Alzheimer en Dementie…

Kort geleden zag ik een documentaire over dementie en alzheimer wat diepe indruk op mij maakte en dan denk ik daar over na. Toen ontstond dit gedicht wat ik voor mij man heb geschreven waar ik ieder woord van meen bij ons staat het houden van altijd bovenaan…. de titel is ‘Lieve man …Later’.

Ook merkte ik in deze documentaire dat er nog steeds een taboe heerst als het om het onderwerp alzheimer of dementie gaat, veel ouderen die deze diagnose krijgen schamen zich daar over. Wat ik natuurlijk wel begrijp want niemand vindt het prettig om te moeten toe geven dat in de toekomst zijn of haar functies verminderen en hulpbehoevend worden. Hoewel ik zeker vind dat het heel nodig is dat taboe te doorbreken zeker wat de partner betreft is het heel belangrijk de dingen van te voren met elkaar te bespreken. Immers is het zo als de diagnose is gesteld is men vaak nog prima in staat om deze dingen te bespreken en zal het een opluchting zijn als men weet van de ander hoe deze er over denkt. Ik hoop dan ook dat het gedicht wat ik voor mijn man geschreven heeft er toe bijdraagt dat dit onderwerp wat zo veel mensen diep raakt een stukje uit de taboesfeer wordt gehaald.

lieve man later

© Gre Hulspas 20-1-2015

 

Geef een antwoord