Basispakket + eigen Risico, een gigantische melkkoe voor Zorgverzekeraars.

zorg basis risico

ZORGVERZEKERAARS…1,4 MILJARD EURO WINST in 2013! 

BASISPAKKET + EIGEN RISICO, EEN ENORME MELKKOE VOOR DE ZORGVERZEKERAARS.

Zorgverzekeraars maken het erg bont, wat in het basispakket zit valt voor 80% ook onder het eigen risico!
Dus je betaalt ongeveer €95 voor het Basispakket en daarbij tot €360 ook nog eens zelf terwijl het ook in het basispakket wordt vermeldt.

Deze 4 vallen niet onder het eigen risico, althans nog wel!
1.Huisarts
2.Verloskundige hulp en kraamzorg
3.tandheelkunde (heel beperkt)
4.Dieetadvisering

Welke kosten vallen WEL onder het Eigen Risico:
1.behandeling en verblijf in het ziekenhuis
2.medisch specialistische hulp
3.geneesmiddelen
4.tand prothetische zorg
5.fysiotherapie en oefentherapie voor chronische aandoeningen (vanaf de 21e behandeling)
6.hulpmiddelen
7.medisch noodzakelijke geneeskundige hulp in het buitenland (hieronder valt ook een bezoek aan een huisarts in het buitenland)
8.(zieken)vervoer- ambulance
9.logopedie
10.ergotherapie
11.geestelijke gezondheidszorg

Dus bijna alles van het Basispakket valt ook onder het Eigen Risico bedrag!

Geen wonder dat bijna iedereen die ook maar iets heeft wat iets langer duurt zijn Eigen Risico totaal opmaakt en daarna financieel in de problemen komt.

Oftewel indien je Eigen Risico nog niet op is, kost het bijna niets voor de Zorgverzekeraar, op die eerste vier punten na die ik bovenaan heb gezet terwijl zij ook nog eens elke maand voor het Basispakket ongeveer €95 innen.

Je betaald eigenlijk je basispremie voor Jan met de korte achternaam, zo lang je eigen risico nog niet op is, geen wonder dat zorgverzekeraars zulke enorme winsten maken.

De Nederlandse zorgverzekeraars hebben vorig jaar 1,4 miljard euro winst gemaakt. Het overgrote deel van de winst werd gemaakt op de basisverzekering.

Bron: http://www.nu.nl/economie/3395280/zorgverzekeraars-maakten-14-miljard-winst.html

© Gre Hulspas 18-09-2014

Geef een antwoord