Archieven

Renske Leijten

media_xl_190494

Een ode aan een politiek moedige vrouw, die zich niet onder laat sneeuwen door de politieke afbraak partijen…..
Renske Leijten

Kamerlid voor de SP
roept regelmatig nee
trekt steeds aan de rem
protesteert met luide stem.

Emotioneel en betrokken
strijdt onverschrokken
tegen kapitalistisch idealisme
en het rijke egoïsme.

Als sociale rots staat zij in de Kamer
ook al klinkt voor haar vaker de hamer
ze laat haar de mond niet snoeren
blijft zorgonderwerpen aanroeren.

Soms als roepende in de woestijn
doet het haar ontzettend pijn
dat verhalen worden opgeklopt
en de ouderen worden verschopt.

Goede zorg is echt haar geesteskind
waarvan zij zeker vind
deze moet dringend op de schop
marktwerking weg, kwaliteit in de top.

Medicijnen betaalbaar maken
over gezondheid waken
haar plan dat zij solide onderbouwd
is haar zeker toevertrouwd.

Een gedreven persoon
die heel gewoon
zegt waar het op staat
in een moeilijk politiek klimaat.

Kortom een vrouw van formaat
die met raad en daad
staat voor sociaal
voor ons allemaal.

© Gre Hulspas 27-7-2015

Soms ben ik het strijden zo moe

moe

Soms ben ik het strijden zo moe…………….en tegelijkertijd weet ik dat ik verder strijd.

Soms ben ik het zo vreselijk zat om te strijden en het strijden moe en schaam mij rot voor het beleid wat nu gevoerd wordt. Ik lees overal de berichten, zet op mijn profiel berichten neer waarvan ik denk dat ze o.a voor onze land en samenleving van absoluut belang zijn. Misschien ben ik dan naïef, want zelfs als ik berichten neer zet over schrijnende zaken van oudere mensen zijn er maar weinig mensen die het echt wat kan schelen wat met de oudjes gebeurd in dit land en zeer weinig mensen die een reactie achterlaten.

Ik begrijp dat niet en vind dat echt verdrietig om te moeten constateren dat de meeste in dit land verder gaan met hun eigen leven en altijd alleen maar hetzelfde groepje mensen mee de strijd aangaat. Of zijn zij ook het strijden moe net als ik?
Of hebben zij een andere rede en vinden zij onze samenleving zo hij nu in elkaar zit niet onrechtvaardig?

Ook de zorg waar zo veel onrecht is en waar zo veel mensen nu de dupe zijn van al die onzinnige bezuinigingen maakt mij heel bezorgd. Zeker als ik bij mijzelf denk, “o,jee wat zal nu weer de volgende stap zijn uit Den Haag”. Ik ben bang dat mensen gewend zijn geraakt aan al die afbraakwetten en verder alleen denken van”…”er is toch niets aan te doen”.

De corruptie die er heerst en vele in de politiek die onterecht hun zakken vullen met gemeenschapsgeld. En dan de politici waarvan ik nu weet dat ze heel vaak liegen en bedriegen en meerdere petten op hebben.

En zo kan ik nog uren doorgaan, ik ben het strijden soms echt moe en aan de andere kant weet ik dat ik verder wil omdat ik zo graag zou willen dat iedereen die na mij komt in een betere sociale samenleving zal leven als dat wij nu doen.
Een samenleving met fatsoenlijk betaalbare en menswaardige zorg.

En tegelijkertijd weet ik ook dat we dit met een kleine groep strijders niet kunnen bewerkstelligen, daar is saamhorigheid van de hele samenleving in ons land voor nodig.

Klik hier voor mijn Facebookpagina

© Gre Hulspas

Hallo Mark Rutte

mail Dolf2

Hallo allemaal,

Vandaag kreeg ik de volgende e-mail van een hoog bejaarde oud burgemeester en lieve vriend van mij. Met de mededeling erbij of ik dit wil publiceren, hij is in de 80 jaar, ontzettend boos en het meer dan beu om als gepensioneerde zo behandeld te worden door de regering van Mark Rutte! Graag voldoe ik aan zijn verzoek om hem een steuntje in de rug te geven en citeer dan ook zijn geschreven stuk letterlijk.

Hallo Mark Rutte,

Hoe is het in hemels naam mogelijk dat de Eerste en Tweede kamer er mee instemmen, dat als een gezin naar het land van herkomst wil gaan, WIJ, Nederlanders, de vliegreis en de verhuiskosten betalen en ze dan nog maandelijks € 600,00 tot hun dood toesturen! Wat ging er mis tijdens deze beslissing? Om over de kinderbijslag maar te zwijgen. Maar wij stel sukkels betalen de volle mep voor de zorgpremie, we betalen ook de € 375,00 eigen risico, terwijl buitenlandse werknemers maar € 69,00 per maand betalen en geen eens eigen risico!
Maar het kan nog gekker hoor Mark, dat weet jij ook wel, we geven de man die brand stichtte op Schiphol, waarbij 10 mensen omkwamen, gewoon een schadevergoeding (lees afkoopsom) van € 47.800,00.
Hij had onterecht vast gezeten hij was maar een illegaal en die moet je koesteren toch Mark? Want deze mensen protesteren niet tegen het WANBELEID van dit kabinet. Maar 19 maart bracht de uitslag, niets huidige politieke partijen. Nou Mark, kun je rekenen, reken er dan maar niet op. En gelukkig blijkt na de verkiezingen een kei harde afstraffing voor jou en je zittende verkwansellaars.

Weet je wat ook echt schandalig was?
Dat D66, GroenLinks proberen, om in het Turks stemmen te krijgen, hoe laag kun je nog zakken? Dus doe mij en de rest van de Nederlandse bevolking een heel groot plezier, pak je koffers en rot op uit het Catshuis en neem a.u.b. de hielenlikkers van je regeringspartij mee… Vooral geen liefs van mij. Je mag ook jongere dan 65 dit laten lezen, misschien leer je hier nog iets uit ?

Hallo allemaal,
Een Nederlandse 65 plusser spreekt!
Ik heb hard gewerkt sinds mijn 14 de, maakte 40 en soms tot 50 uur per week, en dat meer dan 40 jaar lang. Ik verdiende redelijk geld, maar had mijn baan of mijn salaris niet geërfd en ik werkte om daar te komen waar ik vandaag ben.
Als je de economie bekijkt, lijkt het nu geen goed moment te zijn, gepensioneerde te worden. Maar ik heb geen keuze, ik ben gepensioneerde.

1.Ik ben het beu, om te horen, dat ik “mijn rijkdom moet verdelen” onder mensen die mijn vorm van werk-ethiek niet kennen.

2.Ik ben het beu om te horen, dat de regering het geld dat ik verdiend heb, van mij wil afpakken desnoods met geweld!

3.Ik ben het beu te horen dat ik mijn zuur verdiende centjes moet afstaan, aan de 5 of meer kindjes van Ronaldo, Ivanojev, Rachid en Mohamed, die bij hun moeder in het thuisland leven en die hier 900 euro werkloze steun of O.C.M.W. opstrijken.

4.Ik ben het beu, dat men mij vertelt, dat ik mijn levensstandaard moet verlagen, om zodoende de verwarming van de planeet tegen te gaan, terwijl de U.S. het vertikt om de Kyoto-overeenkomst te tekenen, en China meer CO² uitstoot per inwoner, dan heel mijn straat.

5.Ik ben het beu, verteld te krijgen, dat drugverslaafden zieken zijn en dat ik hen moet helpen, hen ondersteunen en ze medisch laten behandelen en dat ik zou moeten betalen voor de schade, die zij bij zichzelf aanrichten. Te velen onder ons, die geen verantwoording voor hun leven en acties nemen, ik ben dat werkelijk beu!

Maar ik ben erg blij, dat ik 65 plusser ben want nu hoef ik mij niet meer verantwoordelijk te voelen, voor wat anderen van deze wereld maken. Ik heb echter wel te doen met de volgende generaties.
Deze kreet zal waarschijnlijk niet alom gepubliceerd worden, behalve als wij het zelf doen. Dit is dus uw kans, om het verschil te maken.

Ik ben 65plusser en deed voluit mijn deel, nu ben ik moe.

Vooruitgang, is niet de rijken rijker maken!

rijken rijker maken

Vandaag is het 18 maart de dag van de Provinciale Staten, spannend maar ik voel ook een soort gelatenheid over mij van, nu kunnen we alleen nog afwachten. Vanmorgen ben ik wezen stemmen alleen de Waterschapsverkiezingen daar heb ik niet aan mee gedaan, ik vind dat een zaak van de provincie en heb ook weinig of geen informatie gekregen waardoor ik gewetensvol een stem zou kunnen uitbrengen. Voor de Provinciale Staten heb ik wel gestemd en voor mij was en is het helder, de enige juiste weg die we moeten inslaan is de sociale weg.

Tegelijkertijd terug kijkend op de afgelopen weken waarin ik mij bijzonder geërgerd heb aan de politiek leiders van diverse partijen die legio tegenstrijdigheden riepen in de media terwijl ze in het beleid het tegenovergestelde al ruim twee jaar uitvoeren. Voor mij ook de ergernis ten top dat mensen van de Eerste Kamer nauwelijks aan het woord kwamen terwijl het hun verkiezingen zijn en niet die van de Tweede kamer. De verschillende toneelstukjes die opgevoerd zijn door zogenaamde “politieke kopstukken”, zijn mij letterlijk de neus uitgekomen. Zo komt dit land en zijn burgers niet vooruit maar gaat verder achteruit!

Op mij komt het dan ook over als dat de meeste partijen uitsluitend voor de hoeveelheid zetels, macht, status en een vet loon gaan en idealen ver te zoeken zijn. Sociale gedachte en gevoel voor mensen die het moeilijk hebben zoals hulpbehoevende ouderen, zieken, gehandicapten en werklozen zijn ver te zoeken, tot nu toe groeit alleen de tweedeling in onze maatschappij. Zeker de regeringspartijen VVD en PvdA met hun vriendjes D66, SGP, CU en CDA hebben er flink toe bij gedragen dat ons land verloederd en men allen die zoals ze genoemd worden een “kostenpost” zijn, het gevoel gekregen hebben dat zij er beter maar niet meer kunnen zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zelfmoord onrustbarend meer voor komt de laatste jaren, dat moet afgelopen zijn mensen moeten zich weer gewaardeerd en wenselijk voelen.

Mijn zorgen om ons land is groot, indien dit beleid wordt voortgezet zie ik het somber in. Ik hoop dan ook met heel mijn hart dat dit beleid gestopt wordt en we aan een echt sociaal Nederland kunnen gaan werken. Ik wil dan ook met de woorden eindigen waar ik dit stukje gedachte al schrijvend mee begonnen ben namelijk “ Vooruitgang is niet de rijken rijker maken, maar je bekommeren om diegene die dit heel hard nodig hebben”.

© Gre Hulspas 18-3-2015

Gehandicapten en Werklozen dood ongelukkig!

sociale werkplaats2

Decentralisatie en Participatie, soms word ik er zo vreselijk kwaad over als ik zie hoe er met mensen wordt omgegaan dankzij deze nieuwe regelingen van PvdA Staatssecretaris Jetta KIijnsma die per 1 januari 2015 zijn ingegaan.

Gehandicapten die tussen wal en het schip vallen door kromme hersenspinsels van PvdA Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma. Werklozen die op de werkplaats te werk gesteld worden tegen behoud van uitkering. Voor mijn gevoel voor beide partijen de omgekeerde wereld die zeker niet zal bijdragen dat gehandicapten een gewone baan aangeboden krijgen of dat werklozen aan een baan komen.

Gehandicapten:
Werkplaatsen lopen leeg en nieuw gehandicapten worden niet meer geplaatst waarvan er nog zo’n 20.000 op de wachtlijst stonden. Het budget wat gemeentes krijgen is te weinig om al die mensen de nodige begeleiding te geven die tot een baan lijdt, vele gehandicapten zitten dood ongelukkig thuis en dit aantal zal groeien! Ik weet uit ervaring dat veel gehandicapten trots zijn op hun werk bij een sociale werkplaats en dat dit een goede invulling geeft in hun leven waar ze blij mee zijn. Waarom dit nu afgepakt, juist Jetta Klijnsma met haar eigen handicap had zich beter moeten verdiepen waar deze mensen behoefte aan hebben en waar zij zich gelukkig voelen, maar nee zij bekijkt het van een hele merkwaardige kant, houdt geen rekening met de gevoelens van deze mensen. Vele kunnen niet instromen in een reguliere baan en ook werkgevers staan niet te trappelen om deze mensen aan te nemen, de praktijk is nu al na twee maanden heel anders als dat Klijnsma heeft afgeschilderd. Lang niet iedereen heeft een handicap die hun in staat stelt om normaal werk te verrichten dat is echt maar een beperkte groep. In mijn ogen een domme ondoordachte maatregel van Jetta Klijnsma die niet gaat werken en een hoop verdriet met zich meebrengt.

Gemeentes:
Veel gemeentes hadden volgens mij liever de sociale werkvoorziening overeind gehouden, dat lees ik ook overal in de media. Daarnaast geeft het Rijk gemeentes elk jaar minder geld voor de uitkeringen en begeleidingskosten voor de oude groep. In veel plaatsen is onduidelijk of het lukt om de sociale werkvoorziening met de teruglopende instroom en het teruglopende budget overeind te houden. Zeker is dat een andere werkvoorziening voor een grote groep niet zal lukken.  PvdA Staatssecretaris Klijnsma wil dat gemeenten hun best doen om mensen met een beperking bij gewone bedrijven te plaatsen, maar lang niet iedereen is het daar mee eens. In de arbeidsregio’s zijn veel werkgevers die zeggen dat ze bereid zijn ruimte te maken voor deze groep mensen, maar vooralsnog zijn er nog maar een paar banen gerealiseerd bij die werkgevers.

Werklozen:
Werklozen zijn ook mensen die gevoel hebben en die vaak al door een bak ellende zijn gegaan toen zij hun baan verloren. Natuurlijk zijn er ook werklozen die het wel best vinden niet te hoeven werken, deze zijn er altijd al geweest echter is dat maar een kleine beperkte groep. De meeste vinden het verschrikkelijk gedwongen thuis te zitten en solliciteren enorm veel om een nieuwe baan te vinden. Veel gemeentes hanteren nu de regel dat werklozen mensen een aantal weken moeten werken op de sociale werkplaats. In mijn gevoel de omgekeerde wereld gehandicapten zijn ellendig omdat ze bij een gewone werkgeven moeten gaan werken, nieuwe gehandicapten zitten doelloos thuis en werklozen voelen zich niet op hun plaats omdat zij op de sociale werkplaats te werk gesteld worden. Ook gedurende die periode is er minder de gelegenheid om naar een reguliere baan te zoeken immers na werktijd kan je alleen nog schriftelijk en per mail solliciteren. En iedereen die werkloos is weet nu wel dat die manier van solliciteren zelden een reactie terug oplevert.

Twee groepen ongelukkig:
Twee grote groepen mensen dood ongelukkig en bovendien levert het geen nieuwe banen op nog voor de gehandicapten of de werklozen. Werkgevers staan echt niet te trappelen om gehandicapten een baan te bezorgen, Klijnsma roept dat nu wel maar de praktijk laat het tegendeel zien. Deze aanpak levert volgens mij alleen schadelastbeperking op. Een van de deelnemers, een bouwkundig ingenieur met 20 jaar werkervaring, zegt: “Het steekt me dat wij productiewerk doen, waaraan geld verdiend wordt, maar niet door ons. Opdrachtgevers betalen, maar ik krijg niets.” Hij wil liever iets nuttigs doen als tegenprestatie: “Laat mij een buurthuis opknappen waar geen geld voor is, een speeltuin, laat me iets doen waar de maatschappij iets aan heeft en waar normaal gesproken geen geld voor is.” En dan te weten dat die zelfde productieplaats door een gehandicapte die thuis zit in misère heel graag opgevuld zou zijn. Hoe krom is dit, twee groepen dood ongelukkig en bijna niemand komt op deze manier echt aan een baan, in mijn beleving verkeerd uitgedacht en deze maatregel zou zo snel mogelijk moeten verdwijnen.

Afschuifsysteem van de Staat:
Helaas is de realiteit heel anders als de hersenspinsels van PvdA Jetta Klijnsma, niemand wordt er gelukkiger van…nou ja wel iemand natuurlijk maar dat is de Staat, de werkgevers en in bepaalde vorm misschien sommige gemeentes. De staat omdat die er tegenwoordig een afschuifsysteem op nahoudt en er dan ook nog eens een veel te laag budget voor geeft. De werkgevers, omdat er dan meer productie geleverd wordt op de sociale werkplaatsen ( behoud van uitkering) dus dat levert meer op en de gemeentes omdat de sociale werkvoorziening ook voor hun meer oplevert dus zij iets minder te kort zullen komen. Maar van die laatste wil ik er wel bij zeggen dat zij natuurlijk een veel te laag budget krijgen van de Staat en dus ook veel te kort zullen komen om deze taken uit te voeren.  In mijn beleving onmenselijk en asociaal beleid!

Oplossing:
Een oplossing zo ik het zie en ik ben geen politicus maar een gewone burger. Om te beginnen de Sociale werkvoorzieningen open houden. Natuurlijk weet ik dat dit minder oplevert maar aan de andere kant al die gehandicapten die thuis zitten moeten om dit houdbaar te houden toch dan naar een soort dagopvang en dat kost ook geld. Dat geld moet dan grotendeels vrees ik door de verzorgers van die gehandicapten opgebracht worden en indien zij dat niet kunnen belanden zij volgens mij toch ook weer bij de gemeentes. Menselijk gezien moet voor mij echt de sociale werkvoorziening intact blijven, ik vrees dat op de manier het nu gaat deze anders grotendeels op de lange duur zal verdwijnen wat een slechte zaak zou zijn.

Wat de werklozen betreft, een tegenprestatie leveren voor de uitkering vind ik niet verkeerd, maar deze zou zo ingevuld moeten worden dat mensen het voelen als een wezenlijke bijdrage aan de maatschappij en zou het naar mijn idee alleen maar goed zijn als zij daar ook iets aan overhouden oftewel een klein deel van zelf mogen houden.

Een tweede mogelijkheid zou zijn dat mensen te werk gesteld worden bij een werkgever die hun na een bepaalde tijd Verplicht een vaste baan moeten geven. Immers is het nu vaak zo dat indien nu de proeftermijn afgelopen is men wordt ingeruild voor een volgende werkloos. Dat laatste demotiveert mensen enorm en moet naar mijn mening gestopt worden.

© Gre Hulspas 12-3-2015

Europa legt een bom onder onze Gezondheidszorg!

europese bom
Uit een gelekt document blijkt dat Europa, achter gesloten deuren, onderhandelt over een mogelijke commercialisering en internationale handel van gezondheidszorg.

Dit voorstel van Turkije, werd besproken door de Europese lidstaten tijdens de TISA-onderhandelingen in Geneve in september 2014. Het voorstel benadrukt de voordelen van internationale handel in gezondheidsdiensten voor het bedrijfsleven.

Waarom wordt er zo gesleuteld aan onze gezondheidszorg….nou omdat dit VVD/PvdA kabinet het opgedragen krijgt door Europa en zij volgzaam alles doen wat daar geëist wordt ongeacht wat het aanricht in onze samenleving!

Precies ook daarom moet kost wat het kost al is het via de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) die ombuigingen ook zeker van Minister Schippers ( Beperking Vrije Artsenkeuze) er komen!
En ook daarom dat dit VVD/PvdA kabinet alles in de zorg ombuigt en kapot maakt wat jaren is opgebouwd en wij niet gehoord worden…met als gewillige uitdenker de PvdA.

Het risico is groot dat er een gezondheidssysteem met twee snelheden ontstaat. Met name de particuliere, hoogtechnologische en Gespecialiseerde zorg voor diegenen die het zich kunnen veroorloven en… Eenvoudige openbare gezondheidszorg voor de minder gegoeden. Dit vergroot de gezondheidskloof en is het plan waar ze naar toe werken.

Het is onaanvaardbaar dat er zonder uitgebreide publieke consultatie, onderhandelingen plaatsvinden die een fundamenteel onderdeel van sociale bescherming als gezondheidszorg aantasten.
Bron: lees het artikel hier….

Wat sterk op valt is de ideologische transitie van gezondheidszorg als een sociale en publieke dienst, naar een marktgericht model waarbij gezondheid een koopwaar wordt. Immers, de focus ligt op het openstellen van de gezondheidsmarkt voor commerciële investeerders.
Bron: Lees hier het hele artikel…..

Dat ze dit al jaren stil aan het voorbereiden zijn komt voor mij niet als een verrassing. Wel is een groot aantal punten zoals de tweedeling in de zorg die daardoor vergroot wordt zeer kwalijk te noemen.

Of we er blij mee moeten zijn waag ik te betwijfelen aangezien ook landelijk dit voor veel ellende zorgt, moet ik er niet aan denken dat onze Gezondheidszorg in de nabije toekomst een Europese zaak wordt en gezien gaat worden als internationale handel en commercialisering.

©Gre Hulspas 10-2-2015

Dakloos en ijzig koud

dakloos
Een nevelige mist
mysterieus boven land
natuur en winter hand in hand.

Een witte winter
parelende kristallen overal
intense schoonheid in het dal.

De avond valt
met een prachtige zonsondergang
vergezeld van laatste vogelgezang.

Dan is het donker
lichten worden ontstoken
betovering verbroken.

Een voelbare stilte
de kerkklok slaat zes uur
daklozen scharen zich rond een vuur.

Het vriest
en is ijzig koud
warmte een kwestie van levensbehoud.

Een gure wind
snijdt door alle kledij
slachtoffers van deze maatschappij.

Eerst was het goed
Hadden zij een baan
echter ineens konden zij gaan.

Een uitkering
een auto en te hoge huur
voor hun toen veel te duur.

Niet meer te betalen
het ging hen heel slecht
ze kwamen op straat terecht.

Dakloos
de wanhoop nabij
uitgekotst door de maatschappij.

Arm en zoekende
naar de zin van het bestaan
hoe de juiste weg te gaan.

Hun toekomst
bepaald geen klatergoud
eerder uitzichtloos en ijzig koud.

© Gre Hulspas 2-2-2015

Mijn verslag van Break the System 27 januari 2015

malieveld 20 januari

Dinsdag 27 januari 2015, Break the System een organisatie die ik op Facebook heb leren kennen en zeer ben gaan waarderen geeft een grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag. Wij zijn er heen gegaan want op zeker willen we een beter en socialer Nederland als dat er nu is voor iedereen.

Hulde aan Break the System:
Laat ik als eerste zeggen, hulde aan Break the System voor de fantastische organisatie en zeker ook hulde aan de vele mensen en sprekers die gekomen zijn. Het was fantastisch georganiseerd ondanks dat de gemeente Den Haag van te voren voortdurend dwars had gelegen en geen poot heeft uitgestoken om de organisatie ook maar ergens mee te helpen. Ook de bonden hebben het opnieuw laten afweten wat ik echt schandalig vind.

Deze keer een echte grote opkomst ondanks dat de 6 bussen onderweg tegen gehouden zijn. Ik weet niet of deze het Malieveld nog hebben kunnen bereiken. Maar ondanks dat machtsvertoon van die bussen tegen houden was de opkomst zeker heel mooi en de sfeer heb ik als heel prettig ervaren die onder de demonstranten heerste. Veel saamhorigheid, eensgezindheid en gedrevenheid om met zijn allen te gaan voor een beter en socialer Nederland voor iedereen. Ik denk we waren het er allen roerend over eens Mark Rutte moet OPRUTTE!
Kijk dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Ix9_IJ4Ndbw&x-yt-ts=1422327029&x-yt-cl=84838260#t=42

De berichtgeving bij Jaar Tegen de Armoede (Facebookpagina):
6 volle bussen zijn op de heenweg al door de politie van de weg gehaald en terug gestuurd deze hebben nooit het Malieveld bereikt!
Tevens ongeveer 180 treinpassagiers terug gestuurd ook zei konden het Malieveld niet meer bereiken.
Democratie, vrijheid van meningsuiting.
Dictatuur en een politie staat zal men bedoelen, fijn land om in te leven.
Zo schreef: https://www.facebook.com/2014tegendearmoede/posts/625449530894506

Verloop van de dag:
Zoals ik al schreef de ochtend verliep echt geweldig, veel goede sprekers afgewisseld met muziek en zang en hier en daar een gedicht. Wel koud maar we hadden het er dik voor over. En toen riep een gastspreker op het podium om in een stoet naar het Binnenhof te gaan. Daar werd massaal gehoor aan gegeven maar dat mag tegenwoordig in dit land niet meer dus toen ging het mis!

Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij zeggen dat van te voren ook al bekend gemaakt was aan Break the System en de demonstranten dat de gemeente Den haag dat niet wilde. Maar mensen zijn gedreven en ik denk niemand zag er kwaad in en zeker ging alles heel vreedzaam zonder wanklank dus waarom dan geen demonstratie waar de politiek het kan horen want iedereen wil dat de politiek het zal horen lijkt mij. Dus de meeste gingen met de beste bedoelingen op weg naar het Binnenhof. Helaas bij de eerste oversteekplaats werd de hele mensenmenigte geconfronteerd met een hoop machtsvertoon en dreigementen van de politie en een grote hoeveelheid ME’ers!

Reporter: Paul van der Sluijs en Camera & edit: Robert Kersbergen:
Een hele goede weergave van de dag kreeg ik aangeboden van Paul van der Sluis. Hij schreef er het volgende over wat spreekt voor zich!
Als reactie op de valse berichtgevingen over Break the System in de media maakte Soulvability tv een echt verslag van de demonstratie op 27 januari 2015 in Den Haag. Een vredig protest van normale burgers wat uiteindelijk, bij het verlaten van het Malieveld, hard werd neergeslagen door de mobiele eenheid. Op het Binnenhof bleef het daardoor angstvallig stil zoals ook Staatssecretaris Teeven voor onze camera wist te verklaren.
Kijk hier het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=m8dynhguS2k&feature=youtu.be

Dictatuur en een politiestaat en puur Machtsvertoon!
Vandaag heb ik dan ook moeten ervaren dat we in een Politiestaat en Dictatuur leven. Op het Malieveld werden we ingesloten door een grote hoeveelheid ME’ers, politie, politie te paard en politie met honden en er werd stevige taal gesproken. In dit land mag je als Nederlander niet meer demonstreren, ook niet als je dat vreedzaam wil doen met de beste bedoelingen.
Wanneer je net buiten het gras op het pad stond werd je terug gejaagd en mij werd gedreigd dat indien je niet van de openbare weg af ging dat je de rest van de dag kon doorbrengen in een cel van 2×2 meter. Mensen stonden daar alleen en kwamen zeker niet om herrie te schoppen! Maar om vreedzaam op te komen voor de rechten van alle mensen in dit land die verschopt worden.

Nota bene een oude vrouw die zich van geen kwaad bewust was kreeg een klap met zo’n stok van politieman te paard!
Een andere bejaarde man werd met een rot zet geduwd het veld weer op zodat deze bijna viel omdat deze net met zijn voeten op het pad stond, een keurige man die niets maar dan ook niets verkeerd deed. En zo waren er meer van deze incidenten, naar mijn mening onnodig provocerend en walgelijk vertoon van macht.
Bekijk ook dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422327029&x-yt-cl=84838260&v=MuMafxTz2XM

De media Boycot:
Sommige nieuwszenders en kranten zeggen dat er 500 mensen aanwezig waren maar dat is toch echt niet zo, dit keer waren het er vele malen meer. Eigenlijk vanaf het begin is Break the System onterecht geboycot door de media en zelfs nu is hun berichtgeving summier en klopt vaak maar half. Hoe triest is het dat de media opnieuw alleen negatieve berichtgeving geeft terwijl het een hele mooie ochtend was met veel goede sprekers. En zeker ook een grote opkomst maar ook dat vlakken ze af. De vraag is waarom of worden zij soms gedirigeerd vanuit een andere hoek?

Recht van Vrijheid tot Demonstreren:
Rond drie uur ongeveer werd door VVD burgemeester Jozias van Aartsen gelast dat er niet verder gedemonstreerd mocht worden en hij blies de hele manifestatie af! Voor mij voelt het aan als dat onterecht en met veel machtsvertoon ons allemaal een groot Democratisch recht is afgenomen, namelijk het Recht van Vrijheid tot Demonstreren!

Tot slot:
Ik hoop dan ook van harte dat Break the System verder gaat want op het moment zijn zij de enige organisatie die de moed, lef en gedrevenheid heeft net als ik om voor een beter en Socialer Nederland te willen strijden. En wanneer de volgende manifestatie is ben ik er zeker weer bij!
Voor een ieder die ook een beter en Socialer Nederland wil zou ik zeggen sluit je aan bij Break the System.
Hier op facebook: https://www.facebook.com/breakthesystem?fref=ts
Hier op hun website: http://www.breakthesystem.nl/

© Gre Hulspas 27-1-2015

 

We zeggen NEE tegen Rutte twee

nee Rutte 2

Een land eens groot
nu sociaal in nood
politici zonder gevoel
alles voor de pluche stoel.

Innerlijk koud en berekend
hun hart meegerekend
een maatpak maakt niet bijzonder
verkeerde vlijt gaat ten onder.

Een auto met chauffeur
handelend naar willekeur
hun houding en air
hooghartig en autoritair.

Geen plaats voor sentiment
met het volk als experiment
regering wast de handen in onschuld
want de staatskas moet gevuld.

Doofpotten het zijn er veel
ter verlevendiging van het geheel
corruptie viert hoogtij
in de witte boorden maatschappij.

Graaiers in overvloed
met een flink banktegoed
zijn in mijn optiek
dikke maatjes met de politiek.

Dit land een sociaal gedrocht
aan de hoogste bieder verkocht
ministers met dubbele petten
maken asociale wetten.

Zij weten niet hoe het hoort
hebben onze zorgstaat vermoord
overal marktwerking ingevoerd
alleen rijken hebben flink geboerd.

Vele slachtoffers zijn gemaakt
zwakke burgers keer op keer geraakt
door een enorme armoedeval
hun interesseert dat geen bal.

Zij spelen de grote onschuld
zo lang hun zakken worden gevuld
geen grote nood hebben aan
zullen zij over lijken gaan.

Echter ze hebben het volk onderschat
deze zijn dat zootje meer dan zat
de afstraffing komt er aan
kabinet Rutte twee gaat er aan.

Wij zorgen voor een Haagse storm
de nederlaag zal zijn enorm
de politiek valt neer
geen kamer meerderheid meer.

18 maart dag van de waarheid
weg met de Partij van de Arbeid
het volk zegt massaal nee
tegen kabinet Rutte 2.

© Gre Hulspas 16-1-2015

Uitkeringsgerechtigden onverzekerd te werk gesteld!

participatiepolis verzekering

Participatiepolis / risicoverzekering
De nieuwe participatie wet is nu van kracht en ik vraag mij af of deze mensen wel proper verzekerd zijn met een Participatiepolis ( risicoverzekering). Overal bij de gemeentes lees je wel over de vrijwilligersverzekering maar voor de rest eigenlijk niet. Dus ik constateer dat er een onacceptabel risico wordt genomen met al deze mensen die te werk gesteld worden doordat de gemeentes in gebreken blijven als werkgever en voor hun geen verzekering afsluiten. De VNG zegt de participatiepolis te gaan ontwikkelen, ik zeg veel te laat want per 1-1-2015 is de participatiewet al in gegaan.

Voorbeeld:
Een uitkeringsgerechtigde bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis. Dit doet ze met haar eigen auto. Tijdens het bezorgen van een warme maaltijd bij een oudere dame botst ze met haar auto tegen een paal. De auto blijkt zwaar beschadigd. Wie betaalt dan de kosten van externe deskundigen, bijvoorbeeld advocaatkosten en eventuele extra medische kosten? Dit is een simpel voorbeeld maar wel toont dit aan dat de participatiepolis nodig is. Dan heb ik het er nog niet over gehad als er bijvoorbeeld een blijvend letsel is, in zo’n geval komt dan de uitkeringsgerechtigde nooit meer uit de ellende, als er voor hem/haar geen participatiepolis is afgesloten!

Grote verschillen per gemeente:
Wat de invulling van de participatiewet betreft merk ik nu in mijn zoektocht dat er grote verschillen zijn per gemeente. De meeste gemeentes hebben vrijwilligerswerk wel verzekerd maar een uitkeringsgerechtigde is geen vrijwilliger maar een verplichte vrijwilliger. Of deze dan ook verzekerd is wordt echt nergens duidelijk. In mijn gemeente verzekeren ze wel mensen die in de WSW ( Wet Sociale Werkvoorziening) vallen en ook de mensen die in een re- integratieproject ( 32 uur volledig arbeid gedurende 6 maanden) worden gezet.

De mensen die een tegenprestatie voor de uitkering moeten leveren worden niet verzekerd met een participatiepolis! In mijn gemeente geven ze een milde invulling aan de tegenprestatie, deze bestaat uit 16 uur per weken gedurende 3 maanden. Echter per gemeente zal het verschillen wie onder de participatiepolis zal vallen en wie niet en hoeveel de tegenprestatie zal zijn die gevraagd wordt. Er is ook nog een derde mogelijkheid namelijk dat ze helemaal geen participatiepolis gebruiken, daar deze extra kosten met zich meebrengt en natuurlijk van het participatiebudget af gaat. Dus per gemeente zijn er grote verschillen. Mijn advies is dan ook vraag het bij jou gemeente na voor je te werk gesteld wordt, indien je niet verzekerd ben tijdens je werkzaamheden loop je een enorm risico.

Gemeentelijke Verantwoordelijkheid:
Gemeentes horen voor alle participatievormen een participatieverzekering ( risicoverzekering) af te sluiten in mijn beleving. De gemeente is opdrachtgever( werkgever) in deze situatie dus komen kosten daarvan voor rekening van de gemeente. Iedere werkgever in Nederland is wettelijk verplicht een verzekering af te sluiten voor zijn of haar werknemer. Gemeentes moeten daarin hun verantwoording nemen en de participatiepolis van te voren afsluiten voor de uitkeringsgerechtigden te werk gesteld wordt. Zodat deze volkomen gedekt is wat risico’s betreft vanaf het eerste uur dat zij ze verplicht inzetten.

Wet en regelgeving Rijksoverheid artikel 658:
In het Burgerlijk Wetboek Boek 7 artikel 658 nummer 2staat het volgende geschreven.’ De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer’.
Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling6/Artikel658/geldigheidsdatum_15-03-2013

Participatiepolis / participatierisicoverzekering voor:
Er zijn vele vormen van te werk stelling die onder de participatiewet vallen, hier onder een opsomming over welke mensen ik het dan heb.
Vrijwilligerswerk / onvrijwillig vrijwilligerswerk
1.Snuffelstages
2.Werkervaringsplaatsen
3.Proefplaatsing met behoud van uitkering
4.Stage beroepsbegeleidende leerplek
5.Participatieplek/-traject
6.Re- integratieproject
7. Tegenprestatie voor de uitkering
Bron (PDF): http://apeldoorn.notudoc.nl/cgi-bin/vragen.cgi/action=view/id=60563

Waar moet deze participatiepolis uit bestaan:
Volgens mij moet de participatiepolis minimaal bestaan uit de onderstaand vier verzekeringen bij elkaar gevoegd tot één participatieverzekering. Mocht ik nog iets vergeten zijn dan hoor ik dat graag. Echter kan het zo zijn dat indien er zo’n situatie voor doet men wel eerst informeert of je eigen verzekering dit niet dekt. Dat zelfde gebeurt nu ook bij de verzekering voor vrijwilligers. Indien je eigen verzekering het niet dekt moet de participatiepolis dat dekken.
1.ongevallenverzekering (inclusief ongevallen-inzittenden)
2.aansprakelijkheidsverzekering
3.schadeverzekering (ook verkeersdeelnemers)
4.rechtsbijstandverzekering

Juridische kaders omtrent tegenprestaties / Verzekering:
Als een gemeente de plicht tot het leveren van een tegenprestatie naar vermogen oplegt, zal zij ervoor moeten zorgen dat de uitkeringsgerechtigde tijdens het verrichten van de werkzaamheden verzekerd is. Het gaat daarbij om het afdekken van de risico’s van arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid. Dit voorkomt dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als het werk leidt tot arbeidsongeschiktheid van de uitkeringsgerechtigde of tot schade bij derden. Lees op deze pagina ook even het stuk van “Risico’s voor gemeentes”.
Bron: http://www.alles-over-tegenprestaties.nl/14-voorpagina/61-tegenprestaties-3

Wat dan te doen bij een ongeval en/of schade:
Stel de uitkeringsgerechtigde wordt te werk gesteld, hij krijgt een ongeluk tijdens deze werkzaamheden en er is voor hem geen participatiepolis afgesloten door de gemeente en hij heeft ook geen eigen verzekering die dit dekt. Dan zit er op dat moment maar één ding op en dat is naar de rechter stappen. Maar in 2014 heeft Staatssecretaris Fred Teeven de wet zo aangepast dat deze weg alleen bewandeld kan worden door mensen met een dikke knip, wat een uitkeringsgerechtigde niet heeft. En nu komt het, niet alle maar wel veel gemeentes hebben wel een verzekering afgesloten om de rechtszaken te dekken die zij verwachten o.a van de participatiewet!

Mijn conclusie is ook dat veel gemeentes er gewoon op gokken dat de uitkeringsgerechtigde de weg naar de rechter moeilijk kunnen gaan en indien zij dat wel doen is de gemeente ingedekt voor eventuele schade. Ik schreef het al eerder, immers zo’n participatiepolis kost geld en dat zal dan van het participatiebudget af gehaald moeten worden. Dit maakt de uitkeringsgerechtigde dan ook rechteloos in het toch al moeilijke bestaan wat deze al heeft. Het is dan ook onacceptabel dat de participatiewet zo uitgevoerd wordt. Op mijn blog staat daarom ook een pagina waar u gratis advies en eventuele rechtshulp kan halen.
Deze vindt u hier: http://blog.keyboardclub.nl/?p=771

Voorbeelden van gemeentes:
Raadsleden Hengelo:
Ik ben niet de enige die vind dat er een collectieve verzekering moet komen, oftewel eigenlijk er al had moeten zijn. Ook twee raadsleden uit Hengelo hebben daar vragen over gesteld in het college zoals u op de onderstaande link kan lezen.
Bron: http://www.radiohengelotv.nl/vragen-over-verzekering-bijstandsgerechtigden-en-participatie/content/item?151786

Vrijwilligersverzekering in de Gemeente Oss: (ook voorwaarden)
Om het nut van vrijwilligerswerk te onderstrepen biedt de gemeente Oss al jaren gratis een vrijwilligersverzekering aan. Tot en met 2013 heeft de gemeente gebruik gemaakt van Lumens Groep in Eindhoven. Vanaf 1 januari maakt de gemeente gebruik van ‘Raetsheren van Orden’. Ook hier benadruk ik weer dat het allemaal mooi en prachtig is maar dat dit geen oplossing biedt voor al die mensen die te werk gesteld gaan worden of al reeds zonder participatiepolis te werk gesteld zijn inclusief de verplichte vrijwilligers. Het zou deze gemeente sieren als zij al die uitkeringsgerechtigden bij deze verzekering zou voegen.
Bron: http://www.vivaan.nl/vrijwilligersverzekering-in-de-gemeente-oss

Gemeente Westvoorne 29 december 2014:
Verzekering: De uitkeringsgerechtigde moet tijdens het verrichten van de werkzaamheden verzekerd zijn. Het gaat daarbij om het afdekken van de risico’s van arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid. Dit voorkomt dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als het werk leidt tot arbeidsongeschiktheid van de bijstandsgerechtigde of tot schade bij derden. De VNG ontwikkeld op dit moment een participatiepolis. Deze polis zal door de gemeente afgesloten moeten worden. Hier kan je dus weer uit opmaken dat die participatiepolis er nog niet is want de datum van dit gemeentestuk is 29 december 2014, twee dagen voor dat de participatiewet ingaat. Dat is te lezen bij 4.5 Financiële context.
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-81080.html

Tot slot:
Al een lange tijd weten alle gemeentes dat de participatiewet per 1 januari 2015 ingaat. Helaas gaat de invulling daarvan bij veel gemeentes hoofdzakelijk over hoe snel men een uitkeringsgerechtigde uit de uitkering kan gooien. Aan de menselijke kant wordt weinig of geen aandacht besteedt. Ook over de risico’s die uitkeringsgerechtigde daarbij lopen wordt blijkbaar niet nagedacht. Een heel slechte zaak en kenmerkend hoe vanuit de overheid over uitkeringsgerechtigden gedacht en gesproken wordt. In mijn beleving een tekortkoming vanuit de overheid en de gemeentes waarbij de uitkeringsgerechtigde in een situatie geplaatst wordt die onacceptabel is.

Ik roep Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma ( PvdA), gemeente besturen en Sociale Diensten op om per omgaande de uitkeringsgerechtigde te beschermen tegen de risico’s die zij nu lopen in verband met de participatiewet. Jullie kunnen mensen dwingen tot van alles, zorg dan ook dat deze mensen de bescherming krijgen waar ze volgens mij wettelijk recht op hebben. Jullie hebben allerlei maatregelen neergeschreven in de participatiewet waar uitkeringsgerechtigden aan moeten voldoen. Dan mag de uitkeringsgerechtigde ook eisen ingedekt te zijn bij al die verschillende vormen van tewerk stelling, dit had immers allang in orde moeten zijn. Zorg dat die participatiepolis er komt en verplicht gemeentes hem ook te gebruiken!

© Gre Hulspas 5-1-2015