Archief | december 2014

Mijn overdenking van 2014, mijn wens voor alle Nederlanders in 2015

nieuwjaar 2015

Vandaag 30 december 2014 één dag voor ouderjaar overdenk ik dit enerverende jaar voor alle burgers van ons land. Een overdenking waarbij ik in het bijzonder stil sta bij wat ik om mij heen zie en het verdriet wat onnodig gecreëerd wordt.

Een jaar dat ik niet snel zal vergeten, één waarin ik de strijd zie van ouderen die in een onmogelijke hoek gedreven worden met angst voor wat nog meer komen gaat. Verzorgingshuizen die overal sluiten terwijl iedereen weet dat je een oude boom niet moet verplaatsen dat heeft dan ook de eerste slachtoffers al geëist. Verpleeg en verzorgingshuizen die kampen met een enorme onderbezetting terwijl het bestuur en management gigantische salarissen opstrijken. En waarbij we twee helden hebben met de Oude vader van v. Rijn en Ben Oude Nijhuis die dit eindelijk groot naar buiten brachten. Voor mij twee grote helden.

Een jaar waar gehandicapten veel hervormingen te verwerken krijgen die hun bestaan compleet bedreigen, waar aangekondigd wordt dat zieken eigenlijk niet meer ziek mogen en kunnen zijn. Vele mensen die hun baan verliezen en daarop ook nog eens diep de armoede inzakken omdat ons sociale stelsel overboord gegooid is.

Een jaar waarin ons complete zorgstelsel kapot gemaakt is, de vrije artsenkeuze ons op illegale wijze zal worden afgenomen. Steeds meer mensen die de arts en ander medische zorg mijden vanwege de kosten. De kloof tussen arm en rijk die steeds groter wordt waardoor de tweedeling meer en meer groeit. Niet te vergeten de kostendelersnorm waarbij mensen gekort worden die hulp bieden en zorgen voor familie.

Een jaar waarin ons berichten bereiken van zorgverzekeraars die gigantische winsten maken terwijl aan de andere kant vele de dure zorgverzekering voor een grote groep Nederlanders onbetaalbaar is geworden. Massale fraude en misdaad in de farmaceutische industrie, schokkende verhalen dat bepaalde kankermedicijnen in de toekomst alleen betaalbaar zijn voor de rijken allen onder het toeziende oog van het Ministerie van Volksgezondheid.

Een jaar waarbij voedselbanken een wachtlijst hebben terwijl dat voor veel burgers de laatste strohalm is om hun kinderen nog te eten te geven.

Kortom een jaar waarin ik steeds harder merk en voel dat voor deze regering mensen in nood niet meetellen en eerder uitsluitend gezien worden als kostenpost in plaats van als mens.

Tja, dit is nog lang niet alles maar in mijn gevoel al veel te veel. En dan overdenk ik wat mijn nieuwjaarswens zal zijn voor iedereen en dan moet ik even slikken want het is zo verschrikkelijk veel, maar ik ga toch een poging doen.

Ik wens voor iedereen uit de grond van mijn hart dat 2015 een totale omkeer zal zijn voor al die mensen die het nu zo moeilijk hebben. Dat er onder de burgers een saamhorigheid zal ontstaat en we de handen ineen slaan om het tij te keren. Zodat we de diepe betekenis mogen ontdekken van Samen staan we Sterk en van Nederland weer een sociaal land kunnen gaan maken waarbij voor deze regering geen plaats meer is in Den Haag. 

Een Nederland waar iedereen gelijke kansen krijgt om een menswaardig bestaan op te bouwen. Waar liefde en genegenheid voor de medemens weer centraal komt te staan. 

Fijne jaarwisseling allemaal en Liefs, Gre 

© Gre Hulspas 30-12-2014

Beperking Vrije Artsenkeuze door onze strot geduwd!

beperking vrije artsenkeuze

Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar ik heb mij de afgelopen dagen kapot geërgerd aan de arrogantie van de regeringspartijen hoe zij omgingen met informatie verstrekken en hoe Rutte en Samson tegen de burgers aankijken. Terecht blijkt nu achteraf want zowel de VVD als de PvdA lappen de democratie geheel aan hun laars. Het is nu dan zover gekomen dat beide partijen de Eerste Kamer op voorhand al schaakmat zetten door een beschamende politieke truc die ze hebben bedacht.

Linksom of Rechtsom:
Hun leus is dan ook “linksom of rechtsom dat akkoord komt er, indien de Eerste kamer geen meerderheid geeft gaat het wetsvoorstel Zonder de Eerste Kamer toch door”. Algemeen bekend is dat de VVD al een tijd van de gehele Eerste Kamer af wil en dat ze dat nu ook in praktijk brengen. En het geleuter van Rutte dat de zorg betaalbaar moet blijven is natuurlijk grote onzin, want de zorg is allang voor vele onbetaalbaar geworden dankzij deze regering VVD en PvdA.

Tweede kamer monddood maken:
Door op voorhand te laten weten aan de Eerste Kamer dat indien zij niet voor deze wet stemmen de regering deze wet via AMvB (Algemene Maatregelen Van Bestuur) toch invoeren. Wat in dit geval niets anders betekent dat ze de wet via de Tweede Kamer enigszins afgeslankt en zonder tussenkomst van de Eerste Kamer er toch doorheen jassen via een sluiproute.

Politiek onwaardige sluiproute AMvB:
De AMvB wordt alleen gebruikt bij uiterste nood en daar is hiervan geen sprake. Algemene Maatregelen Van Bestuur (AMvB) worden bij koninklijk besluit vastgesteld. Vandaag hoorde ik van politiek commentator Kees Boonman dat de AMvB voor het laatst gebruikt is door Koningin Wilhelmina in de oorlog 1940-1945!

Ik denk dat zegt genoeg deze regering maakt gebruik van ongeoorloofde middelen indien zij haar zin wil doordrijven, dit is staatsrechtelijk absoluut niet in de haak. Daarmee steken zij de draak met de democratie en de wil van het volk, wat in mijn ogen riool politiek is en een schande voor de democratie!

Martin van Rijn PvdA wees op de Sluiproute:
Toen het kabinet donderdagmiddag, twee dagen nadat de Zorgwet was gesneuveld in de Senaat, doorkreeg dat de drie senatoren geen stemgarantie wilden geven, bedacht staatssecretaris Van Rijn de omstreden sluiproute. ‘Als voormalig topambtenaar had hij meegeschreven aan de Zorgverzekeringswet. Artikel 126 van die wet bood ruimte om allerlei zaken te regelen via een algemene maatregel van bestuur (AMvB)’, reconstrueert NRC Handelsblad. Kan je nagaan hoe achterbaks de PvdA bezig is met de inperking van onze Vrije Artsenkeuze!
Lees hier verder: Martin van Rijn wees op de sluiproute

Stemming Eerste Kamer:
Ze schutteren dan ook voortdurend dat het voorstel niet is aangenomen door de schuld van de drie PvdA leden wat een onjuiste aanname is. Het is immers niet zo dat slechts 3 tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd maar dat de stemming 38 tegen en 33 voor is! Echter wel wetend dat Rutte en Schippers dikke maatjes zijn, is Schippers stampvoetend als een klein kind gaan uithuilen bij Rutte, tjonge wat een beschamende vertoning voor de politiek en ons land. Het had haar gesierd als zij met opgeheven hoofd haar verlies gedragen had.

De 3 Nep oppositie partijen:
De drie nep oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, die dinsdag ook zogenaamd verrast werden door de opstand in de PvdA wisten wel degelijk van te voren dat er tegen gestemd zou kunnen worden. Ook al vroegen zij zich af of het ‘staatsrechtelijk’ wel allemaal in de haak is‘. Het zou niet ‘de Koninklijke route’ zijn daarmee bedoelen zij de AMvB. Bij indiening zal echter D66 opnieuw Voor stemmen, ChristenUnie en SGP hebben moeite met de eventuele toepassing van de AMvB. Wat zij over een paar maanden zullen gaan doen als er gestemd gaat worden is vooralsnog een vraagteken.

De Leugen regeert:
Zowel Rutte als Samson doen nu de waarheid geweld aan, het wetsvoorstel van Schippers mag dan misschien in iets andere woorden worden geformuleerd maar de essentie dat de Vrije Artsenkeuze verdwijnt. Het is nu niet plotseling zo dat dit onderwerp ineens door Edith Schippers aangepast is want dan zou zij afgetreden zijn, dus wie staat er nu gisteren in het debat te liegen, Rutte, Samson en Zijlstra.

Manifest Vrije Artsenkeuze:
Op 8 december 2014 is er nog een Manifest Vrije Artsenkeuze namens 5,5 miljoen Nederlanders aan de Eerste Kamer aangeboden. Het manifest voor behoud van vrije artsenkeuze wordt ondersteund door circa 70 maatschappelijke organisaties, die samen ruim 5,5 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen. Partijen als de Consumentenbond, zorgverzekeraars, Abvakabo FNV, NIP, een groot aantal patiëntenorganisaties waaronder Iederin en het Reumafonds, Buurtzorg, Cliëntenraden, organisaties zoals LOC en Landelijk Platform GGZ en zorgverleners zoals KNMT en VPHuisartsen ondertekenden dit manifest (zie www.vvaa.nl/manifest). Net als verschillende hoogleraren in de zorg.

160.000 Handtekeningen:
Ook tekenden bijna 160 duizend Nederlanders persoonlijk de petitie voor behoud van vrije artsenkeuze.
Lees Hier daar over…..

Verlies hoor je te nemen:
Gezien de enorme hoeveelheid weerstand die de inperking van de Vrije Artsenkeuze oproept hadden de VVD en de PvdA maar één ding kunnen doen en dat is hun verlies nemen. Ook Schippers die dit alles wel weet had haar verlies moeten nemen en niet stampvoetend haar zin alsnog moeten doordrijven.

Tot slot:
Ik vraag mij de laatste tijd steeds vaker af in wat voor land leven wij nu nog dat dit zo kan en mag gaan. Blijkbaar een land waar de democratie totaal zoek is en één partij ( VVD) een land kan regeren op een manier die het hele volk buiten spel zet, want dat de PvdA aan een touwtje bij Rutte hangt is nu wel heel duidelijk geworden. Ik schaam mij kapot voor het beleid wat in mijn eigen land gevoerd wordt en hoop dan ook uit de grond van mijn hart dat er in januari een enorme opstand uitbreekt waarbij wij met zijn allen deze afbraakregering naar huis sturen.

© Gre Hulspas 19-12-2014

Heksenjacht uitkeringsgerechtigden en informatie om hun recht te halen!

heksenjacht klaar

Al geruime tijd lees ik de berichten op Meldpunt misstanden uitkeringen op facebook en in de media, waarbij de uitkeringsgerechtigden zich machteloos voelen tegenover de overheid en instanties zoals de sociale dienst in hun gemeente. Machteloos vooral omdat ze behandeld worden op een manier die zeer onmenselijk en respectloos is. Zowel het UWV als gemeentelijke sociale diensten maken zich schuldig aan een ordinaire heksenjacht op uitkeringsgerechtigden.

Misstanden:
Misstanden zijn aan de orde van dag, mensen worden aan het werk gezet die eerst ontslagen zijn en daarna in dezelfde baan weer neergezet, maar dan met behoud van uitkering. Een vrouw met een ernstig ziek kindje die kanker heeft en nog kort te leven wordt gesommeerd opvang voor haar kind te regelen en daarna te gaan werken. Vele mensen die onterecht beschuldigt worden van fraude door het UWV worden gekort, mensen die verplicht vrijwilligers werk moeten doen voor hun uitkering en waardoor hun kansen om een reguliere baan te vinden bijna nihil wordt. Gehandicapten moeten een baan vinden bij een gewone werkgever en iemand die werkloos is wordt te werk gesteld op de sociale werkplaats. En nog veel meer misstanden, eigenlijk te veel om allemaal hier neer te schrijven.

Angstcultuur:
Ook is er een ware angstcultuur gecreëerd bij de uitkeringsgerechtigden, voor je het weet word je als onwelwillend neer gezet en gekort op je uitkering of wordt de uitkering voor 3 maanden stop gezet. Immers is het nu zo dat bewijslast ( van onwelwillendheid) is omgekeerd in de nieuwe wet en gemeentes verre bevoegdheden hebben gekregen met hun beoordeling of men genoeg zijn best doet om aan werk te komen.

Uitkeringsgerechtigden gedwongen tot medische behandeling:
Vandaag op 15 januari 2015 lees ik op Meldpunt misstanden uitkeringen dat uitkeringsgerechtigden volgens Artikel 55 Participatiewet gedwongen kunnen worden medische handeling te ondergaan. Even wist ik het niet meer, hoe is dat nu mogelijk dat dit in ons land kan en in een wet is vast gelegd. En dan wel door Jetta Klijnsma van de PvdA want zij heeft die Participatiewet uitgedacht. Geen idee of dit voor het Europese Hof mag, maar mij geeft dit een vreselijk gevoel zoiets als dat we op een dictatuur af stevenen.
Lees hier de wet: Artikel 55 Participatiewet

Rechtsbijstand:
Waar kunnen mensen dan hun recht halen? Staatssecretaris Fred Teeven heeft in de loop van 2013 de toegang tot gesubsidieerde rechtsspraak aangepast zodat deze een stuk minder toegankelijk is geworden zeker voor mensen die een laag inkomen hebben. Daarmee heeft deze regering mensen aardig monddood gemaakt omdat het nu een stuk duurder is geworden en moet voldoen aan nieuwe regels. Wat de eigen bijdrage betreft deze is in drie categorieën ingedeeld, gebaseerd op het sociaal minimum (€193), het minimumloon (€355) en ten slotte het inkomen daarboven (€745). Daarbij is het van belang dat de kosten voor rechtzoekenden voor hen geen structureel, maar een incidenteel karakter hebben. De nieuwe bedragen gelden voor alle zaken.

Kosten Rechtsbijstand ( Bijzonder Bijstand):
Bent u verwikkeld in een rechtszaak of wilt u een rechtszaak starten dan krijgt u met extra kosten te maken. Bijvoorbeeld kosten voor een advocaat, griffierrechten en reiskosten indien u aan de voorwaarden voldoet kunt u voor Bijzondere Bijstand in aanmerking komen. Uw gemeente kan u meer vertellen over de voorwaarden deze kan namelijk verschillen per gemeente.

Hier zijn dan enkele adressen voor gratis advies en juridische hulp, helaas heb ik er niet meer kunnen vinden maar hoop toch dat het alle uitkeringsgerechtigden zal helpen hun recht te kunnen krijgen.

Stichting Recht op je recht (Gratis):
Dit is een Stichting waar u geheel vrijblijvend gratis juridisch advies kunt vragen. Deze rechtshulp wordt u aangeboden door rechtenstudenten van universiteiten vanuit heel Nederland die op vrijwillige basis uw juridische vragen beantwoorden. Op de website die ik hieronder zet kan iedereen vrijblijvend en gratis zijn vragen direct stellen aan rechtenstudenten. ?
Lees hier verder: Stichting Recht op je Recht

Bezwaar bij gemeente (gratis):
Wilt u bezwaar maken bij een gemeente over uw uitkering? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Door jarenlange ervaring bij verschillende gemeenten en bezwaarcommissies en met het indienen van bezwaar voor mensen met een uitkering ben ik een juridisch specialist op het gebied van bijstandsuitkeringen en de bezwaarprocedure bij de gemeente. U hoeft hiervoor niets te betalen, mijn hulp is gratis.
Lees hier verder: Gratis Bezwaarschrift gemeente

Legal2People (Gratis advies):
Legal2People is er voor iedereen die in de bijstand zit en een juridische vraag heeft en geeft Gratis Advies, is een non-profit organisatie. Het intakegesprek van 30 minuten is geheel gratis. Ook de vragen die u stelt via telefoon, email en via de website.
Lees hier verder hun werkwijze: Legal2People

Sociale Raadslieden bij je eigen gemeente:
Veel gemeenten hebben sociaal raadslieden in dienst. Zij geven gratis informatie en advies. Bijvoorbeeld over uitkeringen, belastingen of uw rechten ten opzichte van de overheid. Ze kunnen u ook helpen met het invullen van een formulier of als u een bezwaarschrift wilt schrijven. Op de website van het Sociaal Raadsliedenwerk kunt u zien of uw gemeente deze heeft.
Lees hier voor uw eigen gemeente: Sociaal Raadslieden

Het Juridisch Loket:
Het Juridisch Loket helpt u met het juiste antwoord op uw juridische vraag. Dat doen zij gratis. Zij zijn er voor mensen met een laag inkomen. Vanuit 30 vestigingen in het hele land werken zij met 300 juristen om u gratis antwoord te geven op uw juridische vraag. Op deze website kunt u zelf aan de slag met hun informatie en praktische tips. Aan de telefoon, in de chat en in hun vestigingen heeft u persoonlijk contact. Een van de juristen luistert naar uw vraag en geeft u direct advies.
Website: Juridisch Loket

80 Rechtswinkels met 87 locaties:
Nederland kent zo’n 80 Rechtswinkels met 87 locaties. De dienstverlening van deze rechtswinkels is zeer divers. De één richt zich uitsluitend op belastingzaken (belastingwinkel) terwijl de andere zich toespitst op de positie van de vrouw of de specifieke problematiek van kinderen en jongeren. Verreweg de meeste rechtswinkels (soms ook wetswinkel genaamd) hebben echter een generalistische dienstverlening. Dat wil zeggen dat u bijna elk denkbaar probleem kunt voorleggen.
Kijk hier voor de Rechtswinkels: Platform Rechswinkels

Juridische Schuld Info:
Een handige website waar van alles te vinden is over Bezwaar maken, Schulden bij de overheid, Terugvordering uitkering, Kwijtschelding, Beslagvrije voet, Huurschuld, Schuld bij de Zorgverzekeraar en nog veel meer handige informatie waaronder ook allerlei voorbeeldbrieven om instantie’s aan te schrijven.
Kijk hier voor alles: Juridische Schuld Info

Let op!
Lees alles op de desbetreffende website eerst goed door, want sommige geven alleen Gratis advies en andere helpen ook indien er verdere juridische stappen ondernomen moeten worden om u recht te krijgen. Vraag voor de zekerheid altijd van te voren of er kosten aan verbonden zijn indien het tot een procedure komt.

Tot Slot:
Deze maatschappij is aan het verloederen dankzij het afbraakbeleid van de regering VVD en PvdA en niet te vergeten de zogenaamde oppositiepartijen D66, SGP, CU en het CDA die in vele gevallen ook voor die afbraak wetten hebben mee gestemd!

Op uitkeringsgerechtigden is een ware heksenjacht gaande en de angstcultuur viert hoogtij. Je recht halen is bijna onmogelijk gemaakt en het lijkt er veel op dat men uitkeringsgerechtigden geen enkel recht van een menswaardig bestaan meer wil geven. Ik vind dat dit afgelopen moet zijn, uitkeringsgerechtigden hebben het al moeilijk genoeg zonder die heksenjacht van de staat! Ik hoop dan ook dat mijn werk hier een klein beetje bijdraagt om een uitweg te bieden in die idiote jacht om mensen al hun waardigheid af te nemen.

© Gre Hulspas 8-12-2014
update 13-12-2015
update 15-1-2015
update 22-1-2015