Archieven

Basispakket + eigen Risico, een gigantische melkkoe voor Zorgverzekeraars.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/key/domains/keyboardclub.nl/public_html/blog/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/really-simple-facebook-twitter-share-buttons.php on line 538

zorg basis risico

ZORGVERZEKERAARS…1,4 MILJARD EURO WINST in 2013! 

BASISPAKKET + EIGEN RISICO, EEN ENORME MELKKOE VOOR DE ZORGVERZEKERAARS.

Zorgverzekeraars maken het erg bont, wat in het basispakket zit valt voor 80% ook onder het eigen risico!
Dus je betaalt ongeveer €95 voor het Basispakket en daarbij tot €360 ook nog eens zelf terwijl het ook in het basispakket wordt vermeldt.

Deze 4 vallen niet onder het eigen risico, althans nog wel!
1.Huisarts
2.Verloskundige hulp en kraamzorg
3.tandheelkunde (heel beperkt)
4.Dieetadvisering

Welke kosten vallen WEL onder het Eigen Risico:
1.behandeling en verblijf in het ziekenhuis
2.medisch specialistische hulp
3.geneesmiddelen
4.tand prothetische zorg
5.fysiotherapie en oefentherapie voor chronische aandoeningen (vanaf de 21e behandeling)
6.hulpmiddelen
7.medisch noodzakelijke geneeskundige hulp in het buitenland (hieronder valt ook een bezoek aan een huisarts in het buitenland)
8.(zieken)vervoer- ambulance
9.logopedie
10.ergotherapie
11.geestelijke gezondheidszorg

Dus bijna alles van het Basispakket valt ook onder het Eigen Risico bedrag!

Geen wonder dat bijna iedereen die ook maar iets heeft wat iets langer duurt zijn Eigen Risico totaal opmaakt en daarna financieel in de problemen komt.

Oftewel indien je Eigen Risico nog niet op is, kost het bijna niets voor de Zorgverzekeraar, op die eerste vier punten na die ik bovenaan heb gezet terwijl zij ook nog eens elke maand voor het Basispakket ongeveer €95 innen.

Je betaald eigenlijk je basispremie voor Jan met de korte achternaam, zo lang je eigen risico nog niet op is, geen wonder dat zorgverzekeraars zulke enorme winsten maken.

De Nederlandse zorgverzekeraars hebben vorig jaar 1,4 miljard euro winst gemaakt. Het overgrote deel van de winst werd gemaakt op de basisverzekering.

Bron: http://www.nu.nl/economie/3395280/zorgverzekeraars-maakten-14-miljard-winst.html

© Gre Hulspas 18-09-2014

Ouderen al totaal kaal geplukt, worden in 2015 de armoede in gesmeten!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/key/domains/keyboardclub.nl/public_html/blog/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/really-simple-facebook-twitter-share-buttons.php on line 538

groter

Ouderen al totaal kaal geplukt, worden in 2015 de armoede in gesmeten!

Een tijdje terug stuurde een goede vriend van mij, een ex burgemeester nu hoogbejaard en met pensioen deze e-mail met het dringende verzoek deze vooral te verspreiden.

Naar aanleiding van die e-mail maakte ik de volgende trieste balans op, over de asociale maatregelen die de ouderen nu al jaren lang zo hard treft zodat zij geen enkel vertrouwen meer hebben en voor de toekomst grote angst hebben.

Hier is het begin van zijn e-mail:
Onze bejaarden voelen zich verguisd in dit land en niet langer welkom met alles wat ze in Den Haag beslissen, zeker ook juist degene die hulpbehoevend zijn hebben steeds meer angst voor de toekomst. Treurig om te lezen, kijk goed wat er staat, dit is niet te geloven! Het is even lezen en je kwaad maken, maar het is wel waar! Maar wat doe je er aan in je eentje… wel doorsturen jong en oud.

Oud is uit.
Oud klaagt (nog) niet.
Oud zijn moet gestraft worden.
De zwijgende meerderheid stemt toe.
Hoe lang nog?
Kan mij hier echt erg kwaad om maken!
Legaal stelen van ouderen.
Pensioenprobleem is ontstaan doordat overheid van de pensioenreserves 25 miljard heeft opgeëist. Geld is foetsie!
– geen pensioen indexering 2010
– geen pensioen indexering 2011
– geen pensioen indexering 2012
– geen pensioen indexering 2013
zorgverzekering-premie keer op keer omhoog
zorgvoorzieningen omlaag (uitgehold) steeds meer
eigen risico zorg keer op keer omhoog
pensioenfonds uitkering omlaag
pensioen-inkomsten belastingschalen extra omhoog
BTW omhoog
inkomsten belastingtarieven omhoog
levensonderhoud-lasten omhoog
vastrecht-lasten gas/licht/water omhoog
ongedekt AOW-gat voor beginnende AOW-ers
WOZ-waarde van eigen woning omhoog, terwijl marktwaarde daalt.
Het moet niet erger worden!
Laat je stem horen!
Doorsturen..!

Een schandalige wantvertoning van deze regering met zijn gedoogpartners D66, SGP, Christen Unie en CDA die daar hun poot onder zetten.
Nog schandaliger is het hoe de linkse media (VARA en consorten) dit crimineel uitzuigen van ouderen doodzwijgen of vergoelijken.
Daarom is het goed dit zoveel mogelijk te verspreiden. Ze denken dat ze ouderen stil en dom kunnen maken maar de afrekening houden we vers.

Tja mensen, tot zo ver zijn e-mail, dit is nog maar zijn opsomming t/m 2013.
Daar komt nog flink wat bij voor de komende jaren:

Verzorgingshuizen die in sneltreinvaart gesloten worden, ouderen totaal ontredderd worden herplaatst in het volgende verzorgingshuis soms ver van hun familie waardoor zij weinig of geen bezoek krijgen. En ondertussen lees ik in de media dat men bezuinigd in de verzorgingshuizen die nog open blijven, veel te weinig personeel inzetten, ouderen laten uitdrogen, in hun eigen vuil laten zitten en uren zonder toezicht zetten.

Wachtlijsten ( ongeveer 10.000) die ontstaan door bezuiniging en sluiting van verzorgingshuizen, waardoor ouderen die dringend opgenomen moeten worden soms meer als een half jaar wachten op een plaats in een verzorgingshuis wat grote risico’s met zich meebrengt.
En dat terwijl er vele lege bedden zijn door de bezuinigingen, die niet bezet kunnen worden omdat er doodeenvoudig geen personeel en geen geld is. Hulpbehoevende ouderen worden vaak alleen nog geplaatst als zij in een hoge factor vallen, soms zelfs alleen factor 5 helaas ik vind het erg om te schrijven maar dan zijn ze bijna aan het eind van hun leven.

Wenswachtlijst, voor mensen die naar een verzorgingshuis naar keuze willen bijvoorbeeld dicht bij hun familie en/of in de woonplaats waar zij hun hele leven hebben gewoond. Deze mensen moeten vaak wachten tot er iemand sterft zodat er een plaats vrij komt, het mag duidelijk zijn dat dit in vele gevallen heel lang kan duren voor er een plaats vrij komt.

De Thuiszorg en Huishoudelijke hulp die voor vele ouderen in de toekomst nog nauwelijks beschikbaar is.
In vele steden wordt in de thuiszorg fors bezuinigd of in zijn geheel afgeschaft, wat naar mijn inzicht niet zo maar mag.
En dat juist nu de regering beslist heeft dat ouderen voortaan thuis verzorgd moeten worden!

De Kostendelersnorm, uitgedacht door Jetta Klijnsma om mensen met een AOW te korten indien zij iemand met een inkomen in huis hebben, bijvoorbeeld een inwonend kind of familielid) die hun verzorgd.
De AOW’er zal in dit geval met €300 gekort worden met ingang van januari 2015.
Indien de AOW’er bij een kind of familielid inwoont die de ouder verzorgd ( mantelzorg), ook dan levert de ouder €300 in op de AOW.

Zorgverzekering gaat in 2015 omhoog met ongeveer €114 en het eigen risico wordt verhoogd naar €375.
Door de hoge premie en het enorm hoge eigen risico mijden ouderen een doktersbezoek en halen in sommige gevallen hun medicatie niet meer op bij de apotheker, wat natuurlijk extra risico met zich meebrengt voor de gezondheid van deze ouderen maar helaas zijn deze bedragen voor die ouderen niet meer op te brengen.

Aanvullende Ziekenfonds premie is in 2015 duurder voor ouderen dan bijvoorbeeld voor iemand van 30 jaar. Oftewel ook hierin worden ouderen gediscrimineerd.

Het Nieuwe Pensioenstelsel ook uitgedacht door Jetta Klijnsma waarin de pensioengerechtigden al snel de komende jaren er 6% in koopkracht op achteruit gaan.

Verlagen van de ouderenkorting.
Met ingang van 2016 wordt de ouderenkorting € 83,- lager. Voor ouderen met een inkomen tot circa € 36.200,- komt deze korting in 2016 uit op een bedrag van circa € 970,-.

Afschaffen ouderentoeslag
Met ingang van 2016 wordt de ouderentoeslag Afgeschaft.

Zorgtoeslag in 2015 gaat omlaag, hoeveel dat is, is nog niet duidelijk.

Ongetwijfeld zal ik niet alles benoemd hebben, daar alles nu nog niet helemaal duidelijk is. Maar zo het er nu uitziet voor onze ouderen is het echt bitter wat zij allemaal over zich heen krijgen en heel erg oneerlijk. Vele ouderen zullen de komende jaren verder in de armoede zakken door deze regering van VVD en PvdA met zijn gedoogpartners ( eigenlijk oppositie) SGP, ChristenUnie, CDA en D66!

Tot slot zou ik willen schrijven “Iedereen wordt een keer ouder en laten we even niet vergeten dat onze ouderen, juist deze ouderen dit land met bloed, zweet en tranen weer opgebouwd hebben waar iedereen jaren lang in welvaart door heeft geleefd”. Zij worden nu in vele gevallen door deze regering niet meer als mens gezien maar als een kostenpost waar zij zo snel mogelijk van af willen.

Voor mij is het dan ook onbegrijpelijk dat dit onze ouderen allemaal aangedaan wordt, ik begrijp dan ook maar al te goed waarom ouderen angst hebben voor de toekomst en dat steeds meer ouderen laten weten dat het voor hun niet meer hoeft op deze manier.

Dit kabinet van VVD, PvdA met de gedoogpartners D66, GSP , ChristenUnie en CDA moet zich diep moeten schamen voor dit alles!
Als Nederlander, schaam ik mij dood voor mijn eigen overheid.

Tot slot zou ik willen zeggen vele websites en ook Eunmask.wordpress en Stop de Bankiers hebben dit stuk ongevraagd gekopieerd en op hun eigen website geplaatst. Een stuk waar ik vele uren in heb gestoken en zij stelen het ongevraagd en kopieren dit in zijn geheel op hun eigen website…. zo ga je als schrijvers niet met elkaar om. Minstens kan je toestemming vragen aan mij voor je het plaatst en anders is het copyright schending! Immers is het zo dat jullie er geen letter van zelf hebben geschreven.

©Gre Hulspas 5-9-2014- update 4-12-2014

Eigen risico Zorgverzekering!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/key/domains/keyboardclub.nl/public_html/blog/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/really-simple-facebook-twitter-share-buttons.php on line 538

edith_schippers

Eigen risico Zorgverzekering.

Vorige week heb ik een stukje op Facebook gezet dat ik vanaf januari 2014 tot nu €787,00 heb betaald en dat ik dat niet begrijp aangezien het eigen risico €360,00 is. Vandaag ben ik om uitleg gegaan bij mijn zorgverzekeraar en het resultaat zet ik hier onder zodat andere mensen daar ook iets aan hebben.

De standaardpolis ( Basispakket) zonder Top verzekering:
Alles wat daar onder valt (en dat is bijna alles), daar wordt eerst het eigen risicobedrag voor gebruikt, dus dat betaal je allemaal zelf tot je eigen risico op is betaald de zorgverzekeraar daar helemaal niets aan mee.

De Top verzekering ( extra op het basispakket):
Alles wat daar onder valt daarvan betaal je een deel met je eigen risicobedrag.

Medicatie en behandelingen die uit het pakket gehaald zijn, moet je gelijk zelf voldoen en/of krijg je daar zelf de rekening van thuis gestuurd. Die rekening gaat niet naar de zorgverzekeraar.

Ziekenhuizen mogen tot drie jaar lang rekeningen declareren, dus met andere woorden zoals in mijn geval, ik ben in 2012 in een ziekenhuis geweest in Apeldoorn (dat valt onder het eigen risico) en in 2014 hebben ze daar pas de rekening van naar de zorgverzekeraar gestuurd.
Bijna twee en half jaar later moet ik deze nog voldoen omdat ik in het jaar 2012 mijn eigen risico niet helemaal opgemaakt heb.

Slotconclusie:
Wanneer je dus in bijvoorbeeld 2012 in een ziekenhuis bent geweest, kan het goed zijn dat je in 2014 daar alsnog het eigen risicobedrag van moet betalen indien je in 2012 het gehele eigen risico niet hebt opgebruikt!

En zo kan het gebeuren dat je in 1 jaar toch veel meer moet betalen als het jaarlijkse eigen risicobedrag van €360,00 en dat is wat mij nu overkomen is. Precies dat is mij overkomen en zo kon dus mijn rekening die ik zelf moet betalen oplopen tot €787,00.

Vele mensen kan dit zelfde overkomen als dat mij gebeurd, een ondoenlijk hoge rekening per jaar veel hoger als dat het jaarlijkse eigen risico is.
De rede daarvan is dat minister Schippers de afspraak met de ziekenhuizen gemaakt heeft dat ziekenhuisrekeningen nadat je er geweest ben 3 jaar lang gedeclareerd mogen worden.

Aangezien, ziekenhuizen daar heel laks in zijn kan je daar behoorlijk van in de problemen raken. En dan te weten dat in 2015 de premie + het eigen risico weer omhoog gaan dankzij minister Schippers van de VVD!

© Gre Hulspas 2014

Systeemcrash bij de Vlaardingse Verkiezingen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/key/domains/keyboardclub.nl/public_html/blog/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/really-simple-facebook-twitter-share-buttons.php on line 538

stempas 2014

Vandaag is het 19 maart 2014 we mogen stemmen voor de lokale verkiezingen. Dus ik samen met mijn man naar het stemlokaal wij horen bij district 22 in onze wijk. We komen er binnen ik geef mijn stempas en toen gebeurde wat zo lang ik mag stemmen nog nooit gebeurd is, de meneer achter het tafeltje zegt, “Ongeldige stempas u mag niet stemmen”!

Ik sta aan de grond genageld en vraag hem waarom is mijn pas ongeldig, want ik ga hier dus niet weg voor ik gestemd heb. Tja, zegt hij vervolgens, u staat met nog twee andere in het roze op mijn lijst dus uw stempas is ongeldig, een dubbel nummer u heeft een nieuw stempas aangevraagd. En ik antwoord, “dat is absoluut niet zo dan blijf ik hier net zo lang staan tot ik wel mag stemmen, ik laat mij hier niet weg sturen mijn geweten is zuiver”. Ze kijken elkaar achter die tafels nog even aan en ja het werd druk in het stembureau dus ik schaam mij echt rot maar uiteindelijk staat hij op en zegt” gaat u maar even mee dan ga ik wel bellen. Wij mee naar een ander vertrek en hij gaat bellen uiteindelijk is hij klaar met bellen draait zich om en zegt “ er is een systeemcrash geweest mevrouw u mag nu stemmen”! Ik zeg hem, “een systeemcrash er staan er nog meer op die lijst, u zei drie in dit district dus die krijgen ook te horen dat hun stempas ongeldig is”. Ja, zegt hij maar het zijn er met u erbij in dit district maar drie! Ik vraag hem vervolgens, hoe gaat dit nu verder want dit is niet echt oké, hoor ik daar nog iets van? Zijn antwoord was ”er wordt een onderzoek opgestart en nee mevrouw u hoort verder niets meer”.

Mijn conclusie:

Als er in ons district ongeldige stempassen zijn waarbij mensen weg gestuurd worden, is dat dan soms in andere districten ook het geval? Want ten slotte zei deze meneer dat er een systeemcrash is geweest en ik neem niet aan dat alleen ons district in dat computersysteem zit. Als dat zo is worden nog meer mensen geweigerd en ten onrechte hun stemrecht afgenomen. Ik ben te kijk gezet in dat stembureau en nog krijg ik te horen dat ik niets van dat onderzoek meer hoor, ik vind dat niet bepaald netjes van de gemeente Vlaardingen. Ik vind dat ik het recht heb om te weten of dat onderzoek wordt opgestart en wat de slotconclusie daarvan is.

©Gre hulspas

Ongehoorde verspilling in de zorg!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/key/domains/keyboardclub.nl/public_html/blog/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/really-simple-facebook-twitter-share-buttons.php on line 538

verkwisting zorg

Vandaag komen de rekeningen van het eigen risico mij werkelijk de strot uit!

Laat ik eerst vertellen wat wij aan premie betalen als echtpaar dat is €252,50 per maand en eigen risico €720,00 per jaar althans alleen nog dit jaar want in 2015 gaat dit opnieuw omhoog.
Drie weken geleden kregen we de eerste rekening blijkbaar zoals ze schrijven nog uit 2013 het bedrag eigen bijdrage maar liefst €185, 90.
Ik gebeld naar de zorgverzekeraar met de vraag waar we dat van moeten betalen daar mijn man na 40 jaar gewerkt te hebben vaak 70 uur in de week wegbezuinigd is dus zonder werk en wij het minimum hebben. Geen zorg werd ons gezegd we mogen het in drie termijnen betalen, nou ook niet simpel want dat is ook per maand nog veel maar beter zo dan maar, dachten wij.

Nu vandaag de volgende rekening €212,31 eigen risico betalen ook het grootste gedeelte uit 2013. Wij snappen het niet meer en gaan op de site van Mijn DSW kijken in ons account want er staat bij één van de bedragen ziekenhuiskosten van mijn man (€169,82) en we hebben geen idee waar deze vandaan komt. Daar staat bij de specificatie Ziekenhuis Vlietland- Behandelaar Onbekend!
De informatie waar je voor betaalt is vaak heel gebrekkig zodat je niet kan zien waarvoor het precies is. Gekker kan niet dus ik opnieuw gebeld, lang in de wacht gestaan om vervolgens te horen dat degene aan de telefoon van de DSW het ook niet kan vinden, ze zegt we worden terug gebeld.

Ik werd terug gebeld met de volgende verklaring:
Sorry, mevrouw maar deze rekening is van de Trombosedienst van uw man wij moeten elk kwartaal voor uw man aan de Trombosedienst €251,94 betalen en daarvan is uw eigen risico €169,82
Waarop ik zeg, dat is toch heel raar want mijn man komt maar 2x per jaar bij de Trombosedienst, 10 minuten per keer. Mijn man prikt zichzelf thuis en rekent ook zijn eigen dosering uit, het enige wat hij met de Trombosedienst te maken heeft is die twee bezoekjes van 10 minuten ieder en een doosje meetstrips om zelf thuis te meten wel een beetje erg duur dan, tja zegt zij dat rekent de Trombosedienst nu eenmaal.

Dus mijn conclusie, de Trombosedienst krijgt voor 2 bezoekjes van 10 minuten plus wat meetstrips die mijn man mee naar huis krijgt €1007,76 per jaar, de reinste verkwisting…. En wij moeten voortaan standaard onze eigen risico in zijn geheel betalen ook als deze hoger en hoger wordt, ik denk Waarvan, geen idee! En van al die duizenden mensen die ook thuis prikken hetzelfde bedrag, geen wonder dat de zorg zo duur is ik vind dit echt ongehoord en schandalig!

Hoe we dit op gaan lossen ik weet het niet, wij hebben geen vette bankrekening of zo wij leven van het minimum. Eén ding is zeker, wij gaan in de toekomst zo weinig mogelijk nog naar een arts of een ziekenhuis en slikken alleen nog medicatie waar we echt niet buiten kunnen en hoe lang dat nog kan, ik denk niet lang meer. En met ons vele andere die in dezelfde situatie zitten als wij.

De hele zorg stinkt naar graaiers en niemand die dat blijkbaar een halt toe roept en dit kabinet van VVD en PvdA kijken de andere kant op en negeren systematisch alle signalen uit de samenleving.

Uitkeringsgerechtigden gediscrimineerd en uitgescholden!

boos gedicht

Uitkeringsgerechtigden gediscrimineerd en uitgescholden!

Het is al weken dat ik mij kapot erger aan discriminerende opmerkingen, scheldnamen die men maakt aan het adres van iemand die een uitkering heeft. Er komen dan benamingen voorbij zoals losers, profiteurs, parasieten, tuig, werkweigeraars, schorrie morrie en dan valt ook steeds het akelige woord “kansarmen”, waarvan men zegt kansarmen worden vaak al heel snel criminelen…ze worden weggezet als oud vuil! Er is zelfs een lokale partij die een kansarme afbeeld met handboeien op hun verkiezingsposter, in mijn ogen een regelrechte belediging. Al deze benamingen worden gebruikt op de Sociaal media zoals Facebook en Twitter alsof dit heel normaal zou zijn om iemand die zonder werk is mee te betitelen, ik erg mij daar echt kapot aan.

Laat ik al deze mensen uit de droom helpen, iemand die werkeloos is heeft ook liever gewoon een job, natuurlijk zijn er altijd mensen tussen die liever niets doen maar dat is maar een heel klein percentage en deze zijn er altijd geweest, het overgrote deel wil het liefst vandaag weer aan de gang, zij solliciteren zich helemaal blauw vaak 5x per week om dat voor elkaar te krijgen maar er zijn veel te weinig jobs dus de kans is minimaal dat ze aan de slag komen zij verdienen ook respect in deze samenleving en horen op die manier niet weggezet te worden!

Wanneer je dus wil schelden om wat voor reden dan ook, scheldt dan op deze afbraak regering van VVD en PvdA (gedoogpartners D66, ChristenUnie en SGP). Deze partijen laten de werkeloosheid steeds verder oplopen ook de komende jaren, denk maar aan de Zorg daar zullen duizenden worden ontslagen alleen al doordat idiote zorg akkoord.
En denk maar aan al onze chauffeurs die werkeloos aan de kant staan omdat hun banen worden overgenomen door Moelanders die veel goedkoper zijn dankzij de EU, en ook dankzij die zelfde EU worden overal in de bedrijven Nederlandse arbeiders ontslagen en goedkope daarvoor in de plaats gezet. Vele bedrijven die failliet gaan omdat deze regering dit land helemaal kapot bezuinigd deze regering daar wordt de gewone burger echt niet beter van, deze regering ontziet alleen de hoge inkomens.

Mensen zonder werk hebben het al moeilijk genoeg, vandaag zijn zij het en morgen kan jij het zijn, dus behandel ze niet als een stuk vuil maar met respect. Deze regering van VVD en PvdA zorgt voor een enorme tweedeling in onze maatschappij en laat mensen vergeten dat er ook nog zoiets is als een Sociale Samenleving en respect, dat is fout want zo komen we niet uit deze crisis dan zakken we er alleen verder in.

Samen staan we sterk en alleen Samen komen wij er uit, laten we met zijn allen zorgen voor een Sociale Samenleving!

© Gre Hulspas 2014

Zeg ook NEE, tegen Zorgcentra Dicht!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/key/domains/keyboardclub.nl/public_html/blog/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/really-simple-facebook-twitter-share-buttons.php on line 538

handen af

Zeg ook NEE, tegen Zorgcentra Dicht!

Kabinet, Gemeentes en Zorgverzekeraars zijn niet bereid nog langer voor onze ouderen te zorgen. Vanaf 2014 kunnen nieuwe cliënten niet meer terecht in een zorgcentrum, zo hebben de “heren”beslist!
Een aantal zorgcentra zal in de loop van 2014 en 2015 definitief gesloten worden en de huidige bewoners die over zijn zullen in die zelfde periode verkast worden. en tja leef je te lang dan wordt misschien nog wel een keer verkast worden.

Bewoners die vaak al jaren bij elkaar zijn zullen verspreid in de dan nog open zorgcentra tijdelijk ondergebracht worden, een trieste zaak!
Sommige bewoners hebben een nieuwe partner en of vriend gevonden, de kans is groot dat zij herplaatst worden ieder op een andere locatie…hoe onmenselijk kan je zijn.

En vele zorgcentra hebben ook aanleunwoningen, ik denk dan als het zorgcentra dicht gaat waar blijven deze mensen dan zonder rugdekking? U begrijpt het al, overal ontredderde ouderen met angst voor de toekomst, laat u als Nederlander dit gebeuren of tekent u Nu protest aan??

Mij bekruipt nu het gevoel, dat het ouder worden en zijn wel heel erg hard afgestraft wordt, door deze “heren”, ze vergeten zeker dat zij zelf ook een keer bij deze zelfde ouderen horen. Maar ja, zij zullen geen krimp hebben want zij horen dan bij de welgestelde ouderen die zorg kunnen kopen. In de toekomst zal dan ook alleen de zorg nog bereikbaar zijn voor mensen met een dikke knip!

Ik en vele andere hebben de petitie getekend, gaat U dat ook doen?

Zo Ja, klik dan op de bovenstaande afbeelding of op Deze tekst.

Hufterig Regeringsbeleid


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/key/domains/keyboardclub.nl/public_html/blog/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/really-simple-facebook-twitter-share-buttons.php on line 538

hufterig

Hufterig Regeringsbeleid.

Zorgcentrums,
ze gaan ze sluiten
de oudjes gooien ze buiten
die moeten het maar bekijken
in de toekomst alleen voor de rijken.

Rijke mensen,
kunnen hun zorg kopen en betalen
dat gaan ze bij wet bepalen
en wie het niet betalen kan
leunt voortaan maar op zijn achterban.

De arme sloeber,
die het  niet heeft
het misschien niet overleeft
valt uit de boot bij de regering
zo is hun redenering.

Participatiesamenleving,
noemen ze dat met een mooi woord
wat mij betreft is het moord
onze oudjes verdienen beter
wat is dat voor een idiote graadmeter!

Onze bejaarden,
zij hebben dit land groot gemaakt
gestreden en onze rechten bewaakt
op de barricade gestaan
voor ons te geven een beter bestaan.

Iedereen langer aan het werk,
hoe kunnen we dan voor hun zorgen
ik gun ze graag een beter morgen
ze zijn verschoppeling van deze maatschappij
een idioot idee van de ambtenarij.

De vergrijzing,
zeggen ze dat kan niet langer
maken onze ouderen banger en banger
ze gaan een onzeker toekomst tegemoet
zij zeggen jammer….maar het moet.

Asociaal regeringsbeleid,
ze sturen ze gewoon in het bos
doen we niks zijn ze de klos
mensen kom alstublieft in protest
wat ze doen is schofterig echt niet best.

Het is genoeg,
ik roep iedereen op
om tegen de regering te zeggen Stop
kom in protest, dit mag nooit gebeuren
zo zal onze samenleving voor altijd scheuren.

© Gre Hulspas

Nederland gaat kapot!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/key/domains/keyboardclub.nl/public_html/blog/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/really-simple-facebook-twitter-share-buttons.php on line 538

nederland kapot

Nederland gaat Kapot!

Ik hou van mijn land
met zijn mooie kust
en zijn prachtige strand
met aan het hoofd
onze regering, de kabinetsleden
toen deze nog voldeden.

Helaas is alles
nu heel erg ziek
en volgens mijn optiek
is onze regering
nu een graaierscultuur
met hun waardeloos bestuur.

Ons zorgstelsel,
zij hebben het helemaal verziekt
alle goede dingen weg, of kortgewiekt
Tjee, de vergrijzing
zou daar allemaal de schuld van zijn
maar volgens mij zit in het bestuur de pijn.

De gedoogconstructie,
van de PVDA en de VVD
daar zitten vele mee
verkiezingsbeloftes
zijn helemaal niets meer waard
en mensen, kijk uit als je hebt gespaard.

Voor je het weet,
wordt de belofte weg geveegd
en je appeltje voor de dorst geleegd
dan steeds opnieuw
eist de EU weer een bijdrage
door constant om ons geld te vragen.

Steeds die regels uit Brussel,
brengt ons dieper in de drek
ze gaan te ver, onze regering lijkt wel gek
Europa is een emmer
maar dan zonder bodem geworden
het is toch geen spelletje ganzenborden.

Bankieren, het zijn geldgieren,
wij werken ons eigen rot
zij vullen hun zakken en blijven buiten schot
de één na de andere bank
maakt er totaal een potje van
en krijgt daarna een riant afvloeiingsplan.

En krijgen wij,
de premier van Turkije op bezoek
dan doet ons kabinet, het in zijn broek
deze premier komt ons even vertellen
hoe we pleegkinderen onder zouden moeten brengen
volgens mij heeft hij zich daar niet in te mengen.

In zijn land,
worden nog steeds mensenrechten geschonden
vrouwen krijgen geen recht en zijn aan huis gebonden
dus zeg ik, premier Erdogan
kijk beter naar je eigen land
want daar is nog genoeg aan de hand.

Tja, ons mooie Nederland
zo het nu gaat, gaat het niet goed
ik vind dus dat met grote spoed
onze regering
zijn verantwoording moet nemen
en ons moet halen, uit al die problemen.

Een regering,
geen zakkenvullers, maar eerlijk
is nu voor ons land onontbeerlijk
eentje die zijn rug vooral,
recht houd en doet wat nodig is
eentje die eer doet aan onze geschiedenis.

Een regering,
die ook nee durft te zeggen, tegen EU en de banken
tegen directeuren en zegt af te slanken
het wordt echt tijd
een eerlijke verdeling is van groot belang
want denk er om, een regering
die alleen voor de rijke gaat, zit zeker niet lang!

© Gre H.

2. Alles heeft twee kanten

Vervolg van Alles Heeft twee kanten……

Het artikel waarin ik de ochtendwandeling omschrijf die ik samen met mijn hond dagelijks maak.
 
Inmiddels heb ik een antwoord gekregen per email van de Woonconsulent  Waterweg Wonen, hier onder zet ik het deel van deze email, wat betrekking heeft op het eerste deel van “Alles heeft twee kanten”.
Alles wat dik gedrukt is, is de tekst van de email, wat dun gedrukt is, is mijn antwoord die ik terug gestuurd heb.
 
Email consulente Waterweg Wonen:
Ik heb uw e-mail in goede orde ontvangen en stel het op prijs dat u contact heeft opgenomen. Hartelijk dank daarvoor. Hieronder geef ik een beschrijving van hoe de tijdelijke verhuur met de Poolse werknemers in Babberspolder-Oost is georganiseerd en dat deze losstaat van het bedrijf Be-zet.
 
Mijn antwoord:
Of er via Be-zet geen Poolse of andere arbeiders aan woonruimte komen, trek ik zeer in twijfel, daar ik in zeer korte tijd een grote hoeveelheid Poolse werknemers hier de wijk in zie komen.
Deze hebben ook woonruimte massaal toegewezen gekregen en tja, overal op de flat ramen hingen Be-Zet stickers die nu sinds vorige week ineens allemaal verwijderd zijn op een enkeling na!
Dat de stickers voor een groot deel verwijderd zijn, zegt nog niet dat Be-Zet daar plotseling geen woonruimte meer verhuurt.
 
Email consulente Waterweg Wonen:
Be-zet
Het bedrijf Be-zet is een Rotterdamse beheerorganisatie dat woningen tijdelijk verhuurt in de regio (ook buiten de Babberspolder). Voor het selecteren van kandidaten doen zij vooraf een eenmalige selectie, welke u op internet heeft kunnen vinden. Dit doen zij om huurders te  screenen voordat ze worden gehuisvest en dat is een standaardprocedure voor een beheerorganisatie.
 
Mijn Antwoord:
Zoals u op mijn weblog hebt kunnen lezen, weet ik precies wat voor bedrijf met een net woord genoemd door u “Rotterdamse Beheerorganisatie”Be-Zet is.
U schrijft hier boven “verhuurt in de regio ( ook buiten Babberspolder)”, mijn conclusie is dan nog steeds dezelfde ook Waterweg Wonen maakt gebruik van de diensten van Be-Zet.
Dat is dat Woningbureau Waterweg Wonen wel degelijk zaken doet met BE-Zet, een organisatie die er niet bepaald nette eerlijke voorwaarde op na houd aan de mensen waar ze woonruimte aan verhuren.
Want het zijn toch immers de woningen van Waterweg Wonen waar die stickers op zaten, die er nu inmiddels grotendeels af zijn.
 
Verhuren onder deze BE-Zet voorwaarde aan een bevolkingsgroep die over het algemeen totaal geen woonruimte heeft, vind ik uitbating van deze mensen die niet bepaald een dikke bankrekening hebben.
Dat screnen zoals u dat noemt op het internet is alleen een inschrijving om hun naam als woningzoekend neer te zetten, dat kost hun €25,- en als ze dan verder behandeld worden voor woonruimte kost dat hun €300,-.
Vervolgens moeten ze nogmaals €300,- borg betalen om daarna te mogen verblijven in een woning voor €130,- per persoon.
Zijn het dan volgens u geen Poolse werknemers die via Be-Zet huren dan zijn het toch andere arme donders die van ellende deze voorwaarde accepteren.
In mijn optiek zou Woningbureau Waterweg Wonen geen woningen door deze organisatie moeten laten verhuren.
Deze organisatie beweert dat ze het doen om kraken van panden tegen te gaan en om mensen verder te helpen, nu de nieuwe kraakwet is al even in werking waarin kraken niet langer is toe gestaan en mensen verder helpen op deze manier…..dat is in mijn  ogen niet bepaald helpen!
 

Email consulente Waterweg Wonen: 
Poolse werknemers
Be-zet heeft niets van doen met de Poolse werknemers in de Babberspolder. Zij krijgen hun huurwoning via het uitzendbureau waarvoor ze werken. Het uitzendbureau heeft rechtstreeks contact met Waterweg Wonen en biedt haar werknemers woonruimte aan. Uiteraard dienen zij zich aan dezelfde regels te houden als alle andere bewoners in de wijk. Met de gemeente Vlaardingen heeft Waterweg Wonen een convenant gesloten over het tijdelijk verhuren van woningen aan uitzendbureaus in de stad.
 
Mijn Antwoord:
Be-Zet heeft dan volgens u niks van doen met de Poolse arbeiders, nu dat laat ik even in het midden daar ze in korte tijd met grote hoeveelheden onze wijk zijn binnen gekomen.
Met de Gemeente Vlaardingen heeft Waterweg Wonen een convenant afgesloten over het tijdelijk huisvesten van Midden en Oost Europeanen, ik vond via Google de volgende tekst op een pagina van Gemeente Vlaardingen.
 
  
Gemeente Vlaardingen-Openbare Besluitenlijst B&W 19 Januari 2010
19 jan 2010  Het aantal woningen waar tijdelijke verhuur toegestaan is komt daarmee op 300. Uitzendbureau United Homes zal toetreden tot het convenant dat gesloten is tussen de gemeente, woningcoporaties en uitzendbureaus.  onder andere de spreiding van Midden Oost Europeanen over de stad…
 
Ik denk deze tekst bewijst wat ik steeds al gezegd heb over onze wijk en de over het voor ons Poolse arbeiders, in dat stuk staat verder dat er spreiding zal plaats vinden.
In onze wijk is dat zeker niet toegepast!!
Verder staat er dat het moet zorgen dat de wijk leefbaarder blijft, ook dat is heel slecht uit de verf gekomen naar mijn mening.
De leefbaarheid in onze wijk gaat verder en verder achteruit, natuurlijk niet in het gedeelte waar al de dure voor vele niet meer betaalbare nieuwbouw staat, maar in het daar op volgende deel wat nu het eerst gesloopt gaat worden.
 
Over Uitzendbureau United Homes kreeg ik het volgende krantenartikel in beeld.
 
 
Ik hoop dat u begrijpt dat daar mijn haren recht van overeind gaan als ik die getallen lees voor de komende twee jaar, ten opzichte van onze wijk.
En zeker ook hoe dit zal zijn voor de Nederlander die onvrijwillig werkeloos geworden is zoals mijn man na 40 jaar hard werken aan de kant geschoven is!
Alles heeft twee kanten de buitenlander wordt hier schandalig onderbetaalt en de Nederlander aan de kant geschoven omdat iemand anders veel goedkoper is.
 
Wij zitten in het laatste fase van de vernieuwing van de wijk, maar de verpaupering rukt met grote snelheid op.
Voor mij ligt nog vers in het geheugen dat de eerste mensen die er meer dan 30 jaar gewoond hebben al op de vlucht geslagen zijn, omdat hun trappenhuis niet langer leefbaar was en zo zijn er al meer vertrokken uit onze straat.
Met tranen in de ogen namen deze afscheid van de buurt, keurige nette mensen die helemaal nog niet weg wilde…. van ellende verhuist!!
Ik zit in de laagbouw en heb met verdriet van hun afscheid genomen en vind het een schande dat dit zo maar kan gebeuren.
 
Tot slot, helaas is mijn mening niet bij gesteld en vrees ik met grote vreze voor onze eens zo’n mooie wijk.
Een wijk waar we altijd met veel plezier hebben gewoond.
 
©Gre Hulspas