Archief | november 2014

Het doolhof van uw Zorgverzekering en de Zorg in 2015.

zorgverzekeraars doolhof

Het doolhof van uw Zorgverzekering en de Zorg in 2015.

In 2015 veranderen er een aantal zaken in de zorgverzekering en de zorg in zijn algemeenheid die voor veel mensen heel ingrijpend zijn. In mijn zoektocht om die voor u op een rij te zetten is mijn constatering dan ook dat Minister Edith Schippers van de VVD en deze regering er een waar doolhof van gemaakt heeft. Alleen al de vele soorten polissen, het Verplichte eigen risico en de Wettelijke eigen bijdrage zorgen voor heel wat verwarring.

Ook wat de verschillende zorgverzekeraars in diverse polissen aan te bieden hebben verschilt per verzekeraar en maakt het bijna onmogelijk voor de burger om een juiste keuze te maken welke zorgverzekering het beste bij hem of haar past. Steeds meer heb ik dan ook het gevoel tijdens mijn zoektocht om u te informeren dat Minister Schippers er echt alles aan doet om iedere verzekeringsnemer zo veel mogelijk alles zelf te laten betalen. Dat is ook de rede dat zorgverzekeraars nog steeds gigantische winsten maken van ruim 1 miljoen per jaar. Dus mijn conclusie is, dat de hele zorgverzekeringswereld een enorm doolhof is. Waarbij de zorgverzekeraars grote winsten maken over de rug van de verzekeringsnemer.

Mijn uitleg bestaat om het overzichtelijk te houden uit een dik gedrukt onderwerp met daarbij een korte info en daar onder de bron waar u het desbetreffende onderwerp uitvoerig kunt lezen. Zo kan ieder kiezen wat voor hem of haar belangrijk is om te weten en blijft het overzichtelijk. 

Hier de uitleg van mijn zoektocht, ik hoop dat het iets helpt bij het ontwarren van het doolhof geschapen door deze regering en de zorgverzekeraars.

Welke polissen biedt de zorgverzekering?
Naturapolis, Restitutiepolis, Combinatiepolis en de Pro-life polis en de Budgetpolis. Met de restitutiepolis (Basispolis) houdt u de vrijheid van artsenkeuze, deze is ook meteen de duurste polis. Op het hele polis gebeuren heb ik eigenlijk na veel zoeken maar één uitzondering kunnen vinden qua zorgverzekering en dat is de DSW, deze zorgverzekeraar doet aan al die ongein van Minister Schippers niet mee en heeft één Basispolis in hun pakket waarbij iedereen de Vrije artsenkeuze gewoon behoud. Wat mij ook verbaasde is, dat deze zorgverzekering ook nog eens de goedkoopste basisverzekering aanbiedt namelijk €95.

Maar bij welke zorgverzekering u ook zit, raadpleeg altijd voorafgaand aan het bezoek aan arts, kliniek, ziekenhuis of andere behandelaar de website van uw zorgverzekeraar, om na te gaan of uw polis de kosten vergoed. Het is ook wijs als er een onderzoek en/of ingreep plaats vindt dat u vooraf vraagt aan de desbetreffende arts, specialist of laborante of deze vergoed wordt en of deze van de Verplichte Eigen Bijdrage af gaat. Zo voorkomt u dat u onaangenaam verrast wordt met een dure rekening van de zorgverzekeraar achteraf. Immers is het zo wanneer je als antwoord krijgt dat het vergoed wordt kan het nog steeds van het Verplichte eigen risico (€375) af gaan als deze nog niet gebruikt is, of dat er nog een deel van staat.
Bron: Rijksoverheid/Zorgverzekering/Polissen

Budgetpolis:
Met de Budget polis moet men heel voorzichtig zijn, dit is een goedkope polis die lang niet alles dekt en recent is bekend geworden dat je met een Budgetpolis Niet bij een Academisch Ziekenhuis terecht kan omdat de zorgverzekeraars daar geen contracten mee afgesloten hebben. Wanneer mensen met een Budgetpolis daar toch belanden kunnen zij dus een forse rekening verwachten.
Bron: Nu.nl……

In het kort hoe de Zorgverzekering in grote lijnen in elkaar steekt in 2015:
Naast het betalen van de zorgpremie en het Verplichte Eigen risico komt er in sommige gevallen nog een derde rekening bij: die van de Wettelijke eigen bijdrage.
1. Zorgpremie ( Basispremie)
2.Verplicht Eigen risico (in 2015 €375) bijna alles in de basisverzekering valt hier onder
3.Wettelijke Eigen Bijdrage die vastgesteld wordt door de overheid
De Wettelijke Eigen Bijdrage die de overheid vast stelt verklaart waarom mensen soms toch een rekening krijgen die meer is als €375, oftewel Eigen Risico is Niet hetzelfde als Eigen Bijdrage.

Wat valt onder Wettelijke eigen Bijdrage:
Hulpmiddelen zoals orthopedische schoenen of een gehoorapparaat
Bepaalde geneesmiddelen (door de overheid bepaald, geen idee welke dat zijn)
Kraamzorg
Zittend ziekenvervoer
Tandheelkundige zorg.

Eigen bijdrage in combinatie met eigen risico:
Zoals gezegd, komt deze Verplichte eigen bijdrage nog eens bovenop de zorgpremie en de Wettelijke Eigen Risico. Wanneer betaalt u nou wat? Wanneer voor medische zorg of hulpmiddelen een eigen bijdrage geldt, dan wordt deze het eerst betaald. Het bedrag dat daarna nog openstaat, valt onder het eigen risico.

Voorbeeld:
Stel dat de rekening voor ziekenvervoer € 1000 bedraagt. Er moet € 90 per kalenderjaar als eigen bijdrage betaald worden. Dan blijft over € 1000 – € 90 = € 910. De zorgverzekeraar kijkt vervolgens naar het eigen risico. Als er dat jaar nog eigen risico (€ 360) openstaat, dan gaat dit bedrag van de rekening af. Hiermee wordt € 910 – € 360 = € 550 door de verzekering vergoed. U betaalt zelf € 90 + € 360 = € 450 ( €90 eigen bijdrage+€360 eigen risico)
Bron: De Telegraaf 

Vrijwillig hoger eigen risico:
Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering.
Bron: Rijksoverheid/eigen risico

Inschrijvingstarief huisartsen:
De huisarts ontvangt per kwartaal een inschrijvingstarief voor alle verzekerden die bij hem of haar staan ingeschreven. Het kan dus zijn dat u niet bij de huisarts bent geweest, terwijl er toch kosten worden berekend.
Bron: Rijksoverheid/inschrijving huisarts

Wijzigingen Basisverzekering 2015:
De belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering zijn het gevolg van wijzigingen die de overheid doorvoert in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hierbij wordt een deel van de aanspraken die voorheen onder de AWBZ vielen overgedragen aan de gemeente en een deel wordt opgenomen in de Zorgverzekeringswet.

In de Zorgverzekeringswet betreft het de volgende wijzigingen:
Verpleging en verzorging in de thuissituatie (Wijkverpleging)
Verpleging en verzorging in de thuissituatie aan verzekerden zonder verblijfsindicatie wordt opgenomen in de basisverzekering. Hieronder vallen de volgende zorgvormen
Wijk gericht werken
Verpleging in de thuissituatie
Persoonlijke verzorging in de thuissituatie voor verzekerden met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop; Palliatief terminale zorg in de thuissituatie, waaronder de zorg verleend in hospices
Intensieve kindzorg
Medisch Specialistische Verpleging Thuis
Casemanagement, zoals casemanagement dementie.
Deze zorg is uitgezonderd van het eigen risico. De eigen bijdrage die voor deze zorg moest worden betaald binnen de AWBZ komt te vervallen.
Bron: http://www.dsw.nl/Consumenten/zorgverzekering/basisverzekering

Welke medicijnen krijg ik vergoed:
Medicijnen die uw huisarts of specialist voorschrijft, krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt.
Lees hier verder: Rijksoverheid.Vergoeding geneesmiddelen

Op http://www.medicijnkosten.nl vindt u informatie over de vergoeding van geneesmiddelen.
Op deze website kunt u nagaan:
1.of uw medicijn in het basispakket van de zorgverzekering zit
2.wat eventueel uw eigen bijdrage is
3.of er een goedkoper medicijn is dat u wel helemaal krijgt vergoed.
De informatie op medicijnkosten.nl wordt elke maand bijgewerkt.

Kosten voor dienstverlening Apotheek:
Het bedrag dat u bij de apotheek voor een receptmedicijn betaalt, bestaat uit 2 onderdelen. Een vergoeding voor de dienstverlening van de apotheek en de kosten van het medicijn zelf. Vraag uw apotheker welke kosten u krijgt vergoed. De vergoeding hangt af van de handelingen die de apotheek moet verrichten en het moment van aflevering. ’s Nachts of in het weekend kan de vergoeding hoger zijn. Ook hier geldt weer wanneer u het vergoed krijgt en u heeft nog uw Eigen Risico niet op gebruikt, dan alsnog krijgt u een rekening ( medicijnen vallen onder het Eigen Risico).
Bron: Rijksoverheid/Apotheek kosten

Wat gaat er veranderen voor mensen die nu gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?
Hier kunt u lezen wat er veranderd in de thuiszorg AWBZ, ondersteuning WMO, wanneer u woont in een zorginstelling en wanneer u in de toekomst deze vorm van zorg nodig heeft.
Lees hier verder: Rijksoverheid/ AWBZ/Wmo

Voor verdere informatie over PGB volwassenen, PGB voor jeugdhulp, GGZ, WMO, ZZP, AWBZ en nog veel meer klik daar voor op de link hier vlak onder.
Lees hier verder: https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/

Overgangsregeling Wmo en Zorgverzekeringswet:
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ gaan dan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding en verzorging en verpleging thuis. Als u al AWBZ-zorg ontvangt, dan is er voor u een overgangsregeling. Het parlement heeft ingestemd met de plannen. De veranderingen gaan op 1 januari 2015 in.
Lees hier verder: Rijksoverheid/Overgangsregeling Wmo 

De Wet langdurige zorg (Wlz):
Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u als u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft. Dan regelt de Wlz dat u zorg in een instelling krijgt. Maar u kunt deze zorg ook thuis krijgen. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling.
Lees hier verder: Rijksoverheid/ Langdurige zorg ( WLz)

Voorlichting Intrekking WTcg en de CER:
De Compensatieregeling voor het eigen risico (CER). Deze worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 ingetrokken. In de toekomst moet je bij de gemeente zijn voor een tegemoetkoming, echter zal niet iedereen dit krijgen.
Lees Hier de Brief: Rijksoverheid Voorlichtinsbrief

Zoals u heeft kunnen lezen is de zorgverzekering een doolhof geworden. Voor veel dingen worden dubbele kosten gerekend en ook het fenomeen Eigen Risico ( €375) en Wettelijke Eigen Bijdrage zorgt voor heel wat verwarring. Ik hoop dan ook dat mijn zoektocht voor u wat meer duidelijkheid geeft voor uw zorg in 2015.

Eigenlijk is het gewoon een heel ziekelijk systeem niet meer om de burgers aan goede zorg te helpen maar om de zorgverzekeraar en de staat versneld rijker te laten worden. Het is dan ook geen uitzondering meer dat veel mensen hun premie niet meer kunnen betalen en nog altijd groeit deze groep. Ook vele burgers mijden tegenwoordig de zorg alleen al vanwege de kosten wat natuurlijk een heel slechte zaak is voor de volksgezondheid van dit land. Ik denk dat hiermee wel onomstotelijk bewezen is dat juist de marktwerking in de zorg funest is en de graaierscultuur enorm bevorderd heeft. Mijn mening is dan ook, daar moeten we zo snel mogelijk van af, er moet nu echt iets gebeuren want ons hele zorgstelsel is Ziek!

Vorige week heeft Renske Leijten van de SP een prachtig nieuw plan voor ons zorgstelsel gelanceerd, wat op brede steun kan rekenen van het volk namelijk ruim 60 % is nu al voor dit nieuwe plan en ik voorspel u dat wordt zeker nog een stuk hoger. Zij noemt dat,

De Landelijke Zorgvoorziening met als doel:
Meer zorg en minder markt / Lagere premies en hogere kwaliteit!

De SP stelt voor om het private karakter van de Zorgverzekeringswet op te heffen en de basisverzekering vanaf 2016 publiek te maken. Alle zorgverzekeraars dienen daarbij te worden omgevormd tot één publieke organisatie voor onze basisverzekering. Met deze Landelijke Zorgvoorziening (LZV) is de SP in staat de premies te verlagen, de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de macht van zorgverzekeraars te breken. Een voorziening die de zorg voor alle Nederlanders veilig stelt is bij uitstek een publieke basisverzekering. Met fors minder bureaucratie en zonder commerciële prikkels die uitnodigen tot winstbejag, productie draaien en verspilling.
Lees hier het plan: https://www.sp.nl/sites/default/files/landelijkezorgvoorziening.pdf

Hiermee wil ik graag afronden, een prachtig plan wat werkelijkheid kan worden wat de SP betreft, ik zou zeggen lees het hier boven bij de link en oordeel zelf. In ieder geval is één ding zeker, zoals de zorg nu is kan het niet verder want dit zorgstelsel is ziek en gaat niet meer over kwaliteit van zorg maar over zo veel mogelijk winst maken. Er moet werkelijk wat gebeuren zodat er weer betaalbare zorg is voor alle burgers met de kwaliteit als prioriteit één!

Gre Hulspas 28-11-2015 update: 11-12-2014

 

Regeringsbeleid oorzaak misbruik uitkeringsgerechtigden.

Dwangarbeid kl.

Regeringsbeleid oorzaak misbruik uitkeringsgerechtigden.

Het wanbeleid van deze regering VVD en PvdA met de partners in crime D66, SGP, CU en het CDA waarvan de laatste vier op de achtergrond denken te blijven, die echter in feite ook voor 90% hun goedkeuring hebben gegeven aan al die asociale maatregelen, die dit kabinet ook steeds aan een meerderheid helpen om alles door de kamer te drammen dat moet echt stoppen.

De laatste weken wordt steeds duidelijker hoe hard en meedogenloos de partijen die ik hier boven benoem te werk gaan, dat deze partijen uitsluitend voor de euro’s gaan en het menselijke aspect totaal niet meer mee laten wegen. Gemeentes en instanties die verre bevoegdheid hebben gekregen en daardoor uitkeringsgerechtigde niet meer menselijk behandelen.

We worden letterlijk met zo veel nieuwe asociale wetten overdonderd, dat vele burgers niet meer weten wat hun rechten zijn. Al een behoorlijke tijd heb ik het gevoel dat het zo veel is en dat dit niet per ongeluk zo gedaan is maar dat dit allemaal bij een groter plan hoort om de kleine burger uit te stuffen en/of de slavernij in te gooien, en zieken gehandicapten en ouderen te elimineren, te veel om op te noemen we worden er letterlijk mee overwoekerd.

Echter ga ik hier onder toch een poging doen deze voor een deel te omschrijven om de mensen bewust te maken dat er veel meer mis is als dat vele denken en om aan te geven dat het echt 1 minuut voor twaalf is en wij in beweging moeten komen met een landelijk protest, want mensen GENOEG IS GENOEG!

Een korte tijd geleden heb ik een stuk geschreven over de ouderen die al jaren aan alle kanten gepakt worden en ook het komende jaar opnieuw de klos zijn door verregaande maatregelen van deze regering.
Deze kunt u hier lezen: http://blog.keyboardclub.nl/?p=655

Ook eerder heb ik een stuk geschreven met de naam “Mensonterende en lugubere plannen en wetten in de zorg”!
Deze kunt u hier lezen: http://blog.keyboardclub.nl/?p=684

Dit keer wil ik de misstanden vooral naar voren brengen die met het asociale beleid te maken hebben omtrent de problematiek van werkloos zijn, te werk gesteld worden met behoud van uitkering, misselijke praktijken van uitzendbureaus en bijstand.

Een korte uitleg waarom ik er voor kies mijn informatie hier onder op deze manier te delen!
Ik zet in het kort een introductie neer van de misstand en daar onder een internetlink waar u het hele verhaal kan lezen. Dit is omdat er veel werk zit in deze stukken schrijven en ik de schrijvers en schrijfster het krediet gun van hun eigen werk. Mijn eigen werk is ongevraagd meerdere keren gestolen door de website “Stop de Bankiers”, dat wil ik deze mensen niet aandoen. De laatst genoemde website kopieert het ongevraagd, haalt mijn naam er af en doet dan of zij het zelf geschreven hebben, zo hoort dat niet in de schrijverswereld dat doe je elkaar niet aan, vandaar mijn manier van berichtgeving.

1.Basisrecht van leven:
Om te beginnen met Jetta Klijnsma van de PvdA, die de Nederlanders het basisrecht van leven af neemt. De maatregelen betekenen het einde van het basisrecht van iedereen op voedsel, kleding en een dak boven het hoofd.
Lees verder: http://www.soulvability.nl/2014/04/25/klijnsma-komt-met-meest-asociale-maatregel-sinds-colijn/

2.Akkoord over aanpassing plannen bijstand en Wajong:
Zo is afgesproken dat jonggehandicapten (Wajong’ers) weliswaar worden herkeurd en 5 procent van hun uitkering moeten inleveren. In de bijstand blijft de kostendelersnorm van kracht en geldt een verhuisplicht. De kostendelersnorm betekent dat de uitkering daalt bij meerdere uitkeringen, omdat kosten gedeeld kunnen worden. De verhuisplicht wil zeggen dat bijstandsontvangers een baan buiten hun regio moeten accepteren en daar desnoods voor moeten verhuizen. Daarbij is zeker geen rekening gehouden met de nodige verhuiskosten waar vele geen geld voor hebben. Ook is het zo dat Staatssecretaris Martin van Rijn heeft beslist dat mensen thuis verzorgd moeten worden, hoe stelt hij zich dat dan voor als de familieleden door zo’n verhuizing ver van elkaar wonen?
Lees verder: http://www.nu.nl/politiek/3691866/akkoord-aanpassing-plannen-bijstand-en-wajong.html

3.Het UWV zet terminale kankerpatiënten aan het werk:
Dit gaat voor mij echt een halte te ver, kankerpatiënten die herkeurt worden tijdens hun ziekteproces en dan aan het werk gezet worden. Waarvan één uiteindelijk zelfmoord pleegde omdat hij niet meer tegen de druk van het UWV bestand was. Meerdere kankerpatiënten lopen daar tegenaan zoals u in de link hier onder ook kan lezen, volgens landelijk expert Tomas Rejda neemt het aantal schrijnende dossiers toe, dat is toch onverteerbaar.
Lees verder: http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/29532/

4.Win een week lang personeelsuitbreiding:
Tempo-Team geeft namelijk 4 specialisten weg die een week lang gratis een bedrijf komen versterken, hoe wanstaltig is dit en ja mag dit wettelijk wel?
Lees verder: http://www.wineenweekpersoneelsuitbreiding.nl/

5.Uitzendbureau verloot Oost-Europees personeel:
Uitzendbureau Lugera verloot onder de borrel Oost-Europees personeel. De manier waarop de aandacht wordt getrokken en met mensen wordt omgegaan, zegt veel over het bedrijf, vindt Albert Jan Maat, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. ‘Respectloos, smakeloos en buitengewoon denigrerend tegenover mensen die hier op zoek zijn naar werk.
Lees verder: Uitzendbureau houdt verloting personeel

6. Ontslagen TNT werknemers opnieuw illegaal in dienst bij TNT:
Vakbond Abvakabo FNV beschuldigt koeriersbedrijf TNT Express ervan dat het ontslagen werknemers opnieuw inhuurt, terwijl die nog een WW-uitkering ontvangen. ”Dat is een constructie die niet deugt en illegaal is”, zegt Etienne Haneveld, bestuurder bij de bond zaterdag. De vraag is dan ook wie roept TNT tot de orde?
Lees verder: http://www.nu.nl/economie/3929406/tnt-neemt-wwers-illegaal-in-dienst.html

7.Veel misstanden bij werken met behoud van uitkering:
Er sprake is van verdringing van regulier werk, mensen die slecht behandeld worden en dat bijna geen van de bijstandsgerechtigden normaal loon voor reguliere werkzaamheden krijgt. Meerdere gemeenten profiteren van goedkope arbeidskrachten, die geen loon ontvangen, maar werk moeten doen dat bij de gemeenten blijft liggen’, zegt Leo Hartveld, vicevoorzitter van de FNV. Waar halen deze mensen dan hun recht is de vraag, vele zijn onmenselijk behandeld en weten niet wat te doen.
Lees verder: http://www.nu.nl/economie/3199258/fnv-ziet-veel-misstanden-bij-werken-met-behoud-van-uitkering.html

8.Toegang tot Rechtshulp door Fred Teeven beperkt:
Ook hier ( zie punt 7) is dan de vraag weer, waar halen deze mensen hun recht, aangezien Staatssecretaris Fred Teeven ( Justitie) de toegang tot rechtshulp heeft beperkt en dit kabinet zich niet langer verantwoordelijk acht voor deze misstanden en dan zegt dat je dit recht bij de rechter zal moeten uitvechten.
Lees verder: http://www.nu.nl/politiek/3524911/kabinet-beperkt-toegang-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html

9.Meldpunt misstanden uitkeringen:
Op Facebook is een pagina met de naam “Meldpunt misstanden uitkeringen” waar ik elke dag lees en bijna van mijn stoel val van de verhalen die daar geschreven worden. In vele gevallen worden mensen door gemeentes te werk gesteld op een manier die niet menselijk meer is te noemen. Ook kunt u daar vele misstanden lezen van mensen die doordat zij geen dak meer boven hun hoofd hebben en telefonisch dan niet bereikbaar zijn ook het recht op een uitkering verliezen, allemaal onmenselijke zaken waarvan ik denk in wat voor een land leven wij nu eigenlijk nog! En waar kunnen deze mensen nu nog hun recht halen.
Lees verder: https://www.facebook.com/groups/177207305762866/

10.Dwangarbeiders vertellen hun verhalen:
Doorbraak strijdt al geruime tijd tegen dwangarbeid, het regime waarbij mensen met een bijstandsuitkering worden gedwongen om onbetaald en zonder rechten te werken. Weigeren ze, dan hangt hen een strafkorting boven het hoofd die op kan lopen tot wel 100 procent met een duur van 3 maanden. Flink wat dwangarbeiders deelden hun verhaal met deze website, vele daarvan laten u zien hoe ongelooflijk rechteloos deze mensen zijn geworden door deze regering met zijn gedogers.
Lees hier de verhalen: Verhalen van dwangarbeiders

11.Opgelet, wanneer je als vrijwilliger te werk gesteld wordt zijn er regels!
Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering op grond van de WWB, IOAW en IOAZ, verplichten tot een tegenprestatie. (Vrijwilligers)organisaties realiseren zich nog onvoldoende dat deze mensen geen vrijwilligers zijn, waardoor er andere regels gelden. Mensen die als tegenprestatie vrijwilligerswerk doen, vallen niet onder de vrijwilligersverzekering, kunnen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en hebben een opdrachtgever/opdrachtnemersverhouding met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor uw welzijn en moet dus een Verzekering voor u afsluiten! Vele gemeentes zijn nog niet toegekomen aan deze dingen, dus kijk goed of ze een verzekering voor u afgesloten hebben en zo niet attendeer hun dan daarop!
Lees verder:  http://www.vrijwilligerswerk.nl/?content=%2F890

12.UWV stuurt werkzoekenden naar oplichters:
Uitkeringsfabriek UWV stuurt werkzoekenden regelrecht in de armen van Poolse oplichters. Via de UWV-website worden uitkeringsgerechtigden opgeroepen te solliciteren bij een spookbedrijf in Amsterdam, dat kopieën van identiteitsbewijzen aftroggelt om daar vervolgens mee te kunnen frauderen.
Lees verder: Naar oplichters gestuurd door het UWV

13.Verplicht werkzaamheden in een reguliere functie(werkverdringing:
FNV Bondgenoten zegt steeds vaker te worden geconfronteerd met werknemers in het stads-, streek- en taxivervoer die hun baan verliezen om later te constateren dat hun werk door vrijwilligers wordt gedaan.
Lees verder: http://www.nu.nl/economie/3836407/fnv-pakt-werkverdringing-openbaar-vervoer.html

14.FNV breidt meldpunt werkverdringing uit:
Het komt steeds vaker voor dat mensen aan het werk zijn zonder dat zij daar een beloning voor krijgen. Denk aan gemeenten, die mensen die in de bijstand zijn beland zonder loon aan het werk zetten in de groenvoorziening, de post, de zorg, het vervoer of een andere sector. Op de link hier onder staat ook waar u werkverdringing kunt melden.
Lees verder: http://www.boom-in-business.nl/nieuws.asp?id=23-10711

15.Actieplan “55-plus werkt”, werkt vooral voor het UWV:
Het komt er eigenlijk op neer, u werkt eerst twee maanden gratis met behoud van uitkering. Dan moet het bedrijf u een half jaar in dienst nemen, vaak ook nog met een nul urencontract. En daarna sta je weer op straat!
Lees verder: Actieplan 55+ werkt in voordeel UWV

16.Wat verandert er vanaf 2015 in de bijstand?
De overheid gaat de regels rond de bijstand aanpassen, Er komen strengere eisen voor mensen met een bijstandsuitkering. Gemeenten kunnen een tegenprestatie vragen voor de uitkering. En huishoudens met verschillende uitkeringen mogen niet meer geld ontvangen dan nodig.
Lees verder: Alles over de veranderingen bijstand 2015

17.1Dwangarbeid makerijen Amsterdam:
Gepubliceerd op 23 nov. 2014Dwangarbeid makerijen – bij Amsterdamse haven bedrijf werken 70 mensen met behoud van uitkering. Er zijn 70 mensen bij Panter, onderdeel van DWI Amsterdam ingesteld gratis te werken. Zijn dat de perspectieven banen?
Kijk hier het filmpje: Dwangarbeid makerijen Amsterdam

17.2Wethouder Kajsa Ollongren over de Dwangarbeid in Amsterdam:
Volgens mij is dit mensenhandel en werkverdringing van de hoogste plank , een beleid van deze regering om die bedrijven van goedkope zo niet gratis werknemers te voorzien oftewel de gemeente Amsterdam overtreedt hier massaal de wet want mensen aan het werk zetten op plaatsen van een gewone baan is werkverdringing en verboden!
kijk hier het tweede filmpje: Dwangarbeid in Amsterdam

18.Werk met behoud uitkering DC Solar oneerlijke concurrentie:
Uit de berichtgeving bleek dat er Utrechtse bijstandsgerechtigden bij dit bedrijf werken. “DC Solar betaalt deze mensen geen loon”, schrijft Opgelicht. “Als het klopt dat de gemeente uitkeringsgerechtigden naar DC Solar heeft verwezen, is er volgens ons sprake van oneerlijke concurrentie. Immers is het zo dat werken met behoud van uitkering, deel moet uitmaken van een re-integratietraject, dus een opstap naar loonvormende arbeid of opleiding.
Lees hier verder: Oneerlijke concurrent en werkverdringing

19.Vacature verkoopster softdrugs (UWV)
In de Telegraaf van 27.12-2014 staat het volgende bericht, het UWV biedt een werkzoekende mevrouw een baan aan als verkoopster van softdrugs. Bij navraag gaf het UWV als antwoord ‘dat softdrugs gedoogd gedoogt word’. Wat is dat nu voor antwoord, prostitutie wordt ook gedoogd betekent dat dan dat deze mevrouw ook zo te werk gesteld kan worden door het UWV? Mij gaat dit te werk stellen op die manier wel een halte te ver aangezien deze mevrouw moedwillig door het UWV een bepaald milieu wordt in gegooid!
Bron: Vacature softdrugs verkoopster bij UWV

20.Minister Asscher PvdA liegt tegen de kamer over de boetetargets UWV:
Het UWV hanteert boetetargets om de Fraudewet rendabel te maken. De uitkeringsorganisatie nam dit jaar honderd extra controleurs in dienst om boetes uit te delen, onder de voorwaarde dat ze zichzelf zouden terugverdienen. “En liefst nog wat meer in het laatje brengen,” lezen we in het UWV Magazine van juni 2014 (pdf). Volgens Minister Asscher is er geen sprake van een boetetarget, boetequotum of wat dies meer zij. Die geruststelling kan ik de Kamer als verantwoordelijke voor UWV geven. Waarbij hij dus glashard liegt tegen de kamer maar dat schijnt tegenwoordig heel normaal te zijn en geen gevolgen te hebben onder de regering Rutte! Met deze maatregel is er een ware heksenjacht geopend op de uitkeringsgerechtigden en menigeen wordt dan ook als een crimineel behandeld.
Lees verder: Leugens van Asscher over boetetargets

21.Vijftig euro per maand voor jong afgestudeerden:
Afgestudeerde jongeren studenten krijgen een kans op een tijdelijke baan: zes maanden met kans op verlenging met nog eens een half jaar. En het wordt betaald: 50 euro per maand. Netto. En dan durven ze te spreken van een ‘kans’, terwijl dit volgens mij de reinste uitbating en ontduiking van het minimumloon.
Lees verder: Voor 50 euro per maand werken

22.Sociale Dienst Amsterdam:
Uitzendbureau Careermakers in Amsterdam biedt uitkeringsgerechtigden aan voor minder dan de helft van het minimumloon. De Sociale Diensten dwingen de uitkeringsgerechtigden om zich hier in te schikken, want anders wordt hun uitkering afgepakt. Zo moet iedereen zijn of haar werktijd steeds goedkoper gaan verkopen. De bedrijven die zo gefixeerd zijn op hun loonsom en hun winstmarge worden er enthousiast van. Uitkeringsgerechtigden moeten daar werken voor 4 euro per uur terwijl het wettelijk minimumloon ligt op 8,53 euro per uur volgens mij de reinste uitbuiting.
Bron: Het Parool/Amsterdam

Tot slot, er zitten 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens:
Het rapport is een uitgave van Platform31 uit Den Haag, een kenniscentrum voor stedelijke en regionale ontwikkeling, en het European Urban Knowledge Network (EUKN). Het risico van armoede en sociale uitsluiting onder kinderen nam afgelopen 5 jaar toe met 1,5 procent tot 17 procent. In totaal leven 604.000 Nederlandse kinderen onder de armoedegrens.
Lees verder: 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens

Zo ziet u maar hoe er door dit beleid van deze regering met uitkeringsgerechtigden omgegaan wordt en dit is nog maar het topje van de ijsberg. Het afbraak beleid van de regering VVD en PvdA met hun partners in crime D66, SGP, CU en CDA hebben gemeentes en instanties verregaande bevoegdheden gegeven en dit is het resultaat. Een mensonterende behandeling van werklozen en andere uitkeringsgerechtigden en indien men een protest laat horen komt al snel de dwangregel tevoorschijn dat u anders gekort wordt of zelfs voor 3 maanden helemaal geen uitkering krijgt.

In mijn beleving kunnen wij deze onrechtvaardigheden maar op één manier stoppen en dat is met een Grote Landelijke Actie waarbij wij eisen dat dit kabinet van VVD en PvdA aftreedt! Genoeg is Genoeg, de tweedeling in dit land wordt dankzij dit beleid steeds groter en deelt ons land compleet in tweeën. Wanneer de grote actie een feit is zal ik er zeker bij zijn en ik hoop u ook!

© Gre Hulspas 21 nov. 2014…
update 29-12-2014
update 1-1-2015
update 8-1-2015