Het doolhof van uw Zorgverzekering en de Zorg in 2015.

zorgverzekeraars doolhof

Het doolhof van uw Zorgverzekering en de Zorg in 2015.

In 2015 veranderen er een aantal zaken in de zorgverzekering en de zorg in zijn algemeenheid die voor veel mensen heel ingrijpend zijn. In mijn zoektocht om die voor u op een rij te zetten is mijn constatering dan ook dat Minister Edith Schippers van de VVD en deze regering er een waar doolhof van gemaakt heeft. Alleen al de vele soorten polissen, het Verplichte eigen risico en de Wettelijke eigen bijdrage zorgen voor heel wat verwarring.

Ook wat de verschillende zorgverzekeraars in diverse polissen aan te bieden hebben verschilt per verzekeraar en maakt het bijna onmogelijk voor de burger om een juiste keuze te maken welke zorgverzekering het beste bij hem of haar past. Steeds meer heb ik dan ook het gevoel tijdens mijn zoektocht om u te informeren dat Minister Schippers er echt alles aan doet om iedere verzekeringsnemer zo veel mogelijk alles zelf te laten betalen. Dat is ook de rede dat zorgverzekeraars nog steeds gigantische winsten maken van ruim 1 miljoen per jaar. Dus mijn conclusie is, dat de hele zorgverzekeringswereld een enorm doolhof is. Waarbij de zorgverzekeraars grote winsten maken over de rug van de verzekeringsnemer.

Mijn uitleg bestaat om het overzichtelijk te houden uit een dik gedrukt onderwerp met daarbij een korte info en daar onder de bron waar u het desbetreffende onderwerp uitvoerig kunt lezen. Zo kan ieder kiezen wat voor hem of haar belangrijk is om te weten en blijft het overzichtelijk. 

Hier de uitleg van mijn zoektocht, ik hoop dat het iets helpt bij het ontwarren van het doolhof geschapen door deze regering en de zorgverzekeraars.

Welke polissen biedt de zorgverzekering?
Naturapolis, Restitutiepolis, Combinatiepolis en de Pro-life polis en de Budgetpolis. Met de restitutiepolis (Basispolis) houdt u de vrijheid van artsenkeuze, deze is ook meteen de duurste polis. Op het hele polis gebeuren heb ik eigenlijk na veel zoeken maar één uitzondering kunnen vinden qua zorgverzekering en dat is de DSW, deze zorgverzekeraar doet aan al die ongein van Minister Schippers niet mee en heeft één Basispolis in hun pakket waarbij iedereen de Vrije artsenkeuze gewoon behoud. Wat mij ook verbaasde is, dat deze zorgverzekering ook nog eens de goedkoopste basisverzekering aanbiedt namelijk €95.

Maar bij welke zorgverzekering u ook zit, raadpleeg altijd voorafgaand aan het bezoek aan arts, kliniek, ziekenhuis of andere behandelaar de website van uw zorgverzekeraar, om na te gaan of uw polis de kosten vergoed. Het is ook wijs als er een onderzoek en/of ingreep plaats vindt dat u vooraf vraagt aan de desbetreffende arts, specialist of laborante of deze vergoed wordt en of deze van de Verplichte Eigen Bijdrage af gaat. Zo voorkomt u dat u onaangenaam verrast wordt met een dure rekening van de zorgverzekeraar achteraf. Immers is het zo wanneer je als antwoord krijgt dat het vergoed wordt kan het nog steeds van het Verplichte eigen risico (€375) af gaan als deze nog niet gebruikt is, of dat er nog een deel van staat.
Bron: Rijksoverheid/Zorgverzekering/Polissen

Budgetpolis:
Met de Budget polis moet men heel voorzichtig zijn, dit is een goedkope polis die lang niet alles dekt en recent is bekend geworden dat je met een Budgetpolis Niet bij een Academisch Ziekenhuis terecht kan omdat de zorgverzekeraars daar geen contracten mee afgesloten hebben. Wanneer mensen met een Budgetpolis daar toch belanden kunnen zij dus een forse rekening verwachten.
Bron: Nu.nl……

In het kort hoe de Zorgverzekering in grote lijnen in elkaar steekt in 2015:
Naast het betalen van de zorgpremie en het Verplichte Eigen risico komt er in sommige gevallen nog een derde rekening bij: die van de Wettelijke eigen bijdrage.
1. Zorgpremie ( Basispremie)
2.Verplicht Eigen risico (in 2015 €375) bijna alles in de basisverzekering valt hier onder
3.Wettelijke Eigen Bijdrage die vastgesteld wordt door de overheid
De Wettelijke Eigen Bijdrage die de overheid vast stelt verklaart waarom mensen soms toch een rekening krijgen die meer is als €375, oftewel Eigen Risico is Niet hetzelfde als Eigen Bijdrage.

Wat valt onder Wettelijke eigen Bijdrage:
Hulpmiddelen zoals orthopedische schoenen of een gehoorapparaat
Bepaalde geneesmiddelen (door de overheid bepaald, geen idee welke dat zijn)
Kraamzorg
Zittend ziekenvervoer
Tandheelkundige zorg.

Eigen bijdrage in combinatie met eigen risico:
Zoals gezegd, komt deze Verplichte eigen bijdrage nog eens bovenop de zorgpremie en de Wettelijke Eigen Risico. Wanneer betaalt u nou wat? Wanneer voor medische zorg of hulpmiddelen een eigen bijdrage geldt, dan wordt deze het eerst betaald. Het bedrag dat daarna nog openstaat, valt onder het eigen risico.

Voorbeeld:
Stel dat de rekening voor ziekenvervoer € 1000 bedraagt. Er moet € 90 per kalenderjaar als eigen bijdrage betaald worden. Dan blijft over € 1000 – € 90 = € 910. De zorgverzekeraar kijkt vervolgens naar het eigen risico. Als er dat jaar nog eigen risico (€ 360) openstaat, dan gaat dit bedrag van de rekening af. Hiermee wordt € 910 – € 360 = € 550 door de verzekering vergoed. U betaalt zelf € 90 + € 360 = € 450 ( €90 eigen bijdrage+€360 eigen risico)
Bron: De Telegraaf 

Vrijwillig hoger eigen risico:
Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering.
Bron: Rijksoverheid/eigen risico

Inschrijvingstarief huisartsen:
De huisarts ontvangt per kwartaal een inschrijvingstarief voor alle verzekerden die bij hem of haar staan ingeschreven. Het kan dus zijn dat u niet bij de huisarts bent geweest, terwijl er toch kosten worden berekend.
Bron: Rijksoverheid/inschrijving huisarts

Wijzigingen Basisverzekering 2015:
De belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering zijn het gevolg van wijzigingen die de overheid doorvoert in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hierbij wordt een deel van de aanspraken die voorheen onder de AWBZ vielen overgedragen aan de gemeente en een deel wordt opgenomen in de Zorgverzekeringswet.

In de Zorgverzekeringswet betreft het de volgende wijzigingen:
Verpleging en verzorging in de thuissituatie (Wijkverpleging)
Verpleging en verzorging in de thuissituatie aan verzekerden zonder verblijfsindicatie wordt opgenomen in de basisverzekering. Hieronder vallen de volgende zorgvormen
Wijk gericht werken
Verpleging in de thuissituatie
Persoonlijke verzorging in de thuissituatie voor verzekerden met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop; Palliatief terminale zorg in de thuissituatie, waaronder de zorg verleend in hospices
Intensieve kindzorg
Medisch Specialistische Verpleging Thuis
Casemanagement, zoals casemanagement dementie.
Deze zorg is uitgezonderd van het eigen risico. De eigen bijdrage die voor deze zorg moest worden betaald binnen de AWBZ komt te vervallen.
Bron: http://www.dsw.nl/Consumenten/zorgverzekering/basisverzekering

Welke medicijnen krijg ik vergoed:
Medicijnen die uw huisarts of specialist voorschrijft, krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt.
Lees hier verder: Rijksoverheid.Vergoeding geneesmiddelen

Op http://www.medicijnkosten.nl vindt u informatie over de vergoeding van geneesmiddelen.
Op deze website kunt u nagaan:
1.of uw medicijn in het basispakket van de zorgverzekering zit
2.wat eventueel uw eigen bijdrage is
3.of er een goedkoper medicijn is dat u wel helemaal krijgt vergoed.
De informatie op medicijnkosten.nl wordt elke maand bijgewerkt.

Kosten voor dienstverlening Apotheek:
Het bedrag dat u bij de apotheek voor een receptmedicijn betaalt, bestaat uit 2 onderdelen. Een vergoeding voor de dienstverlening van de apotheek en de kosten van het medicijn zelf. Vraag uw apotheker welke kosten u krijgt vergoed. De vergoeding hangt af van de handelingen die de apotheek moet verrichten en het moment van aflevering. ’s Nachts of in het weekend kan de vergoeding hoger zijn. Ook hier geldt weer wanneer u het vergoed krijgt en u heeft nog uw Eigen Risico niet op gebruikt, dan alsnog krijgt u een rekening ( medicijnen vallen onder het Eigen Risico).
Bron: Rijksoverheid/Apotheek kosten

Wat gaat er veranderen voor mensen die nu gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?
Hier kunt u lezen wat er veranderd in de thuiszorg AWBZ, ondersteuning WMO, wanneer u woont in een zorginstelling en wanneer u in de toekomst deze vorm van zorg nodig heeft.
Lees hier verder: Rijksoverheid/ AWBZ/Wmo

Voor verdere informatie over PGB volwassenen, PGB voor jeugdhulp, GGZ, WMO, ZZP, AWBZ en nog veel meer klik daar voor op de link hier vlak onder.
Lees hier verder: https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/

Overgangsregeling Wmo en Zorgverzekeringswet:
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ gaan dan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding en verzorging en verpleging thuis. Als u al AWBZ-zorg ontvangt, dan is er voor u een overgangsregeling. Het parlement heeft ingestemd met de plannen. De veranderingen gaan op 1 januari 2015 in.
Lees hier verder: Rijksoverheid/Overgangsregeling Wmo 

De Wet langdurige zorg (Wlz):
Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u als u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft. Dan regelt de Wlz dat u zorg in een instelling krijgt. Maar u kunt deze zorg ook thuis krijgen. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling.
Lees hier verder: Rijksoverheid/ Langdurige zorg ( WLz)

Voorlichting Intrekking WTcg en de CER:
De Compensatieregeling voor het eigen risico (CER). Deze worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 ingetrokken. In de toekomst moet je bij de gemeente zijn voor een tegemoetkoming, echter zal niet iedereen dit krijgen.
Lees Hier de Brief: Rijksoverheid Voorlichtinsbrief

Zoals u heeft kunnen lezen is de zorgverzekering een doolhof geworden. Voor veel dingen worden dubbele kosten gerekend en ook het fenomeen Eigen Risico ( €375) en Wettelijke Eigen Bijdrage zorgt voor heel wat verwarring. Ik hoop dan ook dat mijn zoektocht voor u wat meer duidelijkheid geeft voor uw zorg in 2015.

Eigenlijk is het gewoon een heel ziekelijk systeem niet meer om de burgers aan goede zorg te helpen maar om de zorgverzekeraar en de staat versneld rijker te laten worden. Het is dan ook geen uitzondering meer dat veel mensen hun premie niet meer kunnen betalen en nog altijd groeit deze groep. Ook vele burgers mijden tegenwoordig de zorg alleen al vanwege de kosten wat natuurlijk een heel slechte zaak is voor de volksgezondheid van dit land. Ik denk dat hiermee wel onomstotelijk bewezen is dat juist de marktwerking in de zorg funest is en de graaierscultuur enorm bevorderd heeft. Mijn mening is dan ook, daar moeten we zo snel mogelijk van af, er moet nu echt iets gebeuren want ons hele zorgstelsel is Ziek!

Vorige week heeft Renske Leijten van de SP een prachtig nieuw plan voor ons zorgstelsel gelanceerd, wat op brede steun kan rekenen van het volk namelijk ruim 60 % is nu al voor dit nieuwe plan en ik voorspel u dat wordt zeker nog een stuk hoger. Zij noemt dat,

De Landelijke Zorgvoorziening met als doel:
Meer zorg en minder markt / Lagere premies en hogere kwaliteit!

De SP stelt voor om het private karakter van de Zorgverzekeringswet op te heffen en de basisverzekering vanaf 2016 publiek te maken. Alle zorgverzekeraars dienen daarbij te worden omgevormd tot één publieke organisatie voor onze basisverzekering. Met deze Landelijke Zorgvoorziening (LZV) is de SP in staat de premies te verlagen, de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de macht van zorgverzekeraars te breken. Een voorziening die de zorg voor alle Nederlanders veilig stelt is bij uitstek een publieke basisverzekering. Met fors minder bureaucratie en zonder commerciële prikkels die uitnodigen tot winstbejag, productie draaien en verspilling.
Lees hier het plan: https://www.sp.nl/sites/default/files/landelijkezorgvoorziening.pdf

Hiermee wil ik graag afronden, een prachtig plan wat werkelijkheid kan worden wat de SP betreft, ik zou zeggen lees het hier boven bij de link en oordeel zelf. In ieder geval is één ding zeker, zoals de zorg nu is kan het niet verder want dit zorgstelsel is ziek en gaat niet meer over kwaliteit van zorg maar over zo veel mogelijk winst maken. Er moet werkelijk wat gebeuren zodat er weer betaalbare zorg is voor alle burgers met de kwaliteit als prioriteit één!

Gre Hulspas 28-11-2015 update: 11-12-2014

 

6 gedachten over “Het doolhof van uw Zorgverzekering en de Zorg in 2015.

  1. Ben blij met je blog. Moet een hoop werk geweest zijn. Hoop dat je zoveel mogelijk gedupeerden er mee bereikt. Zelf heb ik nooit achter alle privatisering of beter vermarkting van de publieke sector gestaan, en gelukkig heeft Renske Leijten hetzelfde (SP) standpunt. Vermarkting van de publieke sector vind ik een misdaad. Bovendien is het ook nog eens kostenverhogend, wat alle VVD en andere sukkels helaas nog niet inzien.

    • Dag Hugo,
      Dank je wel voor het compliment het is voor mij altijd fijn te lezen dat mijn werk gewaardeerd wordt. Je hebt zeker gelijk marktwerking in de zorg is echt funest geweest en heeft er alleen voor gezorgd dat de zorg duurder en duurder is geworden en de managers, bestuursleden en directeuren hun zakken schandalig gevuld hebben. Renske Leijten van de SP heeft een mooi plan waar ik volkomen achter sta maar helaas is het daarmee nog niet ingevoerd. Mijn grote hoop is dan ook dat dit kabinet van VVD en PvdA een enkele reis krijgt naar Siberië en er nieuwe verkiezingen komen. Hopelijk kiest de burger dan niet meer strategisch zoals afgelopen keer want we weten allemaal dat het daardoor een zootje is geworden. Ik weet in ieder geval wel dat ik voor sociaal ga kiezen ook op 8 maart 2015 en laten we eerlijk zijn Echt sociaal is alleen nog de SP. Wat ik ook hoop is dat mensen inzien dat er een smerig spelletje gespeeld wordt door de zogenaamde oppositie D66, SGP, CU en het CDA want wat vele niet weten is dat die partijen ook Voor die asociale plannen gestemd hebben zeker ook wat de zorg betreft.

      Groetjes en een fijne dag, Gre

Geef een antwoord