Vooruitgang, is niet de rijken rijker maken!

rijken rijker maken

Vandaag is het 18 maart de dag van de Provinciale Staten, spannend maar ik voel ook een soort gelatenheid over mij van, nu kunnen we alleen nog afwachten. Vanmorgen ben ik wezen stemmen alleen de Waterschapsverkiezingen daar heb ik niet aan mee gedaan, ik vind dat een zaak van de provincie en heb ook weinig of geen informatie gekregen waardoor ik gewetensvol een stem zou kunnen uitbrengen. Voor de Provinciale Staten heb ik wel gestemd en voor mij was en is het helder, de enige juiste weg die we moeten inslaan is de sociale weg.

Tegelijkertijd terug kijkend op de afgelopen weken waarin ik mij bijzonder geërgerd heb aan de politiek leiders van diverse partijen die legio tegenstrijdigheden riepen in de media terwijl ze in het beleid het tegenovergestelde al ruim twee jaar uitvoeren. Voor mij ook de ergernis ten top dat mensen van de Eerste Kamer nauwelijks aan het woord kwamen terwijl het hun verkiezingen zijn en niet die van de Tweede kamer. De verschillende toneelstukjes die opgevoerd zijn door zogenaamde “politieke kopstukken”, zijn mij letterlijk de neus uitgekomen. Zo komt dit land en zijn burgers niet vooruit maar gaat verder achteruit!

Op mij komt het dan ook over als dat de meeste partijen uitsluitend voor de hoeveelheid zetels, macht, status en een vet loon gaan en idealen ver te zoeken zijn. Sociale gedachte en gevoel voor mensen die het moeilijk hebben zoals hulpbehoevende ouderen, zieken, gehandicapten en werklozen zijn ver te zoeken, tot nu toe groeit alleen de tweedeling in onze maatschappij. Zeker de regeringspartijen VVD en PvdA met hun vriendjes D66, SGP, CU en CDA hebben er flink toe bij gedragen dat ons land verloederd en men allen die zoals ze genoemd worden een “kostenpost” zijn, het gevoel gekregen hebben dat zij er beter maar niet meer kunnen zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zelfmoord onrustbarend meer voor komt de laatste jaren, dat moet afgelopen zijn mensen moeten zich weer gewaardeerd en wenselijk voelen.

Mijn zorgen om ons land is groot, indien dit beleid wordt voortgezet zie ik het somber in. Ik hoop dan ook met heel mijn hart dat dit beleid gestopt wordt en we aan een echt sociaal Nederland kunnen gaan werken. Ik wil dan ook met de woorden eindigen waar ik dit stukje gedachte al schrijvend mee begonnen ben namelijk “ Vooruitgang is niet de rijken rijker maken, maar je bekommeren om diegene die dit heel hard nodig hebben”.

© Gre Hulspas 18-3-2015

Geef een antwoord