Deze Regering elimineert Ouderen…!

dementie

Ouderen massaal in financiële problemen….en in 2016 daalt hun koopkracht opnieuw met 1,1%…..Deze regering elimineert Ouderen…..!

De inkomensval brengt inmiddels al 80 procent van de senioren in financiële problemen….!

De koopkracht van de drie miljoen gepensioneerden is sinds de crisis afgenomen met gemiddeld 7,5 procent. Sommige groepen ouderen hebben tot 13 procent ingeleverd.

Dit blijkt uit een groot onderzoek in opdracht van ouderenbond ANBO door de universiteiten van Nijmegen en Amsterdam naar het koopkrachtverlies van ouderen. Dat onderzoek noemt de ouderen ’degenen die de crisis betalen.

Met name de allergrootste groep, met een bruto inkomen tussen 24.000 en 30.000 euro, staat het water aan de lippen. Sinds vorig jaar moeten zij hoge eigen bijdragen betalen voor allerlei vormen van zorg en zijn compensaties en de fiscale ouderenkorting vervallen, terwijl hun pensioenen zijn bevroren of gekort.

Een echtpaar met een totaal besteedbaar pensioen (inclusief AOW) van 2000 euro per maand (dat is het leeuwendeel van de gepensioneerden) kost dat 400 euro, een vijfde van het inkomen.

De huren stijgen, op het in hun huis vastgelegde vermogen wordt sinds 2007 ingeteerd of de vrijwel renteloze spaarrekening is geplunderd om het hoofd nog boven water te houden.

Komend jaar daalt de koopkracht van ouderen met 1,1 procent…..althans zo is beweert.
Maar ik denk dat dit meer zal zijn gezien alleen al dat de basispremie van de zorgverzekering stijgt en het Eigen Risico wat veel ouderen helemaal op gebruiken opnieuw omhoog gaat naar 400 Euro!

Persoonlijk denk ik dan ook dat deze cijfers wat optimistisch zijn neer gezet, het is immers zo dat al jaren pensioenen niet meer geïndexeerd worden en dat de ouderenkorting vanaf 2015 ook vervallen is.

Geen wonder is het dan ook dat ik steeds meer signalen krijg van ouderen dat zij er net zo lief uit stappen….ik kan dan ook deze regering zo langzamerhand niet meer luchten of zien.
Ze gaan inderdaad met ouderen om of zij ze liever kwijt als rijk zijn en zien ze uitsluitend nog als een kostenpost en niet meer als mens.

Bron: Ouderen in geldproblemen

En wanneer ik dan lees hoeveel veelverdieners hun zakken meer dan schandalig vullen in de ouderenzorg wordt ik echt heel kwaad. Al dat geld zou in ouderenzorg gestoken moeten worden, we moeten dringen naar een nieuw systeem die dat in de toekomst onmogelijk maakt.

Lees ook hier de 50 Teveelverdieners in de ouderenzorg: Teveelverdieners in de Ouderenzorg

© Gre Hulspas 16-8-2015

Geef een antwoord