Archief | september 2014

Mensonterende en lugubere plannen en wetten in de zorg!

zorgellende2

Mensonterende en lugubere plannen en wetten in de Zorg.

De laatste tijd verbaas ik mij steeds meer en meer wat dit kabinet van VVD en PvdA met de gedoogpartners SGP, ChristenUnie en D66 uitdenkt in de zorg. Mensonterende voorstellen die armoede en eenzaamheid brengen onder vele burgers, vooral onder de ouderen, gehandicapten en mensen met het minimum. Zelfs een voorstel van de Jong Democraten (D66) die denken het recht te hebben op de stoel van God te gaan zitten! Hier onder een overzicht van de voorstellen en akkoorden die de laatste tijd in de zorg tevoorschijn kwamen. Het zal zeker niet alles zijn, maar het geeft een beeld hoe verschrikkelijk fout en onmenselijk omgegaan wordt met de burgers van dit land. Als Nederlander, schaam ik mij echt dood voor het beleid wat in mijn eigen land gevoerd wordt!

De Kankerpolis:
De zorgplannen van Minister Edith Schippers (VVD) nemen naar mijn idee lugubere vormen aan. Zij pleit voor de invoering van de Kankerpolis, uiteraard spreekt het voor zich dat er aan deze extra polis natuurlijk ook een prijskaartje zit die voor armen mensen te duur is! De nieuwe polis gaat naar verluidt slechts dertig euro per maand kosten voor mensen die kunnen aantonen dat ernstige vormen van kanker niet in hun familie voorkomen.
Bron: Manco Magazine

Maximaal €80.000 voor een leven:
Jong Democraten ( D66) pleiten voor een prijsplafon wat een levensjaar maximaal mag kosten, daarmee gaan ze naar mijn mening zitten op de stoel van God.
Bron: The Post Online

Die maatregel is een onderdeel van het zorgplan dat de jongerenorganisatie op 14 september bij Een Vandaag presenteert, en op 19 september aan minister Schippers (VWS) overhandigt.
Bron: Jong Democraten

Dagelijkse Doucherecht ouderen en gehandicapten:
D66 en PvdA willen, met steun van D66, een passage uit de wet halen waarin onder meer het recht op een dagelijkse douche en hulp bij de gang naar het toilet is opgenomen.D66 en PvdA willen dat mensen dat zelf regelen in een afspraak met een zorgaanbieder. ‘Maatwerk’, noemden de partijen het. De PVV sprak van een ‘schande’!
Bron: Doucherecht

Dagelijkse Douchebeurt is inmiddels verdwenen door D66 en de PvdA!
Inmiddels heeft de PvdA en D66 hun zin gekregen en is de dagelijkse douchebeurt verdwenen, ik vraag mij af of de politici van de PvdA en D66 ook maar één keer in de week douchen…ik waag het te betwijfelen en vind het echt een schande dat zij dit door gedramd hebben. De gevolgen zijn vervuiling, vereenzaming en verpietering voor hoogbejaarden van ons land.
Bron: PvdA en D66 laten ouderen verder in de steek

De Armoedepolis ( Zorgverzekering):
De Armoedepolis waarvan Minister Edith Schippers ( VVD) beweert dat hij de tweedeling in de zorg niet groter maakt. Natuurlijk is dat niet de waarheid immers is het zo dat als je weinig geld hebt en de goedkope polis neemt wordt je beperkt in je keuzevrijheid en wanneer je de duurdere variant neemt omdat je meer kan betalen krijg je de keuzevrijheid wel. Dus terecht opnieuw een tweedeling in de zorg.
Bron: De Stentor.nl

Met Budgetpolis niet naar academisch ziekenhuis:
Nog meer tweedeling in de zorg, mensen die kiezen voor een budgetpolis kunnen niet terecht bij alle academische ziekenhuizen omdat de zorgverzekeraars daar geen contracten mee hebben afgesloten. Mensen die toch in een academisch ziekenhuis belanden als hun verzekering dat niet dekt, moeten een deel van de rekening zelf betalen. Dat kan fors oplopen volgens de NPCF.
Bron: Budgetpolis/Academisch Ziekenhuis

Mantelzorgers horen uit liefde hun baan op te zeggen:
Staatssecretaris Martin van Rijn ( PvdA) ontkent problemen mantelzorgers en zegt: “Mantelzorg kies je uit liefde”! Wanneer een mantelzorger voor een ouder en/of familielid gaat zorgen zal deze zijn baan op moeten zeggen en vele zullen dan in financiële problemen raken, Staatssecretaris Martin van Rijn vindt dat dit geen probleem mag zijn aangezien je mantelzorger wordt uit liefde. Een kromme redenering die nergens op slaat.
Bron: Joop.nl

Mantelzorgers vanaf 5 jaar oud?
Krijgen we mantelzorgers van vijf jaar oud? In een WMO protocol van een gemeente, las ik de richtlijnen om huishoudelijke hulp te kunnen krijgen. Ik citeer: ‘Van kinderen vanaf vijf jaar wordt verwacht dat zij taken kunnen verrichten zoals licht huishoudelijk werk, boodschappen doen, etc.’
Nog een schokkend regeltje: ‘Er wordt géén rekening gehouden met school of hobby van het kind dat mee moet helpen in huis.’ Tenenkrommend! Waar ligt de grens? Kleine kinderen moeten vooral kind kunnen zijn. Ze moeten kunnen spelen, leren, ontdekken, groeien.
Bron: Supportersbeurs 

Verzorgingshuizen sluiten:
Ruim 15.000 hoogbejaarden die een jaar geleden nog recht hadden op een bed in een verzorgingshuis moeten dit jaar noodgedwongen thuis blijven wonen. Honderden verzorgingshuizen sluiten. Sinds 1 januari komen ouderen met de indicatie zorgzwaartepakket (zzp) 3, het verzorgingshuis niet meer in. Dat zijn veelal 80-plussers die moeilijk ter been zijn, weleens iets vergeten, hulp nodig hebben bij het uit bed komen, bij het douchen of de maaltijd. In een verzorgingshuis zouden ze tot 12 uur hulp per week krijgen, maar volgens de nieuwe normen is ‘zzp 3’ gezond genoeg om met de nodige thuiszorg zelfstandig te blijven wonen. De groep ouderen die het verzorgingshuis niet meer inkomt, loopt de komende 4 jaar op van 15.000 tot 56.000 in 2018.
Bron: Algemeen Dagblad 

Kaalslag thuiszorg:
Duizenden ouderen, zieken en gehandicapten hebben de afgelopen weken van hun gemeenten te horen gekregen dat zij vanaf 1 januari volgend jaar geen of veel minder thuiszorg krijgen. Ze moeten maar een beroep doen op hun familie, buren of andere vrijwilligers. De gevolgen van de decentralisatie van grote delen van de zorg naar de gemeenten beginnen nu zichtbaar en voelbaar te worden en zal in 2015 een gigantisch maatschappelijk probleem veroorzaken.
Bron: Telegraaf

Eigen Bijdrage, kinderen psychische aandoening: 
Vanaf 1 januari moeten kinderen die als gevolg van een psychische aandoening niet langer thuis kunnen blijven en in een instelling verblijven, een eigen bijdrage betalen. Die kan volgens GGZ Nederland oplopen tot 1500 euro per jaar. Dit bedrag komt bovenop andere kosten die ouders moeten betalen wanneer hun kind behandeld wordt voor een psychische aandoening. Zij betalen vaak al reis- en verblijfskosten, aldus GGZ Nederland. GGZ Nederland heeft ‘ernstig bezwaar’ gemaakt tegen de eigen bijdrageregeling in de Jeugdwet.
Bron: Zorg Welzijn.nl

Tot slot zou ik willen zeggen, dit kabinet van VVD en PvdA met hun gedoogpartners SGP, ChristenUnie, CDA en D66 gaat maar door en door, naar mijn inzicht moet dit echt stoppen. Het is voor mijn gevoel meer dan genoeg geweest iedere burger van dit land dus ook ouderen, gehandicapten en mensen rond het minimum hebben recht op een menswaardig bestaan, wat de staat ze nu niet meer wil geven. Als Nederlander, schaam ik mij echt dood voor dit beleid en de beleidsmakers van dit land.

© Gre Hulspas 20-09-2014—update 15-02-2014

Basispakket + eigen Risico, een gigantische melkkoe voor Zorgverzekeraars.

zorg basis risico

ZORGVERZEKERAARS…1,4 MILJARD EURO WINST in 2013! 

BASISPAKKET + EIGEN RISICO, EEN ENORME MELKKOE VOOR DE ZORGVERZEKERAARS.

Zorgverzekeraars maken het erg bont, wat in het basispakket zit valt voor 80% ook onder het eigen risico!
Dus je betaalt ongeveer €95 voor het Basispakket en daarbij tot €360 ook nog eens zelf terwijl het ook in het basispakket wordt vermeldt.

Deze 4 vallen niet onder het eigen risico, althans nog wel!
1.Huisarts
2.Verloskundige hulp en kraamzorg
3.tandheelkunde (heel beperkt)
4.Dieetadvisering

Welke kosten vallen WEL onder het Eigen Risico:
1.behandeling en verblijf in het ziekenhuis
2.medisch specialistische hulp
3.geneesmiddelen
4.tand prothetische zorg
5.fysiotherapie en oefentherapie voor chronische aandoeningen (vanaf de 21e behandeling)
6.hulpmiddelen
7.medisch noodzakelijke geneeskundige hulp in het buitenland (hieronder valt ook een bezoek aan een huisarts in het buitenland)
8.(zieken)vervoer- ambulance
9.logopedie
10.ergotherapie
11.geestelijke gezondheidszorg

Dus bijna alles van het Basispakket valt ook onder het Eigen Risico bedrag!

Geen wonder dat bijna iedereen die ook maar iets heeft wat iets langer duurt zijn Eigen Risico totaal opmaakt en daarna financieel in de problemen komt.

Oftewel indien je Eigen Risico nog niet op is, kost het bijna niets voor de Zorgverzekeraar, op die eerste vier punten na die ik bovenaan heb gezet terwijl zij ook nog eens elke maand voor het Basispakket ongeveer €95 innen.

Je betaald eigenlijk je basispremie voor Jan met de korte achternaam, zo lang je eigen risico nog niet op is, geen wonder dat zorgverzekeraars zulke enorme winsten maken.

De Nederlandse zorgverzekeraars hebben vorig jaar 1,4 miljard euro winst gemaakt. Het overgrote deel van de winst werd gemaakt op de basisverzekering.

Bron: http://www.nu.nl/economie/3395280/zorgverzekeraars-maakten-14-miljard-winst.html

© Gre Hulspas 18-09-2014

Ouderen al totaal kaal geplukt, worden in 2015 de armoede in gesmeten!

groter

Ouderen al totaal kaal geplukt, worden in 2015 de armoede in gesmeten!

Een tijdje terug stuurde een goede vriend van mij, een ex burgemeester nu hoogbejaard en met pensioen deze e-mail met het dringende verzoek deze vooral te verspreiden.

Naar aanleiding van die e-mail maakte ik de volgende trieste balans op, over de asociale maatregelen die de ouderen nu al jaren lang zo hard treft zodat zij geen enkel vertrouwen meer hebben en voor de toekomst grote angst hebben.

Hier is het begin van zijn e-mail:
Onze bejaarden voelen zich verguisd in dit land en niet langer welkom met alles wat ze in Den Haag beslissen, zeker ook juist degene die hulpbehoevend zijn hebben steeds meer angst voor de toekomst. Treurig om te lezen, kijk goed wat er staat, dit is niet te geloven! Het is even lezen en je kwaad maken, maar het is wel waar! Maar wat doe je er aan in je eentje… wel doorsturen jong en oud.

Oud is uit.
Oud klaagt (nog) niet.
Oud zijn moet gestraft worden.
De zwijgende meerderheid stemt toe.
Hoe lang nog?
Kan mij hier echt erg kwaad om maken!
Legaal stelen van ouderen.
Pensioenprobleem is ontstaan doordat overheid van de pensioenreserves 25 miljard heeft opgeëist. Geld is foetsie!
– geen pensioen indexering 2010
– geen pensioen indexering 2011
– geen pensioen indexering 2012
– geen pensioen indexering 2013
zorgverzekering-premie keer op keer omhoog
zorgvoorzieningen omlaag (uitgehold) steeds meer
eigen risico zorg keer op keer omhoog
pensioenfonds uitkering omlaag
pensioen-inkomsten belastingschalen extra omhoog
BTW omhoog
inkomsten belastingtarieven omhoog
levensonderhoud-lasten omhoog
vastrecht-lasten gas/licht/water omhoog
ongedekt AOW-gat voor beginnende AOW-ers
WOZ-waarde van eigen woning omhoog, terwijl marktwaarde daalt.
Het moet niet erger worden!
Laat je stem horen!
Doorsturen..!

Een schandalige wantvertoning van deze regering met zijn gedoogpartners D66, SGP, Christen Unie en CDA die daar hun poot onder zetten.
Nog schandaliger is het hoe de linkse media (VARA en consorten) dit crimineel uitzuigen van ouderen doodzwijgen of vergoelijken.
Daarom is het goed dit zoveel mogelijk te verspreiden. Ze denken dat ze ouderen stil en dom kunnen maken maar de afrekening houden we vers.

Tja mensen, tot zo ver zijn e-mail, dit is nog maar zijn opsomming t/m 2013.
Daar komt nog flink wat bij voor de komende jaren:

Verzorgingshuizen die in sneltreinvaart gesloten worden, ouderen totaal ontredderd worden herplaatst in het volgende verzorgingshuis soms ver van hun familie waardoor zij weinig of geen bezoek krijgen. En ondertussen lees ik in de media dat men bezuinigd in de verzorgingshuizen die nog open blijven, veel te weinig personeel inzetten, ouderen laten uitdrogen, in hun eigen vuil laten zitten en uren zonder toezicht zetten.

Wachtlijsten ( ongeveer 10.000) die ontstaan door bezuiniging en sluiting van verzorgingshuizen, waardoor ouderen die dringend opgenomen moeten worden soms meer als een half jaar wachten op een plaats in een verzorgingshuis wat grote risico’s met zich meebrengt.
En dat terwijl er vele lege bedden zijn door de bezuinigingen, die niet bezet kunnen worden omdat er doodeenvoudig geen personeel en geen geld is. Hulpbehoevende ouderen worden vaak alleen nog geplaatst als zij in een hoge factor vallen, soms zelfs alleen factor 5 helaas ik vind het erg om te schrijven maar dan zijn ze bijna aan het eind van hun leven.

Wenswachtlijst, voor mensen die naar een verzorgingshuis naar keuze willen bijvoorbeeld dicht bij hun familie en/of in de woonplaats waar zij hun hele leven hebben gewoond. Deze mensen moeten vaak wachten tot er iemand sterft zodat er een plaats vrij komt, het mag duidelijk zijn dat dit in vele gevallen heel lang kan duren voor er een plaats vrij komt.

De Thuiszorg en Huishoudelijke hulp die voor vele ouderen in de toekomst nog nauwelijks beschikbaar is.
In vele steden wordt in de thuiszorg fors bezuinigd of in zijn geheel afgeschaft, wat naar mijn inzicht niet zo maar mag.
En dat juist nu de regering beslist heeft dat ouderen voortaan thuis verzorgd moeten worden!

De Kostendelersnorm, uitgedacht door Jetta Klijnsma om mensen met een AOW te korten indien zij iemand met een inkomen in huis hebben, bijvoorbeeld een inwonend kind of familielid) die hun verzorgd.
De AOW’er zal in dit geval met €300 gekort worden met ingang van januari 2015.
Indien de AOW’er bij een kind of familielid inwoont die de ouder verzorgd ( mantelzorg), ook dan levert de ouder €300 in op de AOW.

Zorgverzekering gaat in 2015 omhoog met ongeveer €114 en het eigen risico wordt verhoogd naar €375.
Door de hoge premie en het enorm hoge eigen risico mijden ouderen een doktersbezoek en halen in sommige gevallen hun medicatie niet meer op bij de apotheker, wat natuurlijk extra risico met zich meebrengt voor de gezondheid van deze ouderen maar helaas zijn deze bedragen voor die ouderen niet meer op te brengen.

Aanvullende Ziekenfonds premie is in 2015 duurder voor ouderen dan bijvoorbeeld voor iemand van 30 jaar. Oftewel ook hierin worden ouderen gediscrimineerd.

Het Nieuwe Pensioenstelsel ook uitgedacht door Jetta Klijnsma waarin de pensioengerechtigden al snel de komende jaren er 6% in koopkracht op achteruit gaan.

Verlagen van de ouderenkorting.
Met ingang van 2016 wordt de ouderenkorting € 83,- lager. Voor ouderen met een inkomen tot circa € 36.200,- komt deze korting in 2016 uit op een bedrag van circa € 970,-.

Afschaffen ouderentoeslag
Met ingang van 2016 wordt de ouderentoeslag Afgeschaft.

Zorgtoeslag in 2015 gaat omlaag, hoeveel dat is, is nog niet duidelijk.

Ongetwijfeld zal ik niet alles benoemd hebben, daar alles nu nog niet helemaal duidelijk is. Maar zo het er nu uitziet voor onze ouderen is het echt bitter wat zij allemaal over zich heen krijgen en heel erg oneerlijk. Vele ouderen zullen de komende jaren verder in de armoede zakken door deze regering van VVD en PvdA met zijn gedoogpartners ( eigenlijk oppositie) SGP, ChristenUnie, CDA en D66!

Tot slot zou ik willen schrijven “Iedereen wordt een keer ouder en laten we even niet vergeten dat onze ouderen, juist deze ouderen dit land met bloed, zweet en tranen weer opgebouwd hebben waar iedereen jaren lang in welvaart door heeft geleefd”. Zij worden nu in vele gevallen door deze regering niet meer als mens gezien maar als een kostenpost waar zij zo snel mogelijk van af willen.

Voor mij is het dan ook onbegrijpelijk dat dit onze ouderen allemaal aangedaan wordt, ik begrijp dan ook maar al te goed waarom ouderen angst hebben voor de toekomst en dat steeds meer ouderen laten weten dat het voor hun niet meer hoeft op deze manier.

Dit kabinet van VVD, PvdA met de gedoogpartners D66, GSP , ChristenUnie en CDA moet zich diep moeten schamen voor dit alles!
Als Nederlander, schaam ik mij dood voor mijn eigen overheid.

Tot slot zou ik willen zeggen vele websites en ook Eunmask.wordpress en Stop de Bankiers hebben dit stuk ongevraagd gekopieerd en op hun eigen website geplaatst. Een stuk waar ik vele uren in heb gestoken en zij stelen het ongevraagd en kopieren dit in zijn geheel op hun eigen website…. zo ga je als schrijvers niet met elkaar om. Minstens kan je toestemming vragen aan mij voor je het plaatst en anders is het copyright schending! Immers is het zo dat jullie er geen letter van zelf hebben geschreven.

©Gre Hulspas 5-9-2014- update 4-12-2014