wel doorsturen jong en oud.

Oud is uit.
Oud klaagt (nog) niet.
Oud zijn moet gestraft worden.
De zwijgende meerderheid stemt toe.
Hoe lang nog?
Kan mij hier echt erg kwaad om maken!
Legaal stelen van ouderen.
Pensioenprobleem is ontstaan doordat overheid van de pensioenreserves 25 miljard heeft opgeëist. Geld is foetsie!
– geen pensioen indexering 2010
– geen pensioen indexering 2011
– geen pensioen indexering 2012
– geen pensioen indexering 2013
zorgverzekering-premie keer op keer omhoog
zorgvoorzieningen omlaag (uitgehold) steeds meer
eigen risico zorg keer op keer omhoog
pensioenfonds uitkering omlaag
pensioen-inkomsten belastingschalen extra omhoog
BTW omhoog
inkomsten belastingtarieven omhoog
levensonderhoud-lasten omhoog
vastrecht-lasten gas/licht/water omhoog
ongedekt AOW-gat voor beginnende AOW-ers
WOZ-waarde van eigen woning omhoog, terwijl marktwaarde daalt.
Het moet niet erger worden!
Laat je stem horen!
Doorsturen..!

Een schandalige wantvertoning van deze regering met zijn gedoogpartners D66, SGP, Christen Unie en CDA die daar hun poot onder zetten.
Nog schandaliger is het hoe de linkse media (VARA en consorten) dit crimineel uitzuigen van ouderen doodzwijgen of vergoelijken.
Daarom is het goed dit zoveel mogelijk te verspreiden. Ze denken dat ze ouderen stil en dom kunnen maken maar de afrekening houden we vers.

Tja mensen, tot zo ver zijn e-mail, dit is nog maar zijn opsomming t/m 2013.
Daar komt nog flink wat bij voor de komende jaren:

Verzorgingshuizen die in sneltreinvaart gesloten worden, ouderen totaal ontredderd worden herplaatst in het volgende verzorgingshuis soms ver van hun familie waardoor zij weinig of geen bezoek krijgen. En ondertussen lees ik in de media dat men bezuinigd in de verzorgingshuizen die nog open blijven, veel te weinig personeel inzetten, ouderen laten uitdrogen, in hun eigen vuil laten zitten en uren zonder toezicht zetten.

Wachtlijsten ( ongeveer 10.000) die ontstaan door bezuiniging en sluiting van verzorgingshuizen, waardoor ouderen die dringend opgenomen moeten worden soms meer als een half jaar wachten op een plaats in een verzorgingshuis wat grote risico’s met zich meebrengt.
En dat terwijl er vele lege bedden zijn door de bezuinigingen, die niet bezet kunnen worden omdat er doodeenvoudig geen personeel en geen geld is. Hulpbehoevende ouderen worden vaak alleen nog geplaatst als zij in een hoge factor vallen, soms zelfs alleen factor 5 helaas ik vind het erg om te schrijven maar dan zijn ze bijna aan het eind van hun leven.

Wenswachtlijst, voor mensen die naar een verzorgingshuis naar keuze willen bijvoorbeeld dicht bij hun familie en/of in de woonplaats waar zij hun hele leven hebben gewoond. Deze mensen moeten vaak wachten tot er iemand sterft zodat er een plaats vrij komt, het mag duidelijk zijn dat dit in vele gevallen heel lang kan duren voor er een plaats vrij komt.

De Thuiszorg en Huishoudelijke hulp die voor vele ouderen in de toekomst nog nauwelijks beschikbaar is.
In vele steden wordt in de thuiszorg fors bezuinigd of in zijn geheel afgeschaft, wat naar mijn inzicht niet zo maar mag.
En dat juist nu de regering beslist heeft dat ouderen voortaan thuis verzorgd moeten worden!

De Kostendelersnorm, uitgedacht door Jetta Klijnsma om mensen met een AOW te korten indien zij iemand met een inkomen in huis hebben, bijvoorbeeld een inwonend kind of familielid) die hun verzorgd.
De AOW’er zal in dit geval met €300 gekort worden met ingang van januari 2015.
Indien de AOW’er bij een kind of familielid inwoont die de ouder verzorgd ( mantelzorg), ook dan levert de ouder €300 in op de AOW.

Zorgverzekering gaat in 2015 omhoog met ongeveer €114 en het eigen risico wordt verhoogd naar €375.
Door de hoge premie en het enorm hoge eigen risico mijden ouderen een doktersbezoek en halen in sommige gevallen hun medicatie niet meer op bij de apotheker, wat natuurlijk extra risico met zich meebrengt voor de gezondheid van deze ouderen maar helaas zijn deze bedragen voor die ouderen niet meer op te brengen.

Aanvullende Ziekenfonds premie is in 2015 duurder voor ouderen dan bijvoorbeeld voor iemand van 30 jaar. Oftewel ook hierin worden ouderen gediscrimineerd.

Het Nieuwe Pensioenstelsel ook uitgedacht door Jetta Klijnsma waarin de pensioengerechtigden al snel de komende jaren er 6% in koopkracht op achteruit gaan.

Verlagen van de ouderenkorting.
Met ingang van 2016 wordt de ouderenkorting € 83,- lager. Voor ouderen met een inkomen tot circa € 36.200,- komt deze korting in 2016 uit op een bedrag van circa € 970,-.

Afschaffen ouderentoeslag
Met ingang van 2016 wordt de ouderentoeslag Afgeschaft.

Zorgtoeslag in 2015 gaat omlaag, hoeveel dat is, is nog niet duidelijk.

Ongetwijfeld zal ik niet alles benoemd hebben, daar alles nu nog niet helemaal duidelijk is. Maar zo het er nu uitziet voor onze ouderen is het echt bitter wat zij allemaal over zich heen krijgen en heel erg oneerlijk. Vele ouderen zullen de komende jaren verder in de armoede zakken door deze regering van VVD en PvdA met zijn gedoogpartners ( eigenlijk oppositie) SGP, ChristenUnie, CDA en D66!

Tot slot zou ik willen schrijven “Iedereen wordt een keer ouder en laten we even niet vergeten dat onze ouderen, juist deze ouderen dit land met bloed, zweet en tranen weer opgebouwd hebben waar iedereen jaren lang in welvaart door heeft geleefd”. Zij worden nu in vele gevallen door deze regering niet meer als mens gezien maar als een kostenpost waar zij zo snel mogelijk van af willen.

Voor mij is het dan ook onbegrijpelijk dat dit onze ouderen allemaal aangedaan wordt, ik begrijp dan ook maar al te goed waarom ouderen angst hebben voor de toekomst en dat steeds meer ouderen laten weten dat het voor hun niet meer hoeft op deze manier.

Dit kabinet van VVD, PvdA met de gedoogpartners D66, GSP , ChristenUnie en CDA moet zich diep moeten schamen voor dit alles!
Als Nederlander, schaam ik mij dood voor mijn eigen overheid.

Tot slot zou ik willen zeggen vele websites en ook Eunmask.wordpress en Stop de Bankiers hebben dit stuk ongevraagd gekopieerd en op hun eigen website geplaatst. Een stuk waar ik vele uren in heb gestoken en zij stelen het ongevraagd en kopieren dit in zijn geheel op hun eigen website…. zo ga je als schrijvers niet met elkaar om. Minstens kan je toestemming vragen aan mij voor je het plaatst en anders is het copyright schending! Immers is het zo dat jullie er geen letter van zelf hebben geschreven.

©Gre Hulspas 5-9-2014- update 4-12-2014

Dakloze kinderen

slapende_straatkinderen

Vele kinderen leven langs de straat en het is maar al te vaak dat deze vergeten groep nooit genoemd wordt….maar mensen wereldwijd zijn dat er heel veel vandaar dit gedicht wat ik gisteren gemaakt heb om daar aandacht voor te vragen. De titel is “Dakloze kinderen”…….met als drijfveer Geef hun een kans.

Dakloze kinderen

Het vergeten kind
door niemand bemind
leeft langs de straat
alleen die lef heeft bestaat.

Door de maatschappij verstoten
zijn broek kapot en verschoten
een gat in zijn schoenen
niets om te verzoenen.

De liefde failliet
niemand die hem echt ziet
eenzaam en heel boos
zijn situatie vreugdeloos.

De zin in het leven vaag
een pijnlijke lege maag
geen cent meer op zak
nachts geen onderdak.

Slapen in oude panden
komen in verkeerde handen
raken verward in criminaliteit
verdwijnen in vergetelheid.

Door niemand gemist
het pleit is beslist
vechten voor een bestaan
de vraag, hoe verder te gaan.

Hij kan het weten
dakloze kinderen worden vergeten
ze zijn het verleden van morgen
de maatschappij houdt hun liever verborgen.

Ontkent het liefst hun bestaan
in plaats van ze bij te staan
echter boven alle twijfel verheven
ook zij hebben recht op een liefdevol leven.

Geef hun een kans
op een leven met balans
zij hebben een bestaansproblematiek
maar ieder kind is waardevol en uniek.

© Gre Hulspas 2014

Eigen risico Zorgverzekering!

edith_schippers

Eigen risico Zorgverzekering.

Vorige week heb ik een stukje op Facebook gezet dat ik vanaf januari 2014 tot nu €787,00 heb betaald en dat ik dat niet begrijp aangezien het eigen risico €360,00 is. Vandaag ben ik om uitleg gegaan bij mijn zorgverzekeraar en het resultaat zet ik hier onder zodat andere mensen daar ook iets aan hebben.

De standaardpolis ( Basispakket) zonder Top verzekering:
Alles wat daar onder valt (en dat is bijna alles), daar wordt eerst het eigen risicobedrag voor gebruikt, dus dat betaal je allemaal zelf tot je eigen risico op is betaald de zorgverzekeraar daar helemaal niets aan mee.

De Top verzekering ( extra op het basispakket):
Alles wat daar onder valt daarvan betaal je een deel met je eigen risicobedrag.

Medicatie en behandelingen die uit het pakket gehaald zijn, moet je gelijk zelf voldoen en/of krijg je daar zelf de rekening van thuis gestuurd. Die rekening gaat niet naar de zorgverzekeraar.

Ziekenhuizen mogen tot drie jaar lang rekeningen declareren, dus met andere woorden zoals in mijn geval, ik ben in 2012 in een ziekenhuis geweest in Apeldoorn (dat valt onder het eigen risico) en in 2014 hebben ze daar pas de rekening van naar de zorgverzekeraar gestuurd.
Bijna twee en half jaar later moet ik deze nog voldoen omdat ik in het jaar 2012 mijn eigen risico niet helemaal opgemaakt heb.

Slotconclusie:
Wanneer je dus in bijvoorbeeld 2012 in een ziekenhuis bent geweest, kan het goed zijn dat je in 2014 daar alsnog het eigen risicobedrag van moet betalen indien je in 2012 het gehele eigen risico niet hebt opgebruikt!

En zo kan het gebeuren dat je in 1 jaar toch veel meer moet betalen als het jaarlijkse eigen risicobedrag van €360,00 en dat is wat mij nu overkomen is. Precies dat is mij overkomen en zo kon dus mijn rekening die ik zelf moet betalen oplopen tot €787,00.

Vele mensen kan dit zelfde overkomen als dat mij gebeurd, een ondoenlijk hoge rekening per jaar veel hoger als dat het jaarlijkse eigen risico is.
De rede daarvan is dat minister Schippers de afspraak met de ziekenhuizen gemaakt heeft dat ziekenhuisrekeningen nadat je er geweest ben 3 jaar lang gedeclareerd mogen worden.

Aangezien, ziekenhuizen daar heel laks in zijn kan je daar behoorlijk van in de problemen raken. En dan te weten dat in 2015 de premie + het eigen risico weer omhoog gaan dankzij minister Schippers van de VVD!

© Gre Hulspas 2014

Hunkering naar vrede

14897522

Hunkering naar vrede

In hunker naar vrede
is de mensheid gedesoriënteerd
lief te hebben verleerd.

Machtswellustelingen
voeren een verbitterde strijd
slechtheid komt voort uit zwakheid.

Jacht naar rijkdom
laat vele vergeten
geld heeft geen geweten.

Moorden, stelen
de ziel van de mens
het liefs ver over de grens.

Pijn en verdriet
vertwijfeling en angst
strevend naar een vette vangst.

Valse media en censuur
we worden allen voorgelogen
het geluk heeft gesloten ogen.

Vele heersers
willen altijd maar meer
de duisternis is een heer.

De hoge heren
zijn echt ziende blind
onbekend maakt onbemind.

Het volk wil alleen
boven alle twijfel verheven
een vredig en liefdevol leven.

© Gre Hulspas 2014

 

Nederland, diep verbonden

Op donderdag 17 juli is vlucht MH17 (Malaysia Airlines) neergestort in Oekraïne op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Aan boord waren 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Onder de passagiers waren 194 Nederlanders. De verbijstering was en is enorm en het verdriet diep…..vandaag kreeg ik de kracht en inzicht en heb ik dit gedicht gemaakt.

Nederland, diep verbonden 

Nederland, diep verbonden

Ik kan de woorden moeilijk vinden
woensdag, Nederlanders verbinden
iedere landgenoot waakt
diep heeft het ieder geraakt.

23 juli 2014 om 4 uur
gevoelsmatig nergens een muur
intens diepe verbondenheid
stille liefde, ingetogenheid.

Weg is ieders levensdroom
Nederland brengt slachtoffers home
in een waardige rouwstoet
brengen burgers allen een groet.

Overdonderd door oneindigheid
ontstaat diepe saamhorigheid
terwijl emoties een weg banen
applaus, bloemen en tranen.

Een liefdesboodschap van het volk
als een troostende zachte wolk
om aan de nabestaanden te laten weten
we zullen jullie geliefden nooit vergeten.

We zullen er voor jullie zijn
meedragen de diepe pijn
een innig gebed naar God gezonden
Nederlanders diep en innig verbonden.

© Gre Hulspas 2014

Het Palestijnse kind

palestijns kind

Wat op de wereld gebeurt, houd mij bezig en dan meestal schrijf ik daar een gedicht over. Zo ook nu met de bedoeling een Vredesboodschap uit te dragen en aandacht te vragen voor deze al zo vreselijk lange strijd.

Het Palestijnse kind

Ik voel diepe emotie
gevoelens met heftige devotie
intens hevige strijd
met een diep verwijt.

Een kind in oorlogsgebied
eenzaam met intens verdriet
ontheemd van huis en haard
niets blijft hem bespaart.

Wanneer alles om hem instort
als het donker wordt
zijn angst niet wordt gestild
en hij om zijn moeder gilt.

Raketten worden afgevuurd
Vluchten, zijn land ommuurd
een hoge muur belet hem dat
gevangen in een gebombardeerde stad.

In oorlogsgebied geboren
familie verloren
geen school en geen eten
men heeft hem vergeten.

Het Palestijnse kind
de wereld stekeblind
men vindt zeker hij heeft rechten
waarom kan dialoog dit niet beslechten.

Hij heeft er niet om gevraagd
wordt overal verjaagd
kan hij ooit nog vergeven
wat hij wil is in vrede leven.

Diep in mij is een liefdesstem
mijn hart gaat uit naar hem
voor allen daar, blijf ik wensen
Vrede op aarde voor alle mensen.

© Gre Hulspas 2014

Systeemcrash bij de Vlaardingse Verkiezingen.

stempas 2014

Vandaag is het 19 maart 2014 we mogen stemmen voor de lokale verkiezingen. Dus ik samen met mijn man naar het stemlokaal wij horen bij district 22 in onze wijk. We komen er binnen ik geef mijn stempas en toen gebeurde wat zo lang ik mag stemmen nog nooit gebeurd is, de meneer achter het tafeltje zegt, “Ongeldige stempas u mag niet stemmen”!

Ik sta aan de grond genageld en vraag hem waarom is mijn pas ongeldig, want ik ga hier dus niet weg voor ik gestemd heb. Tja, zegt hij vervolgens, u staat met nog twee andere in het roze op mijn lijst dus uw stempas is ongeldig, een dubbel nummer u heeft een nieuw stempas aangevraagd. En ik antwoord, “dat is absoluut niet zo dan blijf ik hier net zo lang staan tot ik wel mag stemmen, ik laat mij hier niet weg sturen mijn geweten is zuiver”. Ze kijken elkaar achter die tafels nog even aan en ja het werd druk in het stembureau dus ik schaam mij echt rot maar uiteindelijk staat hij op en zegt” gaat u maar even mee dan ga ik wel bellen. Wij mee naar een ander vertrek en hij gaat bellen uiteindelijk is hij klaar met bellen draait zich om en zegt “ er is een systeemcrash geweest mevrouw u mag nu stemmen”! Ik zeg hem, “een systeemcrash er staan er nog meer op die lijst, u zei drie in dit district dus die krijgen ook te horen dat hun stempas ongeldig is”. Ja, zegt hij maar het zijn er met u erbij in dit district maar drie! Ik vraag hem vervolgens, hoe gaat dit nu verder want dit is niet echt oké, hoor ik daar nog iets van? Zijn antwoord was ”er wordt een onderzoek opgestart en nee mevrouw u hoort verder niets meer”.

Mijn conclusie:

Als er in ons district ongeldige stempassen zijn waarbij mensen weg gestuurd worden, is dat dan soms in andere districten ook het geval? Want ten slotte zei deze meneer dat er een systeemcrash is geweest en ik neem niet aan dat alleen ons district in dat computersysteem zit. Als dat zo is worden nog meer mensen geweigerd en ten onrechte hun stemrecht afgenomen. Ik ben te kijk gezet in dat stembureau en nog krijg ik te horen dat ik niets van dat onderzoek meer hoor, ik vind dat niet bepaald netjes van de gemeente Vlaardingen. Ik vind dat ik het recht heb om te weten of dat onderzoek wordt opgestart en wat de slotconclusie daarvan is.

©Gre hulspas

Anonieme Armoede

schamen2

Anonieme Armoede

Mama, mijn schoenen zijn te klein
mijn voeten doen heel erg pijn
kunnen we vandaag nieuwe kopen
Ik kan er echt niet meer op lopen.

Lieverd, deze maand tot mijn verdriet
gaat dat werkelijk niet
volgende maand zal ik kijken
welke rekening kan wijken.

We hebben al te veel schuld
dus lieverd even geduld
oma komt deze maand bij ons in huis
ze kan het niet meer alleen thuis.

Ik ben ontslagen, heb een uitkering
we zetten al de tering naar de nering
oma gaat dan minder AOW krijgen
en alle prijzen blijven stijgen.

Maar mama en een winterjas dan
sorry lieverd, ik vrees een tien jaren plan
jou medicijnen kosten heel erg duur
en oma moet nodig een nieuw brilmontuur.

Zij kan dat van haar AOW niet betalen
ook niet op de verzekering verhalen
we moeten helpen zo veel het kan
de bril doen we met een afbetalingsplan.

Schoenen en de jas moeten wachten
Ik wil wel, maar ben niet bij machte
wij twee zijn nu even secundair
ons leven is niet meer eerlijk en fair.

En papa dan, kan hij het niet betalen
nee, lieverd bij hem is ook niets te halen
ook hij is aan de kant gezet
heeft maar een klein budget.

En nu met zijn nieuwe gezin
Staat hij met zijn giro in de min
weet je wat, ik zal mijn fiets wel verkopen
die kleine stukjes kan ik eigenlijk wel lopen.

Zeker weten een goed plan
dan kopen we daar die schoenen van
en bij de lommerd breng ik mijn ring
dat vind ik toch een lelijk ding.

Mam, hebben we deze week dan nog eten
of kunnen we dat ook vergeten
ja lieverd, God zij dank
we hebben nog wat over van de voedselbank.

Oma, moeder en het kind
het gaat hun niet voor de wind
anno 2014 voor veel mensen de realiteit
intense armoede, waarvan vele in de anonimiteit.

©Gre Hulspas