Beperking Vrije Artsenkeuze door onze strot geduwd!

beperking vrije artsenkeuze

Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar ik heb mij de afgelopen dagen kapot geërgerd aan de arrogantie van de regeringspartijen hoe zij omgingen met informatie verstrekken en hoe Rutte en Samson tegen de burgers aankijken. Terecht blijkt nu achteraf want zowel de VVD als de PvdA lappen de democratie geheel aan hun laars. Het is nu dan zover gekomen dat beide partijen de Eerste Kamer op voorhand al schaakmat zetten door een beschamende politieke truc die ze hebben bedacht.

Linksom of Rechtsom:
Hun leus is dan ook “linksom of rechtsom dat akkoord komt er, indien de Eerste kamer geen meerderheid geeft gaat het wetsvoorstel Zonder de Eerste Kamer toch door”. Algemeen bekend is dat de VVD al een tijd van de gehele Eerste Kamer af wil en dat ze dat nu ook in praktijk brengen. En het geleuter van Rutte dat de zorg betaalbaar moet blijven is natuurlijk grote onzin, want de zorg is allang voor vele onbetaalbaar geworden dankzij deze regering VVD en PvdA.

Tweede kamer monddood maken:
Door op voorhand te laten weten aan de Eerste Kamer dat indien zij niet voor deze wet stemmen de regering deze wet via AMvB (Algemene Maatregelen Van Bestuur) toch invoeren. Wat in dit geval niets anders betekent dat ze de wet via de Tweede Kamer enigszins afgeslankt en zonder tussenkomst van de Eerste Kamer er toch doorheen jassen via een sluiproute.

Politiek onwaardige sluiproute AMvB:
De AMvB wordt alleen gebruikt bij uiterste nood en daar is hiervan geen sprake. Algemene Maatregelen Van Bestuur (AMvB) worden bij koninklijk besluit vastgesteld. Vandaag hoorde ik van politiek commentator Kees Boonman dat de AMvB voor het laatst gebruikt is door Koningin Wilhelmina in de oorlog 1940-1945!

Ik denk dat zegt genoeg deze regering maakt gebruik van ongeoorloofde middelen indien zij haar zin wil doordrijven, dit is staatsrechtelijk absoluut niet in de haak. Daarmee steken zij de draak met de democratie en de wil van het volk, wat in mijn ogen riool politiek is en een schande voor de democratie!

Martin van Rijn PvdA wees op de Sluiproute:
Toen het kabinet donderdagmiddag, twee dagen nadat de Zorgwet was gesneuveld in de Senaat, doorkreeg dat de drie senatoren geen stemgarantie wilden geven, bedacht staatssecretaris Van Rijn de omstreden sluiproute. ‘Als voormalig topambtenaar had hij meegeschreven aan de Zorgverzekeringswet. Artikel 126 van die wet bood ruimte om allerlei zaken te regelen via een algemene maatregel van bestuur (AMvB)’, reconstrueert NRC Handelsblad. Kan je nagaan hoe achterbaks de PvdA bezig is met de inperking van onze Vrije Artsenkeuze!
Lees hier verder: Martin van Rijn wees op de sluiproute

Stemming Eerste Kamer:
Ze schutteren dan ook voortdurend dat het voorstel niet is aangenomen door de schuld van de drie PvdA leden wat een onjuiste aanname is. Het is immers niet zo dat slechts 3 tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd maar dat de stemming 38 tegen en 33 voor is! Echter wel wetend dat Rutte en Schippers dikke maatjes zijn, is Schippers stampvoetend als een klein kind gaan uithuilen bij Rutte, tjonge wat een beschamende vertoning voor de politiek en ons land. Het had haar gesierd als zij met opgeheven hoofd haar verlies gedragen had.

De 3 Nep oppositie partijen:
De drie nep oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, die dinsdag ook zogenaamd verrast werden door de opstand in de PvdA wisten wel degelijk van te voren dat er tegen gestemd zou kunnen worden. Ook al vroegen zij zich af of het ‘staatsrechtelijk’ wel allemaal in de haak is‘. Het zou niet ‘de Koninklijke route’ zijn daarmee bedoelen zij de AMvB. Bij indiening zal echter D66 opnieuw Voor stemmen, ChristenUnie en SGP hebben moeite met de eventuele toepassing van de AMvB. Wat zij over een paar maanden zullen gaan doen als er gestemd gaat worden is vooralsnog een vraagteken.

De Leugen regeert:
Zowel Rutte als Samson doen nu de waarheid geweld aan, het wetsvoorstel van Schippers mag dan misschien in iets andere woorden worden geformuleerd maar de essentie dat de Vrije Artsenkeuze verdwijnt. Het is nu niet plotseling zo dat dit onderwerp ineens door Edith Schippers aangepast is want dan zou zij afgetreden zijn, dus wie staat er nu gisteren in het debat te liegen, Rutte, Samson en Zijlstra.

Manifest Vrije Artsenkeuze:
Op 8 december 2014 is er nog een Manifest Vrije Artsenkeuze namens 5,5 miljoen Nederlanders aan de Eerste Kamer aangeboden. Het manifest voor behoud van vrije artsenkeuze wordt ondersteund door circa 70 maatschappelijke organisaties, die samen ruim 5,5 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen. Partijen als de Consumentenbond, zorgverzekeraars, Abvakabo FNV, NIP, een groot aantal patiëntenorganisaties waaronder Iederin en het Reumafonds, Buurtzorg, Cliëntenraden, organisaties zoals LOC en Landelijk Platform GGZ en zorgverleners zoals KNMT en VPHuisartsen ondertekenden dit manifest (zie www.vvaa.nl/manifest). Net als verschillende hoogleraren in de zorg.

160.000 Handtekeningen:
Ook tekenden bijna 160 duizend Nederlanders persoonlijk de petitie voor behoud van vrije artsenkeuze.
Lees Hier daar over…..

Verlies hoor je te nemen:
Gezien de enorme hoeveelheid weerstand die de inperking van de Vrije Artsenkeuze oproept hadden de VVD en de PvdA maar één ding kunnen doen en dat is hun verlies nemen. Ook Schippers die dit alles wel weet had haar verlies moeten nemen en niet stampvoetend haar zin alsnog moeten doordrijven.

Tot slot:
Ik vraag mij de laatste tijd steeds vaker af in wat voor land leven wij nu nog dat dit zo kan en mag gaan. Blijkbaar een land waar de democratie totaal zoek is en één partij ( VVD) een land kan regeren op een manier die het hele volk buiten spel zet, want dat de PvdA aan een touwtje bij Rutte hangt is nu wel heel duidelijk geworden. Ik schaam mij kapot voor het beleid wat in mijn eigen land gevoerd wordt en hoop dan ook uit de grond van mijn hart dat er in januari een enorme opstand uitbreekt waarbij wij met zijn allen deze afbraakregering naar huis sturen.

© Gre Hulspas 19-12-2014

Geef een antwoord